УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 2.1. – Простор и облик

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Обавезни предмет на коме се студенти упознају са појмовима архитектонског простора и облика, као и са начелима стварања - од елементарних ка сложеним просторним системима. Студент развија способност да препознаје просторне елементе и да уочава њихов међусобни однос, као и однос преме окружењу и оспособљава се да ствара концепт објекта архитектуре.
 • Курс 2.2. – Ликовни елементи

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  2. семестар
 • Курс 2.3. – Визуелна истраживања

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  1. семестар Практична примена знања и вештина стечених на курсу Визуелна истраживања у реализацији наставних програма на другим предметима Департмана за архитектуру и осталим департманима који у изучавању архитектонске струке користе геометризовани начин графичког представљања.
 • Курс 2.4. – Елементи пројектовања

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар
 • Курс 2.5. – Архитектонска графика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  2. семестар Изучавање принципа и процедура графичког представљање геометризованих архитектоничних форми кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни или рачунарски модел и примена стечених знања и вештина у реализацији пројектантских задатака на паралелном наставном курсу Елементи пројектовања уз адекватно коришћење доступних графичких техника и технологија.
 • Курс 2.6.1. – Геометрија облика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар Оспособљавање студената за примену стеченог знања у стручно-компетентној анализи геометријских карактеристика изведених архитектонско-урбанистичких простора и њихово коришћење у другим контектима. Развијање способности "пројектантског мишљења у перспективи", упознавањем са потребом непрекидне провере визуелног утиска који геометрија постојеће/пројектоване форме оставља на реалног посматрача. Активирање стечених знања у процесу фотомонтаже осмишљене архитектонске форме у фотографију постојећег стања. Вежбања се одржавају у салама Факултета, у мањим групама, како би се свеобухватно препознали и максимално подстакли појединачни потенцијали студената али и фаворизовао тимски рад и сучељавање критичких ставова.
 • Курс 2.6.2. – Ликовне форме

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2013
  2. семестар
 • Курс 2.6.3. – Архитектонска графика

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар Циљ изборног курса 3D Визуелне комуникације је подстицање студената на аналитички и креативни истраживачки поступак проучавања феномена просторних односа геометризованих архитектоничних форми и начина њиховог представљања кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни и компјутерски модел, фотографију, анимацију...
 • Курс 2.6.4. – CAAD

  By Архитектонски факултет_Уредник on 30/09/2013
  2. семестар