UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories MASTER STUDIO PROJEKAT 201516 – 1

 • Akvadukt: centar za praćenje klimatskih promena, savski blokovi, Novi Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01A - PROJEKAT: AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD Nastavnik: dr Vladimir Milenković, docent Student: Marta Nikolić Opis projekta: Projektuje se Centar za praćenje klimatskih promena kao savremena prostorna i tipološka interpretacija Akvadukta – efemerne strukture koja svojom pozicijom i formalnim kapacitetom unapređuje funkcionalnost parkovske zone unutar i duž Savskih blokova na Novom Beogradu. Struktura ima za cilj da proširi uticaj prirodnog vodenog i zelenog fonda i preklopi tokove ‘srednje brzine’ čovekovog kretanja.
 • Vizitorsko – istraživačka stanica u rezervatu prirode – Zasavica

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01A - PROJEKAT: VIZITORSKO – ISTRAŽIVAČKA STANICA U REZERVATU PRIRODE – ZASAVICA Nastavnik: mr Aleksandar Videnović, docent Student: Sara Lukić Opis projekta: U skladu sa Tematskim okvirom zadatka, koji apostrofira vodu kao gradivni element i sredstvo u projektovanju, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih korisnih sadržaja na lokaciji specijalnog rezervata prirode i ramsarskog područja, u ambijentu dominirajuće naturalnosti i promenljivosti pejzaža.
 • Zona ekstrema – Akademija za vanredne situacije

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01A - PROJEKAT: ZONA EKSTREMA – AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor Student: Mina Marković Opis projekta: Cilj je pronalaženje prostornog odgovora modela obrazovanja za “vanredne” situacije u odnosu na prostorno-programske potencijale autonomnog konteksta Deliblatske peščare. Zadati kontekst predstavlja poseban izazov kao zona smenjivanja ekstremnih situacija, odnosno mesto jukstapozicije dva „vremena“ vode, njenog prisustva i potpunog odsustva.
 • Između otvorenog i zatvorenog – javno kupalište na savi

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01A - PROJEKAT: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG – JAVNO KUPALIŠTE NA SAVI Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent Student: Sara Jeveričić Opis projekta: Studenti će raditi na projektu bazena na obali Save, razvijajući razumevanje prostora koji istovremeno poseduje karakteristike otvorenog (nenatkrivenog i nekontrolisanog) i zatvorenog (natkrivenog i kontrolisanog).
 • Edukatorijum Univerziteta umetnosti u Beogradu

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01A - PROJEKAT: EDUKATORIJUM UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Dušan Munćan Opis projekta: Razvijanje sposobnosti izvođenja analitičkog postupka u okviru interdisciplinarnog polja istraživanja kroz projektantski proces i tehnike projektovanja. Uočavanje i razumevanje složenosti i raznovrsnosti aspekata urbanog okruženja, potreba i promena savremenog društva kao i uzročno-posledičnih veza između savremenih modela edukacije i prostora u kojima se ona odvija.
 • Mikro gradovi: univerzitetski kampus

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01A - PROJEKAT: MIKRO GRADOVI: UNIVERZITETSKI KAMPUS Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Student: Nemanja Šekularac Opis projekta: Superblok nije deo grada čije značenje može da se svede na odnos koji uspostavlja sa drugim urbanim elementima, već mikro grad gde je odnos spoljašnjosti i unutrašnjosti rastvoren u predstavu minijature urbane složenosti. Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City
 • Power Switch : Amam i drugo : Inkubator IT praksi

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01A - PROJEKAT: POWER SWITCH : AMAM I DRUGO : INKUBATOR IT PRAKSI Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor Student: Marko Ilić Rad u virtuelnom prostoru, sa one strane interfejsa, u drugom prostoru daje mogućnost promene pojma prostornog sadržaja, edukacije i rada, radnog mesta i tipologije.
 • Ekološki urbani dizajn

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01U - PROJEKAT: EKOLOŠKI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Jelena Živković, vanredni profesor Student: Ana Miletić Opis projekta: Cilj nastave je razvoj znanja o ekološkom pristupu razvoju ljudskih naselja i osposobljavanje studenata za njegovu primenu u domenu urbanog dizajna. Ostvaruje se kroz razmatranje odnosa između prirode i kulture u specifičnom prostornom kontekstu. Istražuju se mogućnosti integracije znanja o prirodno-ekološkim i društvenim procesima u proces urbanog dizajna na različitim problemskim i prostornim nivoima.
 • (In)Vizibilna energija Bg2O

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01AT - PROJEKAT: (IN)VIZIBILNA ENERGIJA Bg2O Nastavnik: mr Budimir Sudimac, docent Student: Nikola Jovičić Opis projekta: Osnova projektnog zadatka je razvijanje arhitektonske forme i fasadnog omotača koji će omogućiti integrativno korišćenje različitih oblika energije. Studenti se upoznaju sa elementima planiranja i projektovanja objekata specifične namene korišćenjem osnovnih načela energetske efikasnosti. Osnova istraživanja je analiza različitih odnosa i materijalizacije objekta u potrazi za prikazivanjem savremenih shvatanja u arhitekturi novog milenijuma, kao i sagledavanje uticaja izuzetno dinamičnog tehnološkog razvoja.
 • Projektovanje i realizacija stambenih i poslovnih objekata

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01AT - PROJEKAT: PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor Student: Jelena Zurić Opis projekta: Studenti se upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u centralnim delovima Beograda. Pored projektovanja studenti izučavaju aktuelnu urbanističku i zakonsku regulativu, zakonitosti tržišta kao i probleme materijalizacije i realizacije objekata.
 • Soft Structures: rekonstrukcija Hipodroma Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01AK - PROJEKAT: SOFT STRUCTURES: REKONSTRUKCIJA HIPODROMA BEOGRAD Nastavnik: dr Miodrag Nestorović, redovni profesor Student: Taras Subotić Opis projekta: Upoznavanje studenata sa kompleksnom problematikom prostornih struktura u arhitekturi njihovom statičkom i konstruktivnom analizom, metodama njihovog izbora i projektovanja - konstruisanja. Pojedina poglavlja nastavnog programa predstaavljaju principska izlaganja i analize koje obuhvataju: evoluciju ideja u oblasti; proučavanje statičkih, konstruktivnih i oblikovnih karakteristika pojedinih konstruktivnih sistema; metode selekcije; koordinirani proces simultanog arhitektonskog i konstruktivnog oformljenja objekta.
 • Radni prostor: Custom Made

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01 AD - PROJEKAT: RADNI PROSTOR: CUSTOM MADE Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor Student: Irina Pop-Manić Opis projekta: Kada govorimo o radu danas, on nije neophodno vezan za radni prostor. U doba digitalizacije, radno mesto postaje svaki prostor u kom boravimo dok rešavamo poslovne zadatke. "Sloboda" koju rad kao aktivnost dobija u odnosu prema prostoru i vremenu se posebno odnosi na kreativne discipline kojim pripada i arhitektura. Ova sloboda često završava u svojoj suprotnosti u kojoj svaki prostor i svako vreme postaju radni.
 • Idealni radni prostor

  By Arhitektonski fakultet on 23/03/2016
  STUDIO M01 AD - PROJEKAT: IDEALNI RADNI PROSTOR Nastavnik: arh. Miloš Nenadović, docent Student: Aleksandar Plazinić Opis projekta: Radni prostor danas zbog sveopšte digitalizacije, stalne dostupnosti i mobilnosti, postaje i životni prostor koji paralelno živi i kao prostor za kreativno delovanje, odmor, prostor za rekreaciju i zabavu. Istražujemo prostor u kome se gube granice klasičnog radnog ambijenta i gde on počinje da poprima karakteristike prostora za život.
 • Alternativne prakse unapređenja kvaliteta urbanog prostora zajednice: u susret venecijanskom Bijenalu arhitekture 2016.

  By Arhitektonski fakultet on 28/04/2017
  IP01_INTEGRALNA ANALIZA TERITORIJE: ALTERNATIVNE PRAKSE UNAPREĐENJA KVALITETA URBANOG PROSTORA ZAJEDNICE: U SUSRET VENECIJANSKOM BIJENALU ARHITEKTURE 2016. Nastavnici: dr Marija Maruna, vanr.prof. dr Danijela Milovanović Rodić, docent Studenti - Grupa 02: Anja Dedović, Violeta Živković, Jelena Radeč, Anđela Ristić, Marija Jelenić Opis projekta: Integralnim pristupom analize teritorije na temu alternativnih praksi unapređenja kvaliteta urbanog prostora zajednice, u našem slučaju zadatog područja opštine Karaburma, bavili smo se aktuelnim politikama prostornog razvoja, načinu donošenja odluka u domenu izgradnje, strateškim razvojnim okvirom i partnerstvima u procesu razvoja grada.