UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 17.1. – Arhitektura i umetnost Evrope u doba neoklasicizma i romantizma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/10/2013
  5. semestar Sadržaj nastave sastoji se u kritičkim i teorijskim eksplikacijama dela, pojava i procesa iz domena slikarstva, skulpture i arhitekture od prosvetiteljstva do treće decenije HIH veka.
 • Kurs 17.1. – Elementi armiranobetonskih konstrukcija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/10/2013
  5. semestar Kroz ciklus predavanja studenti se upoznaju sa elementima konstrukcija koji se obično izvode u armiranom betonu. Detaljnije će se proučavati oblikovanje i konstruisanje, proračun i dimenzionisanje, konačno detalji armiranja i izvođenja pojedinih armiranobetonskih elemenata konstrukcija.
 • Kurs 17.1. – Engleski jezik za arhitekte 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/10/2013
  5. semestar Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) na tekstovima koji su deskriptivnog karaktera, sa temama vezanim za konkretni kontekst studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu BU. Integrisanim pristupom nastavi razvija se jezička sposobnost slušanja, čitanja, govorenja i pisanja, ali je primarni cilj da se analitički obrade i racionalizuju razni tipovi tzv.“opisnog diskursa“ u tekstovima iz arhitekture na engleskom jeziku.
 • Kurs 17.1. – Integrisano modelovanje arhitektonskih objekata – Revit

  By Arhitektonski fakultet on 04/12/2013
  5. semestar U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa osnovama integrisanog modeliranja i upravljanja informacijama o arhitektonskim objektima, koristeći program Revit i oslanjajući se na obrazovne resurse firme AutoDesk poznate kao BIM Curriculum. Predmet integrisanog modeliranja je zgrada Tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, na čijem modelu će studenti raditi timski, simulirajući situaciju iz realne arhitektonske prakse. Za rad na ovom izbornom predmetu neophodno je da svaki student poseduje sopstveni lap-top računar sa minimalno 4GB radne memorije. U okviru izbornog predmeta studenti će koristiti akademsku verziju softvera Revit (http://students.autodesk.com/).
 • Kurs 17.1. – Morfologija gradskih poteza

  By Arhitektonski fakultet on 04/12/2013
  5. semestar Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja i rekonstrukcije, na brojne teme urbanističke kompozicije poteza. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja organizacije urbane strukture, sa posrebnim akcentom na gradove Srbije.
 • Kurs 17.1. – Ogledi iz konstrukcija

  By Arhitektonski fakultet on 04/12/2013
  5. semestar Osnovni cilj nastave je da studenti nauče principe konstruisanja velikih raspona krovnih konstrukcija sportskih, izložbenih i ostali javnih sadržaja. U postupku nastave studenti treba da savladaju osnove logike formiranja konstruktivnog koncepta i prenošenja sila kod konstrukcija velikih raspona.
 • Kurs 17.1. – Projekat mobilnih umetničkih rezidencija

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Cilj nastave na kursu je osposobljavanje studenata Osnovnih akademskih studija da realizuju specifično interdisciplinarno istraživanje i na osnovu njega definišu manji projekat mobilne umetničke rezidencije u skladu sa savremenim zahtevima umetničke prakse. U tom smislu, cilj nastave predstavlja upućenost studenata u osnovne zahteve savremenog rezidencijalnog boravka umetnika i njihov rad i izlaganje van sopstvenog mesta boravka.
 • Kurs 17.1. – Savremena urbana kuća

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Osnovni cilj je razumevanje složenosti fenomena savremene kuće u okolnostima gusto izgrađene strukture grada, kao i osposobljavanja studenata za kritičko mišljenje i delovanje, te analizu slojevitosti i višeznačnosti njene strukture posmatrane kroz okvir savremenog društva sa jedne i urbane sredine 21. veka sa druge strane.
 • Kurs 17.1. – Saobraćaj u gradu

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa aspektima projektovanja i planiranja razvoja urbane strukture i postizanja viših nivoa kvaliteta života u gradskim sredinama u skladu sa savremenim principima saobraćaja.
 • Kurs 17.1. – Umetnost u javnim gradskim prostorima – “Public art & Public space” – Memorija grada

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Cilj programa je upoznavanje studenata sa vrstama, oblicima i uslovima realizacije umetničkih projekata u javnim prostorima koji se ostvaruje interdisciplinarnim delovanjem umetnika, arhitekata, planera i dizajnera kao i različitim oblicima učešća javnosti i lokalne zajednice u procesu planiranja, projektovanja i realizacije.
 • Kurs 17.1. – Urbane minijature

  By Arhitektonski fakultet on 05/12/2013
  5. semestar Cilj nastave je izučavanje metodologije prikupljanja, arhiviranja, selektovanja, ažuriranja i komparacije faktografskih podataka uz korišćenje dostupnih načina grafičke i modelarske prezentacije izabranih vizuelnih elemenata neposrednog urbanog okruženja. Analizom opserviranih urbanih minijatura, studenti će razvijati sopstvenu vizuelnu suptilnost i unapređivati odnos prema detalju, fragmentu i celini, dok će izborom adekvatnog načina grafičke i modelarske prezentacije, na afirmativan način, prikazati ovladani nivo sopstvenih sposobnosti u oblasti vizuelnih komunicija.