UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 344a

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbani menadžment i ekonomija; urbanističko planiranje i projektovanje

Danilo S. Furundžić (1980) završio je Matematičku gimnaziju u Beogradu, kao nosilac Vukove diplome. Na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu je diplomirao (2004), kao student generacije, i doktorirao (2017), osvojivši nagradu Privredne komore Srbije za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti arhitekture u Srbiji u školskoj 2016/2017.

Dobio je francusku stipendiju i završio poslediplomske studije na Centralnoj školi Pariza (École Centrale Paris) (2005-2006). Radio je i usavršavao se u Beogradu, Parizu i Kuvajtu (2004-2008).

Na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, na Departmanu za urbanizam, izabran je za asistenta (2008) i zatim za docenta (2017).

Učestvovao je na tri naučno-istraživačka projekta i objavio više radova u časopisima i zbornicima. Sarađuje u privredi, kao arhitekta, urbanista i konsultant za investicije. Uradio je desetak studija izvodljivosti. Autor je više izvedenih objekata i enterijera. Izlagao je na Salonima urbanizma (UUS), Salonima arhitekture (MPU) i Majskim izložbama (ULUPUDS).

http://danilof.net/