UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
MIKRO GRADOVI: UNIVERZITETSKI KAMPUS
Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Superblok nije deo grada čije značenje može da se svede na odnos koji uspostavlja sa drugim urbanim elementima, već mikro grad gde je odnos spoljašnjosti i unutrašnjosti rastvoren u predstavu minijature urbane složenosti.
Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City

Student:
Nemanja Šekularac

Opis projekta:
Pešaci su “stručnjaci grada”, jer je grad napravljen za šetanje. Grad je kao jezik, biblioteka mogućnosti, a hodanje je sam čin govora tog jezika, odabirom mogućnosti. Kao i što postoje granice u govoru, tako arhitektura ograničava kretanje, terajući pešake da pronalaze druge putanje.
― Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking

Kao cilj je formiran stav da struktura treba biti podređena ljudskim potrebama, ponašati se kao organizam, omogućiti čoveku da zadovolji svaku svoju potrebu u tom prostoru, naučiti ga da živi u harmoniji sa prirodom i okruženjem ali i sa samim sobom i svojom vrstom. Lokacija je pogodna za to jer nema stav preme prirodi i nije zaživela u gradskom tkivu, stoga joj je potreban neki atraktor koji će se ponašati kao magnet i privući korisnike u prostor.

Kada je reč o formi, ne treba paziti o formi stvari koliko o formi između stvari. Forma nikada neće biti konačna, imaće svoj početni gabarit, i struktura se uvek može menjati, dograđivanjem, dodavanjem, ali uz određeno praćenje logike i pravila povezivanja.

Jedinice su formirane dovoljno blizu da bi se izbeglo neracionalno trošenje zemlje i smanjile putanje kretanja , ali i dovoljno udaljene, formirajući poroznu strukturu, koja dozvoljava ulaz sunčevih zraka i adekvatno osvetljenje u prostoru, kao i cirkulisanje vazduha. Stanovanje se tretira kao oaza. Kod edukacionog dela situacija je drugačija, tamo sadržaji po potrebi korespondiraju sa tlom i zauzimaju različit stav u odnosu na njega. Njihova postavka je u odnosu na potrebe sadržaja za i njihove prostorne strukture.

Način na koji ljudska bića vide sebe u odnosu sa prirodom je od fundamentalnog značaja za sve kulture. Tako je prva činjenica arhitekture prirodni svet, dok je drugi odnos ljudskih struktura sa topologijom sveta, a treća je međusobni odnos tih struktura, koje čine ljudsku zajednicu u celini. Pitanje odnosa veštačkog i prirodnog sveta je od posebnog značaja u današnje vreme…
― Vincent Joseph Scully, Modern Architecture and Other Essays

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442