УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 344а

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонскоко пројектовање и савремена архитектура;
морфологија изграђеног у функцији токова кретања;
архитектура саобраћајних објеката

Др Ксенија Н. Стевановић (1961) дипломирала на Архитектонском факултету 1985; дипломски рад награђен Наградом фонда Владимир Лазић у категорији најбољег из архитектонског пројектовања.
Од 1986. до 1996. запослена у Саобраћајном институту ЦИП и бироу GAAR (Лисабон), на изради идејних, главних пројеката, урбанистичких планова, конкурса.
Од 1996. хонорарни сарадник у настави на Архитектонском факултету; 1999. похађа специјалистичке студије на Universite Libre de Bruxelles област: Реконструкција градова и села.

Од 2000. запослена на Катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање (АФ) као стручни сарадник; од 2008. запослена као асистент на Департману за архитектуру (АФ), предмети Основних студија: Простор и облик, Елементи пројектовања, Студио пројекат 1, Студио пројекат 4 – Синтеза, Типологија 2; и предмети Дипломских студија: Мастер студио пројекат М4, М5А, М6А, Семинар М5-2, Радионице М7-2, М7-3, Изборни предмет М8-2.
Осмишљавање изборних предмета М17-2: Стајалиште – препознатљив репер града, Виадукти и пасареле – градска чворишта и обележја, и М8-2: Станични објекти – дистрибутивне зоне града.

2007. одбранила магистарски рад, тема: Морфологија савремених пролазних железничких путничких терминала; 2010. одбранила докторску тезу, тема: Путнички железнички терминали у функцији унапређења урбане матрице.

Аутор књиге Ренесанса железничких терминала објављене 2008. године у издању Задужбине Андрејевић, Београд.
Учесник већег броја међународних научних конференција, аутор више радова међународног и националног значаја, аутор циклуса предавања Архитектура железничких терминала: Железнички терминали – Катедрале 19. века у Задужбини Илије М. Коларца, рецензент више научних уџбеника, излагала на изложбама Катедре за пројектовање Архитектонског факултета.

Истраживач и сарадник на пројектима: Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји, и Истраживање техничко-технолошке, кадровске и организационе оспособљености железница Србије са аспекта садашњих и будућих захтева Европске уније, које финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије у оквиру програма Технолошког развоја (2011-2014)
Члан Инжењерске коморе, лиценца одговорног пројектанта од 2004.