UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Milos-Usljebrka

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
ARHIPELAG KULTURE I UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Istraživanje međuodnosa svrhe, funkcije, sadržaja, forme i konteksta odvijaće se projektovanjem arhitektonskog objekta kulture i umetnosti kroz temu fenomena savremenih urbanih hibrida – primarno sa sadržajima kulture i umetnosti i – sekundarno sa komplementarnim sadržajima zabave i ugostiteljstva, a koji čine osnovu kulture savremenog urbanog čoveka i srž urbanosti gradova. Aktiviranje kreativne umetničke scene koja stvara i prezentuje kulturne i umetničke događaje. Više grupacija objekata od više studenata činili bi urbana ostrva/četvrti, zalančane ansamble – arhipelage kulture i umetnosti u morfologiji, (među)prostoru grada, reka, ostrva, u smeni 24/7/12, u Beogradu.

Student:
Miloš Ušljebrka

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293