UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 6.1. – Geometrija oblika 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/07/2013
  1. semestar Na predmetu se vrši upoznavanje studenata sa geometrijom arhitektonskih formi (tela, površi i njihovih kompozicija) uočenih u praksi i korišćenih za definisanje konstruktivnih i elemenata pregrađivanja (eksterijerno i enterijerno), kao i sa metodama koje su namenjene njihovojgeometrijsko-konstruktivnoj obradi i predstavljanju u dve dimenzije - u „ortogonalnim prikazima“, dobijenim za međusobno paralelne zrake sagledavanja a saglasno zahtevima CAAD tehnologije.
 • Kurs 6.2. – Geometrija oblika 2

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/07/2013
  2. semestar
 • Kurs 6.3. – Matematika u arhitekturi 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/07/2013
  1. semestar Na predmetu studenti savladavaju teoriju fraktala i osposobljavaju se za njenu samostalnu opcionu primenu u arhitekturi i urbanizmu.
 • Kurs 6.4. – Matematika u arhitekturi 2

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/07/2013
  2. semestar Sadržaj nastave omogućava sticanje elementarnih znanja vektorskog računa i usvajanje osnovnih pojmova analitičke geometrije koji se odnose na linije, površi i objekte u prostoru. Stečena znanja omogućavaju analitički pristup problemima arhitektonske geometrije.
 • Kurs 6.5. – Principi CAAD-a

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 10/07/2013
  2. semestar Obavezni predmet na kome studenti usvajaju principe koordinatnog pristupa geometriji prostora i CAAD-a. Vrši se osposobljavanje za opcionu samostalnu primenu u okviru Projekta.