УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 27/07/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД
Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Урбани генератори представљају концепт у коме се идеја објекта замењује идејом урбаног појачивача, архитектуром која је способна да сједини и појача урбаност простора. Простор тада није предодређен функцијом већ је пре развијен кроз тензије,разноврсност и слојевитост. Ово је пригодан појам за становиште по којем је могуће осмислити меру заједничког простора који битно утиче на даљу урбанизацију и физиономију града. Прави исход овог истраживања је стварање нових и нужно синкретичких архитектонских типова и модела. Сам садржај ових хибридних стања нашег свакодневног живота локализован је на пијацу са другим, најразноврснијим садржајима.

Студент: 
Јована Зорић

Опис пројекта:
БАЈЛОНИЈЕВА ПИЈАЦА / ХИПОСТИЛНA ДВОРАНA
хипостилна (грчки: hipo – под; stylos – стуб) – реч дословно значи испод стубова

Хипостилне дворане представљају део архитектуре Египта. То су свечане дворане чији кров почива на мноштву стубова који су постављени у одређеном растеру. Стубовима се постиже монументалност и увећање унутрашњег простора. Високи су и масивни и заузимају велики део површине дворане.

Хипостилна дворана јавља се и у Исламској архитектури при изградњи џамија – као интерпретација. Овде су дворане кружне или правоугаоне, изграђене од камена – у комбинацији лукова и стубова.

У Египатској архитектури хипостилна дворана је део комплекса храма. Она је заправо пролаз до светилишта којем приступ имају само свештеници и племићи. Док у Исламској архитектури структура хипостилне дворане представља салу за пријем и окупљање – простор за молитву.

Кроз различите културе хипостилна дворана је била другачије интерпретирана и коришћена, а пројекат представља њену модерну интерпретацију.

Својом структуром – великом површином и комбинацијом лукова и стубова асоцира на већ постојеће тржнице – представљајући празан , слободан простор који даје могућност развоја различитим функцијама. Интерпретирана је с намером да локација постане нешто што до сада није била, нека врста атракције , и потпуно другачијег доживљаја пијаце – пијаца као наставак отвореног трга , простор који је прилагодљив и склон променама, који може да функционише и ван своје основне функције, који постоји као форма и нови репер града.

Идеја је била интерпретирати театралност и монументалност, створити колонама стубова визуелни доживљај неограниченог простора, те утисак дубине променама висине. Употребљена је и боја, као важан део архитектонског система знакова – кулминација интерпретације идеје. Интерпретација хипостилне дворане као одговор на идеју обједињавања форме и функције, и идеју савремене употребе историјских грађевина.

извори:
Hypostyle hall. У :Encyclopedia britannica. Преузето 6. jula 2015 сa http://www.britannica.com/technology/hypostyle-hall
Hypostyle. У: Wikipedia. Преузето 6. jula 2015 сa https://en.wikipedia.org/wiki/Hypostyle

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157655417267910