UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Portfolio Categories MASTER STUDIO PROJEKAT 201415 – 1

 • Regionalni centar Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: APETIT ZA KONSTRUKCIJU: REGIONALNI CENTAR ORGANIZACIJE ZA HRANU UJEDINJENIH NACIJA (FAO) Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent Student: Anica Maskić Projekat: Koristeći arhitekturu kao sredstvo, a hranu kao prizmu kroz koju se posmatra kvalitet života u gradovima, studenti će razviti projekat Regionalnog centra Organizacije za hranu Ujedinjenih nacija (FAO) i okolnog javnog prostora, na lokaciji pijace Đeram.
 • Beogradska Čubura – Diskontinuitet grada

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: BEOGRADSKA ČUBURA – DISKONTINUITET GRADA Nastavnik: mr Aleksandar Videnović, docent Student: Andreja Sikimić Projekat: Viši stepen školovanja mladih arhitekata, traga za novim principima rešavanja složenijih problema u urbanoj sredini u projektovanju gradskih poteza i blokova, uvažavajući sve njihove prirodne i stečene odlike. Cilj nastave je upoznavanje budućih arhitekata sa obavezama struke prema budućim korisnicima...
 • E2 : EKOEDU

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: E2 : EKOEDU Nastavnik: dr Ana Nikezić, docent Student: Marijana Milanović Projekat: E2 : EkoEdu predstavlja platformu za promišljanje projekcije svakodnevnog života grada druge polovine 21. veka. Fokus je na istraživanju potencijala prostorne organizacije koja nije tipološki orijentisana, niti je kruto određena uslovima zatečenog konteksta, već je usmerena na razvoj hiper-senzitivnog predela (performance driven approach).
 • Estetika praznine: Centar za novu muziku i akustiku, Mitićeva rupa, Slavija, Beograd

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: ESTETIKA PRAZNINE: CENTAR ZA NOVU MUZIKU I AKUSTIKU, MITIĆEVA RUPA, SLAVIJA, BEOGRAD Nastavnik: dr Vladimir Milenković, docent Student: Aleksandar Stamenković Projekat: Isprojektovati Centar za novu muziku i akustiku u „praznom“ prostoru kadriranom fragmentima fizičke strukture, infrastrukture i parkovskog zelenila kako bi se ispitale mogućnosti savremene arhitekture da odgovori na kontingentnost (nedovršenost, nesigurnost i neodređenost) unutar savremenog društvenog i profesionalnog konteksta. Bira se obim intervencije u kadru realne prostorne i stilske „praznine“ koja odgovara okvirima zadatog programa kulture i obrazovanja. Prostorna intervencija se kreće u rasponu od diskretne rekonstrukcije pripadajuće površine zelenila i infrastrukture do ozbiljnijih projekcija koje podrazumevaju značajniju promenu dinamičnosti urbane sekvence Mitićeve rupe na trgu Slavija u Beogradu. CZNMA može biti projektovan kao depadans Fakulteta muzičke umetnosti ili kao nezavisni institut u ovoj oblasti.
 • Život oblika. Akademija za industrijski dizajn i proizvodni pogon

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: ŽIVOT OBLIKA. AKADEMIJA ZA INDUSTRIJSKI DIZAJN I PROIZVODNI POGON Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, docent Student: Leona Mijić Projektni zadatak je postavljen kroz pitanje primene i primenljivosti savremenih oblika edukacije u polju primenjenih umetnosti, te prostornih (arhitektonskih) implikacija koje proizilaze iz relacije: sticanje znanja / primena tih znanja i veština.
 • Otvorena škola

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: OTVORENA ŠKOLA Nastavnik: arh. Zoran Abadić, docent Student: Nemanja Jovičić Projekat: Istraživanje uslova za projektovanje modela škole sa specifičnom odlikom otvorenosti kao formalne i programske karakteristike u opštem i posebnom smislu.
 • Škola za performativne / scenske umetnosti BGD

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: ŠKOLA ZA PERFORMATIVNE / SCENSKE UMETNOSTI BGD Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, docent Student: Đura Stijačić Projekat: Senjačka padina, Topčider, Beograd Prostori namenjeni edukaciji iz oblasti performativnih i scenskih umetnosti sa dopunskim sadržajima.
 • Škola raškolovanog znanja

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01A - PROJEKAT: ŠKOLA RAŠKOLOVANOG ZNANJA Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor Student: Jelena Memarović Projekat: Usled promenjenih uslova i metoda edukacije, očigledna je potreba za (re)definisanjem tradicionalnih modela obrazovanih sadržaja i arhitektonsko-urbanističkih sklopova. Neophodno je preispitati kategorizaciju i standardizaciju objekata, tj. generisati nove tipologije arhitektonskih objekata koji prate savremene tendencije u obrazovanju, kao i aktuelne potrebe društva.
 • Ekološki urbani dizajn

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01U - PROJEKAT: EKOLOŠKI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Milica Milojević, docent Student: Aleksandra Nedeljković Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese minimizira uticaje koji su štetni za okruženje. On povezuje prirodu i kulturu i podstiče na kreativnost u traganju za dizajnerskim odgovorima koji izražavaju specifičnosti lokacije i konteksta. Predmet rada u studiju je razvoj „Eko-distrikta“ na lokaciji „Trećeg Beograda" (leva obala Dunava).
 • GREEN WALL Istraživački centar

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01AT - PROJEKAT: GREEN WALL ISTRAŽIVAČKI CENTAR Nastavnik: mr Budimir Sudimac, docent Student: Aleksandra Aleksić Projekat: Studenti se upoznaju sa elementima planiranja i projektovanja objekata specifične namene korišćenjem osnovnih načela energetske efikasnosti. Osnov istraživanja je analiza različitih odnosa i materijalizacije objekta u potrazi za prikazivanjem savremenih shvatanja edukacije u arhitekturi novog milenijuma, kao i sagledavanje uticaja izuzetno dinamičnog tehnološkog razvoja vegetacionih zidova.
 • Projektovanje i realizacija stambenih i poslovnih objekata

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01AT - PROJEKAT: PROJEKTOVANJE I REALIZACIJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor Student: Aleksandra Džuverović Studenti se upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u centralnim delovima Beograda. Pored projektovanja studenti izučavaju aktuelnu urbanističku i zakonsku regulativu, zakonitosti tržišta kao i probleme materijalizacije i realizacije objekata.
 • Memorijalni centar Staro sajmište

  By Arhitektonski fakultet on 06/04/2015
  STUDIO M01AK - PROJEKAT: MEMORIJALNI CENTAR STARO SAJMIŠTE Nastavnik: dr Miodrag Nestorović, redovni profesor Student: Ivan Blagojević Upoznavanje sa kompleksnom problematikom prostornih struktura u arhitekturi njihovom konstruktivnom analizom, metodama njihovog izbora i projektovanja - konstruisanja, kroz proces izrade ne-standardnih,racionalnih, fizički izvodljivih objekata u ograničenim uslovima konteksta projektovanja.
 • Hotel Jugoslavija, Novi Beograd – Unutrašnja arhitektura javnih prostora

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 08/04/2015
  STUDIO M01 AD – PROJEKAT: HOTEL JUGOSLAVIJA, NOVI BEOGRAD - UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA JAVNIH PROSTORA Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor Student: Lazar Stanojčić Projekat: Osnovni cilj nastave je da studente upozna sa gradivnim elementima unutrašnje arhitekture i metodologijom arhitektonskog projektovanja unutrašnjeg prostora. Fokus studija je na multidisciplinarnosti, odnosno osvajanju širokog spektra znanja od konceptualnih do profesionalno specifičnih. Metodologija rada u studiju biće fokusirana na razvijanju individualnih potencijala studenta.
 • Hotel Jugoslavija, Novi Beograd – Unutrašnja arhitektura prostora namenjenih rekreaciji

  By Arhitektonski fakultet on 07/04/2015
  STUDIO M01 AD – PROJEKAT: HOTEL JUGOSLAVIJA, NOVI BEOGRAD – UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA PROSTORA NAMENJENIH REKREACIJI Nastavnik: arh Igor Rajković, docent Student: Miljan Torma Tendencija koju diktira novi način života savremenog čoveka, otvara mnoga pitanja koja se vezuju za prostore koji su namenjeni rekreaciji. Iskustva koja se nalaze u globalnom okruženju, daju odgovore koji su delimično primenljivi u ovdašnjim uslovima. Arhitekta, koji je kreator i korisnik, učitelj i učenik, kritičar i kritikovan, ali pre svega onaj koji živi savremenim načinom života, svojim iskustvom, širokim obrazovanjem i projektantskim stavom mora biti spreman da dá odgovor.