UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Procedura upisa u prvu godinu studija 2015/16 Arhitektonskog fakulteta: TREĆI DAN UPISA

Procedura upisa na Arhitektonski fakultet, na prvu godinu Osnovnih i Integrisanih akademskih studija Arhitektura za školsku 2015/2016 godinu

Zaključno sa ponedeljkom, 13.07.2015. u 16 časova, na Arhitektonski fakultet u Beogradu se upisalo 163 studenta na Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA) 2015/16, u statusu budžetskog studenta, i 41 student na Integrisane akademske studije Arhitektura (IASA) 2015/16, u statusu budžetskog studenta čime je popunjena kvota za budžetske studente na oba studijska programa.

Takođe, upisalo se 11 studenata na Integrisane akademske studije Arhitektura (IASA) 2015/16, u statusu samofinansirajućeg studenta, 57 studenta na Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA) 2015/16 u statusu samofinansirajućeg studenta i 2 studenta na Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA) 2015/16 u statusu stranog državljanina.

Ostalo je slobodno 18 mesta na Osnovnim akademskim studijama Arhitektura (OASA) 2015/16, u statusu samofinansirajućeg studenta i 12 mesta na Integrisanim akademskim studijima Arhitektura (IASA) 2015/16, u statusu samofinansirajućeg studenta.

Kandidati koji su stekli pravo na upis, a nisu se upisali 11, 12, i 13. jula, IZGUBILI SU TO PRAVO i Fakultet će na njihovo mesto upisati kandidate po rangu, prema redosledu na Konačnoj rang listi.

Upis se nastavlja u utorak, 14. jula 2015. u 10 časova.

Dinamika upisa

Utorak , 14. jul 2015. godine

Ispred sobe 217 Arhitektonskog fakulteta, vrši se okupljanje kandidata i potom u 10 časova, prozivanje u amfiteatru AF, po rangu, prema redosledu na Konačnoj rang listi počevši od ranga 301, do popunjavanja kvote za upis na oba studijska programa.

Skrećemo pažnju kandidatima da ukoliko nisu prisutni na prozivci, u momentu kada se prozove njihovo ime, BIĆE PROZVAN PRVI SLEDEĆI KANDIDAT PO RANG LISTI. Molimo kandidate da dođu na vreme.