UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341

Uža naučna oblast:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika

Oblasti istraživanja:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika;
estetsko-vizuelni aspekt urbanog prostora

Ivana Lukić (1976) je, nakon završene Gimnazije u Novoj Varoši (1994), diplomirala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (2000) sa temom Zaštita i revitalizacija sa proširenom funkcijom etno sela Štitkova (mentor: prof. A. Radojević).
Na istom fakultetu završila je poslediplomske studije iz oblasti Urbanističkog i prostornog planiranja i urbanističkog projektovanja i odbranila magistarsku tezu (2007) pod naslovom Istraživanje uticaja tipova urbanih matrica planskih gradova 20. veka na vizuelne efekte gradskog ambijenta (mentor: prof. V. Đokić). Doktorski je kandidat sa radom na temu Estetski kriterijumi i regulativa u oblikovanju urbanog pejzaža: primer Beograda (mentor: prof. V. Đokić).

Na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu počela je sa radom odmah nakon završenih diplomskih studija. Izborna zvanja: asistent-pripravnik (2003) i asistent (2008) za oblast Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika na Departmanu za arhitekturu.
Angažovana je na više nastavnih kurseva: Vizuelna istraživanja, Arhitektonska grafika, 3D Vizuelne komunikacije – Arhitektonska grafika, Urbane minijature (Osnovne akademske studije) i Portfolio (Diplomske akademske studije).

Objavila je 15 naučnih radova (časopisi međunarodnog značaja (2), časopisi nacionalnog značaja (3), zbornici radova sa međunarodnih naučno-stručnih skupova (10)) u svojstvu autora (6) i koautora (9).

Bila je rukovodilac studentske radionice u okviru predmeta Kabineta za Vizuelne komunikacije, održala nekoliko gostujućih predavanja na drugim predmetima na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, uradila nekoliko nerealizovanih i realizovanih autorskih i koautorskih arhitektonskih projekata, učestvovala na grupnim izložbama (3).