UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Formiranje hibridnog i multifunkcionalnog urbanog prostora na poligonu javnog prostora ispred železničke stanice u gradu Peskara, Italija. Projekat ,,Green Hub”

Date: 18/09/2020 Ključne reči: ,

MASIU MASTER ZAVRŠNI RAD – PROJEKAT:
INTEGRALNI URBANIZAM DIZAJN OTVORENIH JAVNIH PROSTORA GRADA PESKARE

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, vanredni profesor; dr Lorenzzo Pignatti, profesor

Student:
Aleksandra Džinić

Uz težnju ka stvaranju odgovarajućeg identiteta grada i javnog prostora koji zadovoljava sve gradske potrebe, a pre svega vodeći se postojećim kontekstualnim pravcima kretanja i smernicama proisteklim nakon prethodne primene istraživačkih metoda, kreiran je hibridni urbani prostor koji poseduje multifunkcionalnu fizičku strukturu uz zelene prostore i prateće javne sadržaje.
Pored komercijalnih i kulturnih sadržaja koji su prisutni u okviru multifunkcionalnih objekata, korisnici ovog prostora mogu uživati u otvorenim prostorima okruženi zelenilom, ili provodeći svoje slobodno vreme u šetnji zelenim krovovima i pasarelom koja se pruža preko krova železničke stanice, uz divan pogled ka moru.
Sinergija sa kontekstom ,,obuzima” lokaciju, a zelenilo koje se prostire kompletnom teritorijom postavlja akcenat na neraskidivu vezu između grada i prirode.
,,Green Hub” jeste čvorište centralne gradske zone u gradu Peskara, urbani javni prostor koji poseduje čitljivu vezu između konteksta, novoizgrađene fizičke strukture i njenih sadržaja, kao i zelenih površina. On predstavlja jasnu i čitljivu celinu – multifunkcionalni i hibridni urbani prostor, oblikovan u skladu sa vrednostima ekološki održivog grada.”

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

Master-zavrsni-rad_355x100px