UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
DUNAV – TRANSEVROPSKI KORIDOR, nove pozicije beogradskih obala
Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Osnovni okvir i oslonac zadatka jeste podrška ideji o Dunavu kao transevropskom saobraćajnom i kulturalnom koridoru, koji ovakvom svojom ulogom inherentno povezuje pripadajuće regione na kontinentu, zajedno sa njihovim posebnostima i sličnostima.
U tom kontekstu, izbor lokacije na dunavskim obalama grada, kao i programski stavovi kandidata mogu biti različiti u skladu sa pristupom, istraživanjem i ličnim stavom. Istovremeno, oni su, isto tako, i posledica sociokulturološkog preseka određenog prostora i epohe kojoj pripadaju kao pojmovnoj osnovi, od čijeg tumačenja neposredno zavisi i razumevanje celokupnog ambijenta sredine. Takav stav, kao karakteristika rada u studiju, podrazumeva razmatranje novih gradskih pozicija koje uspostavljaju interface između lokalnog, regionalnog i evropskog kulturološkog i geografskog identiteta.

Naglasak je na shvatanju da dodirne zone različitih kultura predstavljaju odraze kolektivnih fikcija, gde se prelamaju samoshvatanje i samooblikovanje, kao projekcije sopstvene, idealizovane spekulativne konstrukcije – slike, na svim nivoima, od zajednice do pojedinca.

Student: 
Hristina Stojanović

Opis projekta:
VERTIKALNA LUKA

Luka predstavlja višeznačno raskršće, mesto susreta reke i grada, različitih nivoa, tipova i pravaca kretanja, različitih kultura, istoka i zapada, mesto susreta Beograda sa Evropom. Kompleksna slojevitost kretanja, doživljaja i upotrebe prostora između transportnih zona proizvodi hibrid novih i postojećih transportnih sistema i arhitektonskog programa u vidu intermodalne raskrsnice vertikalno organizovanih saobraćajnih tokova koji kulminiraju susretom paralelnih dimenzija na svojim najvišim i najnižim tačkama.

Ovaj hibrid, koji nazivamo vertikalnom lukom, stvara uslove za integraciju svih vidova saobraćaja na širem prostoru Beograda. Ovaj proces integracije zasniva se na prestruktuiranju postojećih vidova saobraćajne infrastrukture u komplementarne podsisteme koji napajaju luku i vrše distribuciju putnika unutar i van gradskog područja. Stvoreni međuprostori ispunjeni su pratećim kulturnim, turističkim i servisnim programskim sadržajima koji se implementiraju u lučki sistem, dopunjavajući ga.

U kontekstu posmatranja problema mimoilaženja reke i grada, kroz prizmu nauke o svemiru i teorije svega, ovaj prostor se može percipirati kao vrsta crvotočine iz koje jedna dimenzija može iscureti u drugu, i obratno.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492