UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs 1.1. – O arhitekturi

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Obavezni predmet koji omogućava informisanost o arhitekturi, o oblastima i disciplinama koje je čine, o jeziku, pojmovima i terminima neophodnim za dalje profesionalno izučavanje arhitektonskih tema i akademski nivo razmišljanja o arhitekturi.
 • Kurs 1.2. – Arhitektura danas

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/09/2013
  1. semestar Obavezni predmet koji omogućava da se studentima predstavi uvod u studije savremene arhitekture i urbanizma i da ih u glavnim crtama upozna sa značajnim savremenim tokovima i tendencijama u arhitekturi i urbanizmu. Dodatni cilj nastave jeste da u razmatranju problematike savremene arhitekture i urbanizma, kroz upoznavanje sa rafom pojedinačnih stvaralaca, studentima omogući širenje referentne osnove koja obuhvata reference na istorijsku perspektivu 20. veka i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu.
 • Kurs 1.3. – Umetnost danas

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/07/2013
  1. semestar Obavezni predmet koji omogućava da studenti dobiju inicijalne informacije o savremenoj umetnosti uopšte, kao i oblicima i oblastima koje je čine. Studenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima koji će im pomoći u budućem promišljanju i izučavanju tema umetnosti i to naročito onih tema koje su od važnosti za razvoj savremene arhitekture. Važan cilj nastave na predmetu je da studenti uoče širinu okvira, tema i formi u kojima se kreće umetnost danas i da u proces studija arhitekture uđu sa svešću o tome koje granice i modele je dostiglo savremeno ispoljavanje umetnosti. Cilj nastave je da studentima omogući da ta ispoljavanja uočavaju i prepoznaju. Takođe, značajan cilj nastave je da se studentima daju osnovne informacije i podsticaji iz oblasti savremene umetnosti koji im mogu biti od koristi u pohađanju nastave u modulu Uvod u projektovanje.
 • Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/07/2013
  2. semestar Osnovni cilj nastave je da studentima predstavi uvod u studije istorije moderne arhitekture i urbanizma i da ih u osnovnim crtama upozna sa značajnim pravcima, autorima i njihovim idejama, konceptima i realizacijama. Cilj nastave se ostvaruje tako da se, kroz analize pravaca i rada pojedinačnih stvaralaca, njihovih projekata i realizovanih objekata, studentima omogući formiranje šire referentne osnove koja se oslanja na istorijsku perspektivu i kulturni i socio-politički kontekst kretanja u arhitekturi i urbanizmu, kao i osnovnih znanja o uticajima objekata na životnu sredinu i premisama održivog projektovanja.
 • Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 07/09/2013
  2. semestar Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa istorijom i teorijom likovnih umetnosti i vizuelne kulture. U predavanjima se hronološki prate umetničke pojave od pojave industrijskog dizajna do postmoderne. Razrađuju se pitanja likovnog umetničkog dela, funkcija umetnosti, veze likovnih umetnosti i njene teorije, odnosa između različitih umetnosti.