UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 238

Uža umetnička oblast:
arhitektonsko projektovanje

Uža naučna oblast:
istraživačko projektovanje i komunikologija arhitekture

Borislav Petrović, (Beograd, 1957), bavi se istraživačkim projektovanjem i komunikologijom arhitekture, kao i drugim aspektima u okviru umetničke oblasti arhitektonsko projektovanje.

Godine 2002., izabran je u nastavničko zvanje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa značajnim iskustvom iz ranijeg perioda učešća u nastavi i rada u praksi, nacionalnog i internacionalnog ranga.

Za svoje projekte i realizacije u okviru studija AGM, Petrović je dobitnik više nagrada i priznanja, među kojima su Nagrada Grada Beograda (2015), Nagrada 37. Salona arhitekture u Beogradu (2015), Priznanja Salona arhitekture u Beogradu (2010, 2004, 1999 i 1993), Nagrada kompanije Novosti (2010), Nagrada Ranko Radović (2009), Priznanje Trijenala arhitekture u Nišu (2003), kao i Nagrada DANS-a (1995), uz dve nacionalne nominacije za European Union Prize for contemporary architecture ‘MIES VAN DER ROHE’ award (2010 i 2008).

Konkursna aktivnost Borislava Petrovića u različitim autorskim timovima, podrazumeva nekoliko desetina nastupa (63) na nacionalnoj i međunarodnoj sceni, sa velikim brojem nagrađenih i otkupljenih radova (42) od čega su 15 prvi plasmani, među kojima je i Prva nagrada na međunarodnom konkursu za Atletski centar u Ljubljani (Slovenija, AGM tim 2017).

Realizacije, konkursni radovi i drugi vidovi aktivnosti tima koji je predvodio, ili u kom je učestvovao, izlagani su na mnogobrojnim izložbenim manifestacijama, u zemlji i inostranstvu (Ljubljana 2017, Venecija 2014, Beč 2011, Varšava 2007, Istanbul 2005, Lisabon 1998).
Tokom 2018. godine, po pozivu Melbourne School of Design (University of Melbourne, Australia), Petrović je svoje projekte i realizacije sa AGM timom izložio u okviru manifestacije Global Architecture Profiling 2018. posvećene arhitekturi Beograda.

Petrovićeva pisana dela obuhvataju niz naslova, od kojih su najznačajnija monografska izdanja BUDUĆNOST STANOVANJA – aspekti održivosti budućeg stanovanja u Srbiji (sa I.Rašković, D.Stojanović, P.Stamenović, D.Dukanac, 2017), kao i TRADICIJA – TRANZICIJA – upotreba nasleđa u arhitekturi (sa I.Rašković, 2011).

http://www.agm.rs/