УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

24/12/2020

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
Београд, ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат 02-11/1-29  од  22.12.2020.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-29.1 од 22.12.2020.г. Комисије  за избор наставника за ужу уметничку област:  Архитектонско  пројектовањестављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Снежана Веснић, дипл.инж.арх., изабере у звање доцента, на Департману за архитектуру,  за наведену област. 

Реферат Комисије налази се у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210),  као и на веб-страници Факултета www.arh.bg.ac.rs и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба уметничких остварења др Снежане Веснић  биће отворена у петак, 25. децембра 2020. године, у 12,00 часова, у просторијама Факултета, сала 200 (II спрат).

Реферат Комисијe за избор у звање доцента: др Снежана Веснић, дипл.инж.арх. Сажетак Комисијe за избор у звање доцента: др Снежана Веснић, дипл.инж.арх.