UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Trajna integracija migranata u ruralna područja

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Nemanja Dačić, Pavle Nešović, Ilija Bekčić, Nemanja Ćurčić i Miljan Salata Opis projekta: Projekat „Trajna integracija migranata u ruralna područja“ se prvobitno bavi analizom i mapiranjem napuštenih ruralnih područja u Srbiji, koja bi mogla da služe svrsi trajne inegracije migranata, a koja bi u dugoročnom smislu bila samoodrživa i time doprinela njihovoj inkluziji i zdravijim uslovima života, kao i kreiranju novih delatnosti, jačanju poljoprivrede, društvenom i ekonomskom unapređenju Srbije.
 • Transformabilni info-centar

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Nemanja Radojčić, Novica Vranić, Aleksandar Ćosić i Marijana Miljković Opis projekta: Projekat „Transformabilni info-centar“ predstavlja modularnu jedinicu koja je oformljena u kombinaciji kamiona, prikolice i kontejnera kako bi bila mobilna, lako dostupna za informisanje migranata.
 • Joti paneli

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Jovana Janković i Tijana Simikić Opis projekta: Projekat „Joti paneli“ predstavlja smeštajne jedinice za migrante izgrađene od posebnih lakomontažnih „Joti panela“ koji se proizvode od domaćih, recikliranih otpadnih materijala što ih čini jeftinim i lako dostupnim.
 • Kuhinja kao platforma za upoznavanje izbegličke krize

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Student: Marta Minić Opis projekta: Projekat „Kuhinja kao platforma za upoznavanje izbegličke krize“ se sastoji od sledeće dve aktivnosti: Festivala bliskoistočne hrane i kulinarske radionice, kroz koje se vrši upoznavanje i razmena lokalne i izbegličke kulture, u cilju animacije, rehabilitacije i integracije izbeglica u lokalno stanovništvo.
 • Programi integracije i inkluzije dece izbeglica u društveno okruženje

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Božena Stojić i Sara Bastoni Opis projekta: Projekat „Programi integracije i inkluzije dece izbeglica u društveno okruženje“ se bavi obezbeđivanjem osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i vrtića i predškolske nastave za decu izbeglica na njihovom maternjem jeziku uz obavezno učenje srpskog jezika i mogućnosti učenja nekog drugog stranog jezika, kroz izgradnju škole, odnosno edukativno – kulturnog centra za decu i mlade, u okviru prihvatnih centara u kojima su smešteni.
 • Prihvatni centar za izbeglice

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Milica Petrović, Sara Šanović i Filip Mamula Opis projekta: Projekat “Prihvatni centar za izbeglice“ predstavlja jedan prihvatni centar koga čine modularne smeštajne jedinice koje se formiraju u skladu sa dva karakteristična tipa izbeglica: tražioci azila i azilanti.
 • Info Port

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Student: Marija Petreska Opis projekta: Projekat “Info Port“ predstavlja mobilni, lako rasklopivi paviljon, čija je funkcija privremeni smeštaj članova Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila tokom obilaska azilanata širom Srbije, koji osim volonterima služi i migrantima kao vid informacionog punkta.
 • Rekonstrukcija napuštenih objekata

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Milica Marinković, Jelena Đokić i Dragana Bogojević Opis projekta: Projekat „Rekonstrukcija napuštenih objekata“ prvobitno predstavlja mapiranje i kategorizaciju napuštenih objekata na teritoriji Beograda, a zatim i njihovu analizu kojom se utvrđuje mogućnost njihove rekonstrukcije i aktivacije u cilju iskorišćavanja neiskorišćenih potencijala za smeštaj migranata.
 • Info centar – sistem modularnih jedinica

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Miloš Ušljebrka, Ivana Milanović, Bojan Jovančević i Isidora Milović Opis projekta: Projekat „Info centar – sistem modularnih jedinica“ predstavlja mesto gde izbeglice i tražioci azila mogu da dobiju informacije koje su od značaja za njihov boravak u Srbiji, kao i informacije o postupku dobijanja azila, njihovim pravima i obavezama, besplatnu pravnu pomoć, medicinsku pomoć, kao i psihološku i psihosocijalnu podršku.
 • Vizuelni sistem informisanja

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Ana Jovanović, Irena Kostić i Sanja Spasenić Opis projekta: Projekat „Vizuelni sistem informisanja“ predstavlja prevazilaženje loše vidljivosti postojećih putokaza koji mogu biti od koristi migrantima u noćnom periodu pomoću vizuelnih instalacija u prostoru.
 • Pomozimo migrantima – Zov sobe

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Jelena Veljić i Marija Stanić Opis projekta: Projekat „Pomozimo migrantima – Zov sobe“ predstavlja sanaciju sobe za majku sa decom u okviru Prihvatnog centra - Krnjača.
 • Humana infrastruktura

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Mina Vučković, Jana Filipović, Branka Stefanović i Ivana Gajić Opis projekta: Projekat „Humana infrastruktura“ predstavlja prostorno – programske tipove punktova na trasama migracija u cilju unapređenja bezbednosti i dostupnosti osnovnih egzistencijalnih potreba i informacija migrantima.
 • Info Recharge Station

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Miloš Uzelac i Rastko Krstić Opis projekta: Projekat „Info Recharge Station“ predstavlja uvođenje slobodnostojećih aparata u cilju rešavanja sledeća tri problema migranata: dostupnost osnovnih informacija, nedostatak adekvatnih izvora za punjenje mobilnih telefona i dostupnost novcu.
 • Transformabilne jedinice – biomasa

  By Arhitektonski fakultet on 13/04/2016
  Studenti: Borko Marković i Đorđe Avramović Opis projekta: Projekat „Transformabilne jedinice - biomasa “ predstavlja predlog rešenja mobilnog generatora za proizvodnju električne energije na biomasu čime se rešava problem snabdevanja na lokacijama koje nisu opremljene adekvatnom infrastrukturom.
 • Ekonomija izbegličkog kampa – preko samoodrživosti do integracije

  By Arhitektonski fakultet on 11/04/2016
  Studenti: Bogdan Nikoličić, Borjan Maksimović, Mihailo Mikavica, Mihajlo Žikić i Pantelija Mićić Opis projekta: Projekat „Ekonomija izbegličkog kampa – preko samoodrživosti do integracije“ se bavi analizom osnovnih faktora održivosti izbegličkih kampova, proizvodnim kapacitetima i oblicima udruživanja, odnosno organizovanja kampa, sa ciljem uspostavljanja produktivnog, održivog i bezbednog ambijenta.
 • Društveno korisna stručna praksa

  By Arhitektonski fakultet on 13/04/2016
  Studenti: Miloš Nikolić i Dragana Joksimović Opis projekta: Projekat „Društveno korisna stručna praksa“ predstavlja predlog povezivanja univerziteta i društva organizovanjem i realizacijom stručne prakse koja ima za cilj angažovanje studenata na rešavanju različitih razvojnih problema, u ovom slučaju, migrantske krize.