УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Пословни центар креативног пословања – Марина Дорћол

  By Архитектонски факултет on 28/07/2015
  СТУДИО М02АК - ПРОЈЕКАТ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД Наставник: др Милан Глишић Студент: Марија Павловић Пројекат: Циљ овог курса је упознавање студената са урбанистичким аспектима при позиционирању објеката у постојећем градском ткиву, пројектовање вишеспратног стамбеног објекта са припадајућом гаражом, са посебним освртом на пројектовање и прорачун конструктивног склопа објекта са обезбеђењем темељне јаме као и решавање основних архитектонских детаља објекта.
 • Mission In(m)possible – Зелена инвентаризација

  By Архитектонски факултет on 28/07/2015
  СТУДИО М02АТ - ПРОЈЕКАТ: MISSION IN(M)POSSIBLE - ЗЕЛЕНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ Наставник: мр Будимир Судимац, доцент Студент: Јелена Крстић Пројекат: Пројектовање музејског објекта служи као програмски основ за адекаватно упознавање студената са елементима архитектонског и урбанистичког пројектовања, развијање способности прикупљања информација и савремених могућности изградње објеката уз корелацију технологије и архитектуре.
 • Партиципативни урбани дизајн

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02У - ПРОЈЕКАТ: ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН Наставник: арх. Зоран Ђукановић, доцент Студенти: Никола Солунац, Александра Урошевић и Ивана Гајић Пројекат: Партиципативни урбани дизајн има за циљ да студенте упозна и оспособи за деловање у пољу партиципативног урбаног дизајна, односно за експертски рад на изради урбанистичких пројеката за комплексна урбана подручја коришћењем активног укључења јавности, локалне заједнице и других релевантних стејколдера у процесе урбанистичког планирања, пројектовања и имплементације.
 • Градско купатило

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ГРАДСКО КУПАТИЛО Наставник: арх. Зоран Абадић, ванредни професор Студент: Милош Стојковић Градско купатило као фрагмент структуре или део инфраструктуре града. У односу на просторни оквир, тестира се контекст за потенцијал унапређења савременог живота у граду. Купатило се може тумачити са аспекта индивидуализације и ослобађања од градског притиска...
 • Ре:креирање димњака – уметност оживљавања

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА - уметност оживљавања Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Александра Паунић Пројекат: Рекреација - меморија места - асоцијација - димњак - репер - контекст. Уочавање и разумевање сложености урбаног окружења предложене локације - Београдски памучни комбинат. Дефинисање рекреације у функцији хибридног градског центра и њено тумачење путем размишљања кроз скицу.
 • Четири блока и Народна банка. Непринципијелне програмске коалиције.

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ЧЕТИРИ БЛОКА И НАРОДНА БАНКА. Непринципијелне програмске коалиције. Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Милица Радеч Пројекат: Динамика савременог живота у граду условљава специфичне архитектонске приступе унутар густе урбане матрице, који резултирају суперпонирањем разнородних садржаја. Четири блока, уоквирена улицама Његошевом, Београдском, Немањином и Светозара Марковића, препозната су као просторни оквир који има потенцијал за развој вишенаменског градског центра што подразумева програмску хибридност.
 • Нове капије Београда

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА Наставник: др. Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Милица Дукић Пројекат: Рад у студију почиње анализом постојећег објекта "Источне капије Београда", а потом ће сваки студент имати могућност да сопствену пројектантску стратегију усмери према једном од два опречна сценарија: изградњи новог објекта на овој локацији или реконструкцији три постојеће куле од којих свака има 28 спратова и садржи 190 стамбених јединица. У оба случаја задатак је да се испројектује вишенаменско изграђено окружење које карактерише могућност избора, разноликост и флексибилност.
 • Интерполација

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Јелена Илић Пројекат: Тематски оквир - Град и архитектура. Значај и утицај архитектуре у различитим контекстуалним системима. Просторни оквир - по избору студента једна од две локације у Београду...
 • Урбани генератори: пијаца Бајлони и субурбани Београд

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент:Јована Зорић Пројекат: Урбани генератори представљају концепт у коме се идеја објекта замењује идејом урбаног појачивача, архитектуром која је способна да сједини и појача урбаност простора. Простор тада није предодређен функцијом већ је пре развијен кроз тензије,разноврсност и слојевитост.
 • Нова синтеза: Блок Кичевска – Хаџи Ђерина – Голсвортијева и простор Каленић пијаце

  By Архитектонски факултет on 27/07/2015
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: НОВА СИНТЕЗА, БЛОК КИЧЕВСКА - ХАЏИ ЂЕРИНА - ГОЛСВОРТИЈЕВА И ПРОСТОР КАЛЕНИЋ ПИЈАЦЕ Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Никола Ђукановић Пројекат: Јавни простор пост-транзиционог града налази се у кретању између формалног регулативног(симболичког) означавања до оног што представља нужни остатак.