УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • др Бранислав Антонић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
  Департман за урбанизам Број кабинета: 253 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, историја урбанизма, урбанистичка димензија становања, мали и средњи градови Др Бранислав М. Антонић (1983) је асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао (2008) и докторирао (2018). Пре асистентског звања био радио је на факултету као истраживач (2012-17). Стручно ангажовање је […]
 • Никола Милановић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 249 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, савремена архитектура, заједнички простори стамбених зграда, култура организација и психологија рада у области архитектонског пројектовања, процеса извођења и планирања развоја становања. Никола Милановић (1989), дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2013), тренутно је студент докторских академских студија и ради у […]
 • Јована Бугарски, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 15/08/2018
 • Александар Грујичић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • Соња Дедић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • др Маја Драгишић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
 • Бошко Дробњак, маст. инж. урб.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • Далиа Дуканац

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349 Ужа научна област: архитектура и процес пројектовања Области истраживања: свакодневница у архитектури; алтернативни модели процеса пројектовања стамбеног простора Далиа Дуканац (1989) дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2013). Тренутно је у звању асистента са дипломом Мастер инжењер архитектуре док похађа докторске академске студије. Бави се истраживањем архитектуре стамбеног простора кроз теорију и […]
 • Александра Ђорђевић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за урбанизам Број кабинета: Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, урбане студије Александра Ђорђевић (1990) завршила је Основне академске студије Архитектуре (2012) и Мастер академске студије Архитекутра (2014) и Интегрални Урбанизам (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2014. године уписала докторске студије. Дипломски рад са програма Архитектура награђен […]
 • др Бојана Зековић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/03/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 243 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: биоклиматска и енергетски ефикасна архитектура, принципи и сертификација одрживе изградње Бојана Зековић (1987), дипломирала је на Архитектонском факултету у Београду (2010). Током студирања стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка и Фонда за младе таленте. Током студија учествује и награђивана на […]
 • Снежана Златковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Ана Зорић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 21/03/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Ана Зорић, рођена је у Новој Вароши 1990, где завршава основну и средњу школу. Основне академске студије Архитектуре завршила је 2012, а Мастер академске студије Архитектура 2014. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је […]
 • Исидора Илић, маст. инж. арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • Јелена Илић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Бојана Јерковић-Бабовић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Бојана Јерковић-Бабовић, рођена у Београду 1990. године. Завршила је Основне академске студије (2012) и Мастер академске студије – Архитектура (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 2014. године је докторанд на овом факултету. Државни стручни […]
 • Предраг Јовановић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 30/03/2016
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Предраг Јовановић (1987) је завршио Основне академске студије Архитектуре (2009) и Мастер академске студије Архитектура (2011) са усмерењем Урбанизам на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2015. године уписао докторске студије. По завршетку Мастер студија ангажован је од стране […]
 • Андреј Јосифовски, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: испитивање архитектонских конструкција недеструктивним методама Андреј Јосифовски (1990) је, након завршених основних студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2012), завршио мастер академске студије на истом факултету (2014), а тренутно је студент докторских академских студија. Као сарадник у настави радио је четири […]
 • Сава Кнежевић, дипл. лик. умет.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • Ана Контић

  By Архитектонски факултет on 05/03/2018
  Департман за архитектонске технологије
 • Немања Кордић

  By Архитектонски факултет on 01/02/2016