УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Zumtobel Factory 1 - Copy

Zumbel Factory I

Галерија Артгет

Трг републике 5/1

Четвртак 31. октобар 2019. у 19.00 сати

Серијал разговора Архитектура у контексту 5

Архитектура између емоција, очекивања и интереса

Предраг Милутиновић, архитекта

Учествују: Зорица Савичић и аутор

Друштво и околности нас терају и уче на интерес. Интерес и очекивања су опште ствари, могу бити појединачни или заједнички, док емоције нису општа ствар, оне су личне, од њих се креће.

 

Каква је архитектура данас и какав је положај и утицај архитекте на друштво? Да ли архитекта може утицати на друштвене промене? Колико су морални међуоднос и међузависност инвеститора, корисника и ствараоца у процесу конципирања и настанка објекта? Каква су очекивања и интереси учесника процеса? Колико су емоције важне у стваралачком процесу?  Колико је важан дијалог учесника, а колико дијалог са самим собом? Како доћи до хармоније, како се остварује баланс посматрајући пројекат кроз различите контексте, интереса, очекивања и емоције.

Како ускладити однос свих учесника процеса покушаћемо да појаснимо кроз призму различитих пројеката, са посебним освртом на објекте специјализоване намене и објекте за особе са инвалидитетом.

Предраг Милутиновић (1975), дипломирао на Архитектонском Факултету Универзитета у Београду. Аутор је више јавних, пословних,  индивидуалних и колективних стамбених  објеката,  као и објеката специјалне намене. Добитник је значајних награда и признања за своје пројекте. Учесник јавних и позивних конкурса, на којима је остварио запажене резултате. Своју праксу од 2016. развија кроз Архитектонски студио Mapa Architects, чији је оснивач.

Осим пројектовањем бави се процесима развоја инвестиција, руковођења и координације пројектовања и изградње великих објеката и комплекса.

Дела су му објавлјивана у штампаним и електронским медијима. Радови су редовно у селекцији Салона архитектуре у Београду и Салона ДаНС у Новом Саду.

Учесник је бројних жирија у области архитректуре и уметности (Салон Архитектуре у  Београду, Стручни савет за припрему наступа Републике Србије на Бијеналу Архитектуре у Венецији 2018/2020) .


Повезани текстови:
Семинар АРХИТЕКТУРА ИЗЛОЖБИ у Културном центру Београда – 15.03.2019.
Архитектура у контексту 5: ”Случај Падина / Легална изградња у нелегалном окружењу / Архитектура ван контекста” – Студио 3А
Представљање едиције Архитектура у контексту 1-3 у Културном центру Београда
Архитектура у контексту: Документовање архитектуре у контексту – Реља Иванић
Циклус предавања: Архитектура у контексту 4 – Михаило Тимотијевић
Циклус предавања: Архитектура у контексту 3 – Дејан Тодоровић
Циклус предавања: Архитектура у контексту 3 – Миодраг Мирковић и Слободан Данко Селинкић
Циклус предавања: Архитектура у контексту 3 – Нео архитекти
Разговор: Архитектура у контексту 3 – Александар Спајић
Разговор: Архитектура у контексту 3 – др Игор Марић
Разговор: Архитектура у контексту 3 – re:a.c.t студио – Гроздана Шишовић и Дејан Милановић


Predrag Milutinovic

Predrag Milutinović

Krasica Istra 2 - Copy

KRASICA ISKRA

Paraolimpijski centar

Paraolimpijski centar