УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 347а

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
архитектонско конструктерство, ојачање постојећих конструкција

Неда Соколовић(1991) је завршила Основне академске (2013) и Мастер академске студије – Архитектура, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2015). Од 2015. је студент Докторских академских студија на истоименом факултету и бави се истраживањем могућности и метода ојачања постојећих конструкција.

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, запослена је у звању сарадника у настави (2015), а потом у звању асистента (2016) на више предмета из области архитектонско конструктерство (основне и мастер академске студије): Принципи конструисања архитектонских објеката, Конструктивне карактеристике примењених материјала, Механика и отпорност материјала, Пројектовање и прорачун конструкција, Студио пројекат (2, М03АК).

Као један од аутора групног пројеката у оквиру иницијативе Нови модели становања за угрожене у поплавама добитник је специјалног Признања на 23. међународном Салону урбанизма у Београду у категорији студентски радови и специјалне препоруке Савета 37. Салона архитектуре за афирмативну акцију у архитектури. Као члан ауторских тимова учествовала је у изради више архитектонско-урбанистичких конкурсних решења на студентским конкурсима, а добитник је SIEMENS похвале ауторском тиму за изузетне резултате током учешћа на конкурсу за студенте и младе стручњаке Планирање отпорних и прилагодљивих градова у склопу међународне конференције Одрживо урбано и саобраћајно планирање СУТП 2013).

Била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2012-2015).