UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 234

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
istorija i teorija moderne i savremene arhitekture i urbanizma;
istorija i teorija vrtne umetnosti i arhitekture; istorija i teorija pejzaža

Dragana Ćorović (1964) (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, diplomirani inženjer arhitekture, magistar tehničkih nauka) je, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, asistent i doktorski kandidat.

Dragana Ćorović se, u užem smislu, bavi proučavanjem koncepta vrtnog grada i njegove primene u Beogradu, zatim urbanog pejzaža Beograda u 19. veku, kao i izučavanjem načina uvođenja principa održivosti u univerzitetsku nastavu u oblasti istorije i teorije arhitekture. Objavila je više članaka i učestvovala na nekoliko međunarodnih i nacionalnih naučnih konferencija, samostalno i kao koautor, predstavljajući radove u okviru navedenih tema.

Dobitnica je nagrade Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije za najbolji odbranjeni magistarski rad na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, u 2008. godini (mentor: dr Ljiljana Blagojević, vanredni profesor).

Dragana Ćorović je autorka knjige Vrtni grad u Beogradu (Beograd, 2009).