УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА – ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ

Награда града Београда – деспот Стефан Лазаревић додељује се за дело које представља највредније достигнуће у уметности, науци, медицини, архитектури и урбанизму, пољопривреди, новинарству, образовању, спорту и заштити животне средине.
Награда града Београда – деспот Стефан Лазаревић додељује се и за херојско дело, за дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда и за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд.
Награда се додељује појединцу или групи за заједничко дело.
Награда се може доделити истом лицу више пута.
Награду може добити аутор који има пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана.

Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности први пут на територији града Београда у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (не односи се на Награду града Београда – деспот Стефан Лазаревић за дугогодишњи рад и трајан допринос развоју Београда).

Под делом које је постало доступно јавности подразумева се:
1. у области уметности
– публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва;
– изведено односно приказано дело на позоришној сцени и другом простору намењеном за извођење позоришног дела;
– приказано филмско и радио-телевизијско остварење у биоскопској дворани или емитовано у радио-телевизијском програму;
– изложено односно презентовано дело у галерији и другом простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених медија;
– изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;
2. у области науке
– научно остварење односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављен у научној и стручној литератури, одговарајућим стручним часописима или другим начином јавног саопштавања;
– проналазак који је у складу са законом којим се уређује правна заштита проналазака, признат и уписан у законом утврђен регистар;
3. у области медицине
– рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос у развоју и унапређењу медицине;
– изузетно дело које представља допринос развоју медицине;
4. у области архитектуре и урбанизма
– реализовано дело из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката;
– урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;
4а. у области пољопривреде
– остварени изузетни резултати у области индивидуалне пољопривредне производње и пласмана производа на тржиште;
– иновативност и примена савремених пољопривредних решења и стандарда у пољопривредној производњи;
– улагање у пољопривредно газдинство и примена нових агротехничких мера и технологија;
5. у области новинарства
– врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Београду;
– креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се информишу грађани Београда;
6. у области образовања
– изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији и развоју школства Београда у целини или у појединим његовим областима;
7. у области спорта
– рад или резултати изузетне вредности појединца који су допринели афирмацији, развоју и унапређењу спорта (врхунски спортисти – чланови спортских организација из Београда односно самостални професионални спортисти за изванредне резултате у одређеној грани спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју и унапређењу области спорта);
8. у области заштите животне средине:
– остварења која подстичу решавање појединачних проблема у области очувања природе и заштите животне средине;
– остварења која доприносе популаризацији, подстицању, образовању, усмеравању и јачању свести о значају заштите животне средине;
– остварени изузетни резулатати за дугогодишњи рад и трајан допринос у очувању животне средине у граду Београду.
9. херојско дело
– остварење појединца или групе који су снагом своје личности, врлином, пожртвованошћу, несебичношћу, добротом и храброшћу, личном жртвом и хуманошћу помогли суграђанима у невољи, савладали изузетно тешке животне околности, поправили њихове или сопствене животне прилике;
10. дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда
– највреднија достигнућа појединца или групе у свим областима знања који су својим делом или дугогодишњим радом оставили трајни печат Београду, унапредили живот у Београду, доприневши даљем развоју и промоцији града;
11. специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд
– појединцу или групи за организовање и реализацију пројекта – програма који је постао догађај у граду у претходној години.

У једној години додељује се највише 20 награда.

Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.

Предлог се доставља у писаној форми, са образложењем и назнаком награде за коју се кандидат предлаже (уметност, наука, медицина, архитектура и урбанизам, пољопривреда, новинарство, образовање, спорт, заштита животне средине, херојско дело, дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда, специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд).
Уз предлог се прилаже документација (два примерка публикованог дела, каталога, касете, ЦД-а, ДВД-а, планови, пројекти односно друга одговарајућа документација ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.

Предлози за доделу Награде града Београда – деспот Стефан Лазаревић достављају се на писарницу Градске управе Града Београда, Улица краљице Марије број 1, осим за област заштита животне средине, за коју се предлози достављају на писарницу у Улици 27. марта 43-45, затим за област уметности, херојско дело, дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда, као и специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд, за које се предлози достављају на писарницу Градске управе Града Београда, Трг Николе Пашића број 6, са посебном назнаком области за коју се предлози предају.
Додатне информације у вези доделе награда и условима конкурса можете добити позивом на бројеве телефона:
– уметност, херојско дело, дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда и специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд – Секретаријат за културу, телефони: уметност – књижевност и преводно стваралаштво 4155-021; позоришно стваралаштво, филм и радио-телевизијско стваралаштво 4155-029; ликовно и примењено стваралаштво, визуелни и проширени медији 4155-038; музика и музичко-сценско стваралаштво 4155-039; дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда 4155-026; херојско дело 4155-026; специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд 4155-038;
– наука и пољопривреда – Секретаријат за привреду – природне науке 7157-807; друштвене и хуманистичке науке 7157-379; проналазаштво 7157-382 и пољопривреда 7157-398;
– медицина – Секретаријат за здравство, телефон 7157-271;
– архитектура и урбанизам – Секретаријат за урбанизам, телефон 7157-203;
– новинарство – Секретаријат за информисање, телефон 7157-362;
– образовање – Секретаријат за образовање и дечју заштиту, телефон 7157-541;
– спорт – Секретаријат за спорт и омладину, телефон 7157-488.
– заштита животне средине – Секретаријат за заштиту животне средине – телефон 063/324-565.

Рок за подношење предлога за доделу Награде града Београда – деспот Стефан Лазаревић је 20. фебруар 2021. године.

Одлуку о додели Награде града Београда – деспот Стефан Лазаревић доносе одговарајуће комисије које је именовала Скупштина Града Београда.

Пре доношења одлуке о награди, листа предложених кандидата који испуњавају услове објављује се у дневним листовима најкасније до 15. марта 2021. године.