UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 347a

Uža naučna oblast:
arhitektonsko konstrukterstvo

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko inženjerstvo; projektovanje i proračun drvenih konstrukcija, rekonstrukcija i sanacija arhitektonskih objekata; rekonstrukcija spomeničke baštine

Nenad Šekularac (1966) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1990), magistrirao (1998) i doktorirao (2010) na ovom fakultetu.

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zaposlen je prvo u zvanju asistenta-pripravnika (1990), potom asistenta i kasnije docenta. Vanredni je profesor od 2012. godine.

Bio je stipendista je ÖAD, Austrijskog akademskog udruženja, Ministarstva za nauku, Vlade Austrije, i boravio je na Institutu za metalne i drvene konstrukcije, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Insbruku (1997 i 1998).

Autor je većeg broja radova objavljenih u vodećim naučnim časopisima međunarodnog značaja i naučnim časopisima nacionalnog značaja.

Učesnik je velikog broja međunarodnih i domaćih naučnih skupova na kojima je izlagao svoje radove.

Bavi se naučnim istraživanjem i učesnik je više Naučno istraživačkih projekata.

Autor je projekata konstrukcija velikog broja izvedenih arhitektonskih objekata u zemlji i inostranstvu.

Poseduje licencu 301 Inženjerske komore Srbije za Odgovornog projektanta konstrukcija objekata visokogradnje i Odgovornog projektant arhitektonskih projekata (2004) i licencu 400 Inženjerske komore Srbije za Odgovorni izvođač radova objekata visokogradnje (2004).

Angažovan je na obnovi manastira Hilandar, na Svetoj Gori, od 2004. godine, kao odgovorni projektant konstrukcije i odgovorni izvođač radova. Član je Stručnog saveta za obnovu Svetog manastira Hilandara.

Oženjen je, otac dve odrasle kćerke.