UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 302

Uža naučna oblast:
likovne umetnosti

Oblasti istraživanja:
savremena vizuelna umetnost i arhitektura

dr um. Milorad Mladenović (1966) – Studirao je slikarstvo u klasi prof. Marije Dragojlović na FLU u Beogradu 1991/1992, a diplomirao u klasi prof. Momčila Antonovića 1994. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu kod mentora prof. Milana Lojanice 1996. Magistrirao je na FLU u Beogradu kod mentora prof. Čedomira Vasića 1999. Odbranio je doktorski umetnički projekat „Neposredni konteksti – višemedijska prostorna postavka“ na Fakultetu likovnih umenosti Univerziteta umetnosti u Beogradu kod mentora prof. dr Milete Prodanovića 2018.

Profesionalnu aktivnost započinje radovima u galeriji SKC u Beogradu 1994/1996. Nakon toga učestvuje u velikom broju izložbi i radionica iz oblasti vizuelnih umetnosti i arhitekture. Tri puta je biran u selekciju izložbe Kritičari su izabrali u Kulturnom centru Beograda i to 1997, 1998. i 2002. Dobitnik je tri nagrade za rad na izložbama Oktobarskog salona u Beogradu: 2000, 2003. i 2014. Dobitnik je Nagrade za slikarstvo iz Fonda Petra Lubarde 1991, Nagrade Drugog jugoslovenskog likovnog bijenala mladih u Vršcu 1996, Glavne nagrade Memorijala Nadežde Petrović u Čačku 2000, Prve nagrade – Medalje XXII Prolećnog anala u Čačku 2018. i brojnih drugih nagrada i priznanja, kao i većeg broja nagrada na likovnim i arhitektonsko-urbanističkim konkursima.

Najznačajnija učešća na izložbama su u Bikinihausu u Berlinu 2003, u bečkoj Secesiji 2004, u MSU u Beogradu 2005. i 2012, na 10. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2006, u Salonu MSU u Beogradu 2011. kao i u Kulturnom centru Beograda 2016.

Realizovao je oko 20 samostalnih i više od 100 grupnih domaćih i međunarodnih izložbi iz oblasti likovnih umetnosti i arhitekture. Autor je više konkursnih radova, projekata i realizovanih arhitektonskih objekata i enterijera.

Član je ULUS, SAS i DAB. Član je Upravnog odbora Saveza arhitekata Srbije od 2006. do 2011. godine. Ima funkciju glavnog i odgovornog urednika časopisa za arhitekturu Forum 2007. i 2008. Za ovaj rad dobitnik je Priznanja u kategoriji “Publikacije” 30. Salona arhitekture u Beogradu 2008. Urednik je petog broja časopisa SAJ za 2013. Objavio je veći broj radova u stručnim časopisima i publikacijama.

Jedan je od osnivača Umetničkog udruženja Treći Beograd i potpredsednik Upravnog odbora udruženja od 2010., sa kojim je, između ostalog, izlagao u Salonu MSU 2011, na Independent Art Fair Supermarket u Stokholmu i u Piramid Sanat u Istanbulu 2012. Udruženje napušta 2012. Član je Udruženja Prostor od 2011.

Radi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od školske 1995/1996. Član je Saveta Arhitektonskog fakulteta od 2009. do 2012.