UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 350

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije

Oblasti istraživanja:
arhitektonske konstrukcije; primena drveta u savremenoj arhitekturi

Jelena Ivanović-Šekularac (1966) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1990). Proglašena je za studenta generacije beogradskog Univerziteta školske 1989/90. godine. Beogradski Univerzitet nagrađuje je nagradom iz fonda Sestre Bulajić za najbolji diplomski rad na Arhitektonskom fakultetu za školsku 1990/91. godinu. Magistrirala je (1999) i doktorirala (2010) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zaposlena je prvo u zvanju asistenta-pripravnika (1994), potom asistenta, docenta i vanrednog profesora. Redovni je profesor od 2017. godine.

Rukovodilac je Departmana za arhitektonske tehnologije od školske 2018/19. godine.

Bila je stipendista je ÖAD, Austrijskog akademskog udruženja, Ministarstva za nauku, Vlade Austrije, i boravila je na Institutu za metalne i drvene konstrukcije, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta, Univerziteta u Insbruku (1997).

Autor je većeg broja radova objavljenih u vodećim naučnim časopisima međunarodnog značaja i naučnim časopisima nacionalnog značaja.

Autor je naučne monografije Predškolske ustanove i komfor, Biblioteka ACADEMIA, Zadužbina Andrejević, Beograd (2000).

Autor je udžbenika Drvo u savremenoj arhitekturi, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd (2017).

Učesnik je velikog broja međunarodnih i domaćih naučnih skupova na kojima je izlagala svoje radove.

Bavi se naučnim istraživanjem i učesnik je Naučno istraživačkih projekata.

Autor je većeg broja izvedenih arhitektonskih objekata u zemlji i inostranstvu.

Poseduje projektantsku licencu 300 Inženjerske komore Srbije za ovlašćenog inženjera arhitekture (2003).

Udata je, majka dve odrasle kćerke.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ivanovic-Sekularac%2C+Jelena
https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ivanovi%C4%87+%C5%A0ekularac%2C+Jelena
https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ivanovi%C4%87-%C5%A0ekularac%2C+Jelena