UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 246

Uža naučna (umetnička) oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko planiranje; prostorno planiranje; urbana regulativa; planiranje prostornog razvoja javnih službi; održivi socijalni razvoj; planerski pristup neformalnom rastu grada

Biserka Mitrović (1963) je diplomirala 1990. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, na kojem je i magistrirala 2003. godine sa temom Metodološke osnove planiranja društvene infrastrukture u urbanističkom i prostornom planiranju.

Sticala je profesionalno iskustvo u više u periodu od 1991-1994, a od 1993-2011. god. je zaposlena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu na Departmanu za urbanizam u zvanju asistenta i predavača za naučnu oblast Urbanističko planiranje i Urbanizam i prostorno planiranje. Od 2011. god. je u zvanju docenta na Departmanu za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Učestvuje u nastavi i na Departmanu za Arhitektonske tehnologije Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na predmetu Regulativa 1. Takođe je učestvovala u nastavi na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu ( u svojstvu predavača), kao i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Ostvarila je i međunarodna učešća u nastavi u okviru UNDP programa Southern Serbia Municipality Improvement and Recovery Programme – Municipal Training Programme i na Facoltà di Architettura di Alghero u Italiji.

Učestvovala je na više nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, počev od 1994. god. do danas. Autor ili koautor je preko 60 publikovanih naučnih radova u nacionalnim i međunarodnim publikacijama, u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, metodologije planiranja, i drugim.

Član je Udruženja urbanista Srbije (UUS), Asocijacije prostornih planera Srbije (APPS) i Inžinjerske komora Srbije (IKS) – sekcija urbanista i sekcija planera. Poseduje licencu 100 (odgovorni planer) i 200 (odgovorni urbanista). U periodu od 2004.do danas je član opštinskih, gradskih i republičkih komisija za urbanističke i prostorne planove, kao predstavnik nadležnog Ministarstva za urbanističko i prostorno planiranje. Biserka Mitrović je ostvarila kao autor, rukovodilac timova, odgovorni planer ili odgovorni urbanista učešće na preko 80 prostornih i urbanističkih planova i studija i urbanističkih projekata. Učestvovala je na 22 međunarodne izložbe i dobila je 8 nagrada na međunarodnim izložbama.

Ima više publikovanih radova u nacionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim publikacijama. Učestvovala je na savetovanjima nacionalnog i međunarodnog značaja. Radovi su iz oblasti urbanističkog planiranja i bave se različitim aspektima upravljanja razvojem grada.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Mitrovi%C4%87%2C+Biserka