УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Бранислав Антонић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
  Департман за урбанизам Број кабинета: 253 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, историја урбанизма, урбанистичка димензија становања Бранислав М. Антонић (1983) је дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2008. Од 2010. године похађа докторске академске студије на истом факултету, где од 2012. године примљен као млад истраживач на научно-истраживачком пројекту Министарства просвете, […]
 • др Анђелка Бнин-Бнински

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: теорија архитектуре, филозофија архитектуре, теоријa уметности и медија, методологија истраживања кроз архитектонски цртеж Анђелка Бнин-Бнински (рођ. Ћировић, 1984) је, након завршених Основних и Мастер академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, стручно усавршавање наставила кроз постдипломске студије, рад у пројектантској пракси и ангажман […]
 • арх. Јелена Богосављевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Снежана Веснић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
 • Александар Грујичић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • Соња Дедић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • др Маја Драгишић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
 • Далиа Дуканац

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349 Ужа научна област: архитектура и процес пројектовања Области истраживања: свакодневница у архитектури; алтернативни модели процеса пројектовања стамбеног простора Далиа Дуканац (1989) дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2013). Тренутно је у звању асистента са дипломом Мастер инжењер архитектуре док похађа докторске академске студије. Бави се истраживањем архитектуре стамбеног простора кроз теорију и […]
 • Александра Ђорђевић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за урбанизам Број кабинета: Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, урбане студије Александра Ђорђевић (1990) завршила је Основне академске студије Архитектуре (2012) и Мастер академске студије Архитекутра (2014) и Интегрални Урбанизам (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2014. године уписала докторске студије. Дипломски рад са програма Архитектура награђен […]
 • Снежана Златковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Ана Зорић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 21/03/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Ана Зорић, рођена је у Новој Вароши 1990, где завршава основну и средњу школу. Основне академске студије Архитектуре завршила је 2012, а Мастер академске студије Архитектура 2014. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је […]
 • Јелена Ивановић

  By Архитектонски факултет on 11/01/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 248 Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: теорија категорија – кохеренција , прости политопи, комбинаторика, геометрија архитектонске форме, геометријска интерпретација математичких концепата, параметарско моделовање коришћењем графичко-алгоритамског едитора Grasshopper Јелена Ивановић (1985), дипломирала је на Математичком факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.79 и стекла звање дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика (2010), […]
 • Јелена Илић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Ивана Јевремовић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
 • Бојана Јерковић-Бабовић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Бојана Јерковић-Бабовић (1990) завршила је Основне академске студије (2012) и Мастер академске студије – Архитектура (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 2014.године је докторант на овом факултету. Искуство у настави на Департману за архитектуру […]
 • Предраг Јовановић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 30/03/2016
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Предраг Јовановић (1987) је завршио Основне академске студије Архитектуре (2009) и Мастер академске студије Архитектура (2011) са усмерењем Урбанизам на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2015. године уписао докторске студије. По завршетку Мастер студија ангажован је од стране […]
 • Андреј Јосифовски, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: испитивање архитектонских конструкција недеструктивним методама Андреј Јосифовски (1990) је, након завршених основних студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2012), завршио мастер академске студије на истом факултету (2014), а тренутно је студент докторских академских студија. Као сарадник у настави радио је четири […]
 • Ана Контић

  By Архитектонски факултет on 05/03/2018
  Департман за архитектонске технологије
 • Немања Кордић

  By Архитектонски факултет on 01/02/2016
 • Милош Костић

  By Архитектонски факултет on 02/11/2017
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349 Ужа научна област: архитектонско пројектовање Области истраживања: методологија архитектонског пројектовања и теорија архитектуре Милош Kостић (1990) је завршио Основне академске и Мастер академске студије Архитектура на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где уписује докторске академске студије 2014.године. Активно учествује у настави на Департману за Архитектуру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета од 2013. […]