UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za Arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 350a

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
zelena i bioklimatska arhitektura, energetska efikasnost, sertifikacija zelenih zgrada

Nataša Ćuković Ignjatović (1969) je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. gde je magistrirala 2009. i doktorirala 2016. godine. Radi kao docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i gostujući je nastavnik na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici.

Njena profesionalna i naučna interesovanja orijentisana su pitanjima zelene arhitekture i obnovi zgrada. Novija iskustva odnose se na oblast procene zelenih zgrada, strateške analize postojećeg građevinskog fonda i istraživanje održivih modaliteta unapređenja zgrada. Trenutno je angažovana kao rukovodilac projekta ispred Univerziteta u Beogradu na međunarodnom ERASMUS+ projektu KLABS (2015-2018), i kao istraživač na nacionalnim naučnoistraživačkim projektima Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (2011-2016) i Istraživanje i razvoj obnovljivih subgeotermalnih podzemnih vodnih resursa u konceptu povećanja energetske efikasnosti u zgradarastvu (TR 33053, 2011-2016).

Kao istraživač, učestvovala je i u projektima Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, catalogue of energy efficiency improvement modes (Phase A 2010, Phase B 2011, Phase C 2012-2013), Serbian Residential Building Typology (2011-2013) i Energy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building stock (2010-2012). Sa D. Ignjatovićem je koautor studije Atlas energetskih karakteristika omotača građevinskih objekata u Beogradu, rađenoj za potrebe Gradske uprave grada Beograda 2012. godine. U svojstvu istraživača bila je angažovana i na nacionalnim istraživačkim projektima Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture (NIP 283, 2002-2005) i Sistem dvostrukih fasada kao faktor energetske efikasnosti objekata (NIP196, 2003-2006).

Novije publikacije uključuju monografije nacionalnog značaja Fasada – adaptacije i transformacije (2010), Atlas porodičnog stanovanja u Srbiji (sa grupom autora, 2012.), Atlas stambenih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013), Nacionalna tiplogija stambenih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013.) i publikaciju Use-Re-Use: New Belgrade (sa D. Ignjatovićem, 2014.) predtavljenu okviru 14. Bijenala u Veneciji. Autor je brojnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima; učestvovala je na velikom broju međunarodnih konferencija gde je prezentovala radove u plenarnim i specijalizovanim sesijama.

Projektovala je brojne objekte različitih namena u raznovrsnim klimatskim i kulturološkim kontekstima (Gabon, Ekvatorijalna Gvineja, Srbija, Crna Gora, Rusija, Grčka). Svoja ostvarenja izlagala je na više od 15 grupnih izložbi sa međunarodnom selekcijom, kao i na samostalnoj autorskoj izložbi 2012. godine. Učestvovala je i bila nagrađivana na većem broju nacionalnih i međunarodnih arhitektonskih konkursa.

Profesionalne licence: odgvorni projektant (licenca 300, od 2002. godine), odgovorni inženjer energetske efikasnosti (licenca 381, od 2013. godine) i LEED AP BD+C (od 2012.)

http://nekolikoarhitekata.com/