UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 347

Uža naučna oblast:
arhitektonsko konstrukterstvo

Oblasti istraživanja:
drvene konstrukcije; spojna sredstva u drvenim konstrukcijama

Žikica Tekić, diplomirani inženjer arhitekture, rođen je 1967. godine u Bijeljini (Republika Srpska). Diplomirao je 1993. godine, magistrirao 2001. godine i doktorirao 2005. godine, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru je započeo 1994. godine u LKV Centru iz Beograda. Na Arhitektonskom fakultetu je zaposlen od 1995. godine. 2006. godine je izabran u zvanje docenta, 2011. godine je reizabran u zvanje docenta, a 2015. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora.

Autor je udžbenika Savremeni sistemi drvenih konstrukcija, naučne monografije Oblikovanje funkcionalnih elemenata krovnih drvenih struktura u sistemu LKV – programski paket i naučne monografije Savremeni koncepti primene metalnih konektera u sistemima drvenih struktura. Autor je više naučnih i stručnih radova, prezentovanih na naučnim i stručnim skupovima, i objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Radio je kao istraživač na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Naučno-istraživački rad je usmeren na eksperimentalno ispitivanje nosivosti veza drvenih štapova ostvarenih metalnim konekterima. Oblast posebnog interesovanja su strukture od drveta: sistem lakih krovnih vezača i lepljeno lamelirano drvo.

Autor je nekoliko stručnih ekspertiza. Izradio je više projekata konstrukcija u betonu, drvetu i čeliku, od kojih je više od 200 realizovano. Autor je nekoliko softvera iz oblasti projektovanja i proračuna konstrukcija objekata visokogradnje.

Član je Inženjerske komore Srbije, i poseduje licence 300 i 301. Oženjen je i ima dva sina.