UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341a

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje; enterijer

Igor Rajković (1970), diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1996. godine. U periodu od 1996 do 1998 godine, preko Tržišta rada Republike Srbije, angažovan na Arhitektonskom fakultetu na Katedri za arhitektonsko i urbanističko projektovanje u svojstvu Lica obdarenog za naučno-istraživački rad. Od 1998. godine, zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu u zvanju asistenta – pripravnika, a od 2004. godine u zvanju samostalnog stručnog saradnika. U nastavničko zvanje docenta, na Departmanu za arhitekturu, promovisan je 2008. godine, a tim povodom je održao samostalnu izložbu stručno – umetničkih ostvarenja na Arhitektonskom fakultetu.

Objavio je stručnu monografiju 10 (2009, sa Fotirić, N.) i priprema monografiju Zapisi o slobodnom vremenu (sa Fotirić, N. i Stamenović, P.). Aktivni je učesnik međunarodnih konferencija Zdravstvenog wellness i spa turizma na kojima je održao predavanja, a zahvaljujući tom radu, 2012. godine Arhitektonskom fakultetu je dodeljena Wellness aword 2012 za publikaciju Arhitektura slobodnog vremena (sa Rajković, I. i Stamenović, P.).

Paralelno sa pedagoškim, bavi se i stručno – umetničkim radom. Dobitnik je više nagrada na međunarodnim i domaćim arhitektonsko – urbanističkim konkursima. Autor je više izvedenih objekata i enterijera u zemlji i inostranstvu. Stručno – umetnička ostvarenja izlaže na međunarodnim i domaćim smotrama arhitekture i urbanizma. Dobitnik je prve nagrade 22. Međunarodnog salona urbanizma u kategoriji Urbanistički projekti i realizacije za projekat Urbanistički projekat Grada budućnosti, Peking, Kina (2013, sa B. Hetzel i N. Fotirić). Svoje radove publikuje u stručnim publikacijama i periodici. Radovi su propraćeni i u elektronskim medijima.