УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

202021_WEB IZLOZBA_SINTEZA-ILUSTRACIJA

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

ОАС Архитектура (ОАСА) и ИАС Архитектура (ИАСА)

ГОДИНА СТУДИЈА / СЕМЕСТАР:

прва година, 2. семестар

НАСТАВНИК:

др Љиљана Ђукановић, ванредни професор

ШИФРА ПРЕДМЕТА

ОАСА 12060 / ИАСА 12060

У оквиру предмета Синтеза елемената и склопова – пројекат зидане зграде провежбавају се елементи главног пројекта за мањи индивидуални објекат спратности По+П+1.
Настава на предмету је конципирана кроз две целине.
У првом делу рада на предмету предвиђено је да студент идејно разреши мању викенд кућу према задатој организационој шеми. Студентима се оставља могућност креативног изражавања у избору материјала и решавању волуметрије објекта.
Идејно решење објекта је конципирано тако да студент провежбава решење конструкције објекта, степенице, терасу као раван кров, кос кров над једним делом објекта, еркере, тремове и на тај начин савладава сва проблемска места са којима се може сусрести у пракси приликом разраде и материјализације једног мањег објекта.
У другом делу рада на предмету студент започиње разраду свог идејног решења, која резултира извођачким пројектом који укључује: основе, пресеке, изгледе и карактеристичне детаље.

Филтер
 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Љиљана Ђукановић, ванредни професор
  Студент: Данијела Пантић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Љиљана Ђукановић, ванредни професор
  Студент: Вукашин Николић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Љиљана Ђукановић, ванредни професор
  Студент: Милица Младеновић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Љиљана Ђукановић, ванредни професор
  Студент: Љубица Перић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Зоран Степановић, доцент
  Студент: Огњен Бојић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Зоран Степановић, доцент
  Студент: Богдан Гаџић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Зоран Степановић, доцент
  Студент: Мајда Коштреба

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Зоран Степановић, доцент
  Студент: Дино Авдић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Никола Милетић, асистент
  Студент: Вељко Вученовић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Никола Милетић, асистент
  Студент: Tеодора Поповић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Никола Милетић, асистент
  Студент: Taња Радивојевић

 • Пројекат викенд куће

  Пројекат викенд куће

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: арх. Никола Милетић, асистент
  Студент: Матија Вујовић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: маст.инж.арх. Никола Мацут, асистент
  Студент: Милица Зечевић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: маст.инж.арх. Никола Мацут, асистент
  Студент: Милица Тодоровић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: маст.инж.арх. Никола Мацут, асистент
  Студент: Марија Ивљанин

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: маст.инж.арх. Никола Мацут, асистент
  Студент: Драган Стошковић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: Невена Лукић, асистент
  Студент: Никола Јоцић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: Невена Лукић, асистент
  Студент: Марија Јовановић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: Невена Лукић, асистент
  Студент: Јована Ћировић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: Невена Лукић, асистент
  Студент: Александар Јаковљевић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Душан Игњатовић, ванредни професор
  Студент: Михајло Аранђеловић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Бојана Зековић, асистент
  Студент: Олга Ђорђевић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Бојана Зековић, асистент
  Студент: Никола Рибарић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Бојана Зековић, асистент
  Студент: Марија Дамњановић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Бојана Зековић, доцент
  Студент: Бојана Ристивојевчић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Андреј Јосифовски, асистент
  Студент: Милка Медић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Андреј Јосифовски, асистент
  Студент: Милан Илић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: др Андреј Јосифовски, асистент
  Студент: Јелена Марјановић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: маст.инж.арх. Александра Угриновић, асистент
  Студент: Оливера Пантелић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: маст.инж.арх. Александра Угриновић, асистент
  Студент: Мила Митровић

 • /

  /

  СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА – ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
  Наставник: маст.инж.арх. Александра Угриновић, асистент
  Студент:Јована Стојевић