UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 10.1. – Tipologija objekata 1

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 28/01/2014
  3. semestar Osnovni nastavni ciljevi predmeta usmereni su ka upoznavanju studenata sa tematikom arhitektonsko - urbanističkih sklopova porodičnog i višeporodičnog stanovanja, kolektivnog stanovanja i stanovanja na selu. Informacije o faktorima koji uslovljavaju vidove i nivoe arhitekture ove tipološke grupacije i izučavanje njihove različite morfološko-strukturalne manifestacije u prostoru neke su od težišnih tema ovog kursa. Predavanja na kursu predhode i funkcionalno su u vezi sa radom na Studio projektu 1 i predstavljaju teorijsku podlogu za sticanje iskustva u primeni teorijskih znanja u rešavanju prektičnih zadataka u postupku projektovanja.
 • Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/10/2013
  4. semestar Upoznavanje studenata sa specifičnostima, karakteristikama, programskim sadržajima i metodima projektovanja poslovnih, trgovačkih, industrijskih, objekata vaspitanja i obrazovanja i otvorenih javnih gradskih prostora. Pored osnovnih načela lociranja, zoniranja, komponovanja i funkcionalnog rešavanja organizacije navedenih sadržaja, studenti se upoznaju i sa njihovim specifičnim oblikovnim i konstruktivnim zahtevima i karakteristikama.