УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Poziv za učešće

Удружење ликовних уметника Србије (УЛУС) позива младе уметнике и уметнице узраста до 35. година старости, као и уметничке колективе и различите друштвене групе, да учествују у Бијеналу младих 2023, које ће бити реализовано од 5. септембра до 6. октобра 2023. године на више локација у Београду.
Тема Бијенала младих 2023. је системска несигурност у савременом свету и преписпитивање наше улоге у њој. Недељива од система – несигурност пролази кроз све мене савременог живота и креира опште стање несталности и неизвесности. Изложба ће, стога, истраживати проблеме које несигурност производи у нашем друштвеном систему и пропитивати последице тог стања. Проблем системске несигурности може се сагледати из различитих углова – можемо говорити о њој као непромењливој датости или пак променљивом стању које има свој рок трајања. Да ли је наша улога у овој појави пасивна или активна? Шта све може произаћи из нашег деловања унутар ње? Да ли ми зависимо од система или систем зависи од нас? Ако је системска несигурност променљива, шта/ко доноси промене? Кроз испитивање овог друштвеног стања истиче се питање заједништва у друштву. Обзиром да несигурност делује на индивидуе недељиве од система – истраживање колективне свести у оваквом проблему може бити есенцијално.
Организациони тим Бијенала младих који броји око 30 особа, започео је током 2022. године истраживање теме системске несигурности кроз разговоре у заједници које су чланови и чланице тима вршили са различитим припадницима друштва. Ослушкивање ширих друштвених слојева и група по питању несигурности забележено је у форми снимљених аудио разговора (интервјуа) који су доступни свима који желе да се пријаве на следећем линку. Уметници/е су позвани да (1) преслушавају ове разговоре и предложе радове који ће рефлектовати искуства која стекну слушањем истих, (2) ураде сопствени разговор са неким припадником друштва за којег детектују да је у најнесигурнијој позицији (упитник је могуће преузети овде) и артикулишу нам своју идеју за интервенцију инспирисани његовим/њеним одговорима или (3) предложе готове радове на тему несигурности.
Први део пријаве за учешће на Бијеналу младих 2023. састоји су у подношењу пријавног листа и евентуалног визуелног материјала, док ће други део подразумевати учешће у разговорима са Организационим тимом на тему несигурности (разговор са уметником).

 

Конкурс је отворен до 1. марта 2023.
За више информација посетите:

http://bijenalemladih.ulus.rs/ 

https://ulus.rs/