UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Projekat_info centar_sistem modularnih jedinica_film

MAS Arhitektura 2015/16 – II godina:
MASA-23040-04: Izborni predmet 3 – Urbanizam: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
MAS Integralni urbanizam 2015/16 – II godina:
MASU M3.7. – Izborni predmet 3: Urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj: Studenti urbanizma za izbeglice

INFO CENTAR – SISTEM MODULARNIH JEDINICA
Studenti: Miloš Ušljebrka, Ivana Milanović, Bojan Jovančević i Isidora Milović

Opis projekta:
Projekat „Info centar – sistem modularnih jedinica“ predstavlja mesto gde izbeglice i tražioci azila mogu da dobiju informacije koje su od značaja za njihov boravak u Srbiji, kao i informacije o postupku dobijanja azila, njihovim pravima i obavezama, besplatnu pravnu pomoć, medicinsku pomoć, kao i psihološku i psihosocijalnu podršku.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157664725980434

201516_MASA-23040-04_MASU-M3-7_Info-centar_t

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA_MASU_IP3