УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • др Бранислав Антонић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
  Департман за урбанизам Број кабинета: 253 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, историја урбанизма, урбанистичка димензија становања, мали и средњи градови Др Бранислав М. Антонић (1983) је асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао (2008) и докторирао (2018). Пре асистентског звања био радио је на факултету као истраживач (2012-17). Стручно ангажовање је […]
 • Никола Милановић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 249 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, савремена архитектура, заједнички простори стамбених зграда, култура организација и психологија рада у области архитектонског пројектовања, процеса извођења и планирања развоја становања. Никола Милановић (1989), дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2013), тренутно је студент докторских академских студија и ради у […]
 • арх. Јелена Марић

  By Архитектонски факултет on 08/09/2014
  Јелена Марић рођена је у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписује 2008. године, где завршава Основне академске студије (2011) и Мастер академске студије архитектуре–смер Урбанизам (2013), када уписује докторске студије архитектуре. Од 2012. – 2014. године ради као сарадник у настави, а од 2014. године као асистент на Департману за Урбанизам Архитектонског […]
 • арх. Јелена Богосављевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • Јована Бугарски, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 15/08/2018
 • др Снежана Веснић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
 • Александар Грујичић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • Соња Дедић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • др Маја Драгишић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
 • Бошко Дробњак, маст. инж. урб.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • Далиа Дуканац

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349 Ужа научна област: архитектура и процес пројектовања Области истраживања: свакодневница у архитектури; алтернативни модели процеса пројектовања стамбеног простора Далиа Дуканац (1989) дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2013). Тренутно је у звању асистента са дипломом Мастер инжењер архитектуре док похађа докторске академске студије. Бави се истраживањем архитектуре стамбеног простора кроз теорију и […]
 • Александра Ђорђевић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за урбанизам Број кабинета: Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, урбане студије Александра Ђорђевић (1990) завршила је Основне академске студије Архитектуре (2012) и Мастер академске студије Архитекутра (2014) и Интегрални Урбанизам (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2014. године уписала докторске студије. Дипломски рад са програма Архитектура награђен […]
 • др Бојана Зековић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/03/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 243 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: биоклиматска и енергетски ефикасна архитектура, принципи и сертификација одрживе изградње Бојана Зековић (1987), дипломирала је на Архитектонском факултету у Београду (2010). Током студирања стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка и Фонда за младе таленте. Током студија учествује и награђивана на […]
 • Снежана Златковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Ана Зорић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 21/03/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Ана Зорић, рођена је у Новој Вароши 1990, где завршава основну и средњу школу. Основне академске студије Архитектуре завршила је 2012, а Мастер академске студије Архитектура 2014. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је […]
 • Јелена Ивановић

  By Архитектонски факултет on 11/01/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 248 Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: теорија категорија – кохеренција , прости политопи, комбинаторика, геометрија архитектонске форме, геометријска интерпретација математичких концепата, параметарско моделовање коришћењем графичко-алгоритамског едитора Grasshopper Јелена Ивановић (1985), дипломирала је на Математичком факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.79 и стекла звање дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика (2010), […]
 • Исидора Илић, маст. инж. арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • Јелена Илић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Бојана Јерковић-Бабовић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Бојана Јерковић-Бабовић, рођена у Београду 1990. године. Завршила је Основне академске студије (2012) и Мастер академске студије – Архитектура (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 2014. године је докторанд на овом факултету. Државни стручни […]
 • Предраг Јовановић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 30/03/2016
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Предраг Јовановић (1987) је завршио Основне академске студије Архитектуре (2009) и Мастер академске студије Архитектура (2011) са усмерењем Урбанизам на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2015. године уписао докторске студије. По завршетку Мастер студија ангажован је од стране […]