УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Позивамо Вас на шесто предавање у оквиру циклуса Arhitektura. Utopija. Realizam. – AUR 2014/15: program gostujućih predavanja на коме ће се представити архитекте Mike Tonkin i Anna Liu, оснивачи архитектонског студија Tonkin Liu. Предавање “Nature Human Nature” припада тематском циклусу Архитектура и уметност.

Добродошли!

MTonkinALiu_o
Mike Tonkin & Anna Liu © Tonkin Liu

Vreme i mesto

/Четвртак, 12.03.2015./
/18.00 часова/

/Универзитет у Београду – Архитектонски факултет/
/Амфитеатар/

/Thursday, 12.03.2015/
/18.00 hours/

/University of Belgrade – Faculty of Architecture/
/Amphitheater/

Tonkin_Liu_logo_o

БИО

Mike Tonkin

Mike је архитекта и пејзажни архитекта са више од 20 година искуства у развоју иновативних и креативних пројеката у архитектури, уметности и пејзажу. Дипломирао је архитектуру на Royal Collage of Art у Лондону. Mike је предавао на бројним школама архитектуре у Енглеској и на Далеком истоку, а тренутно предаје на Универзитету у Бату (University of Bath). Он држи предавања о бројним темама, укључујући различите светске колоквијалне архитектуре, користећи искуство и фотографије са својих обимних путовања.

Anna Liu

Anna је архитекта са више од 15 година искуства у архитектури, уметности и пејзажу. Дипломирала је на Универзитету Columbia у Њујорку и радила у бироима у Кини, Јапану, САД и Великој Британији. Пре оснивања студија Tonkin Liu са Mike Tonkinom, 2002. године, радила је за Arup Associates у Хонг Конгу и Лондону. Заједно су радили четири године на Architectural Association School of Architecture у Лондону. где су држали студио за истраживање образаца у природи и у људској нарави.

Tonkin Liu је награђивана архитектонска пракса чији рад обухвата архитектуру, уметност и пејзаж. Она напредним клијентима нуди дизајн прецизно подешен локацији, људима који ће да је користе и култури која их окружује.

Ова недвосмислена потрага за новим почецима приказана је у књизи asking looking playing making, објављеној 1999. године. Јединствена методологија приповедања истражује архетипове који ће саопштити процес пројектовања од почетка до завршетка, дајући пројекту трајни одјек.

Сваки пројекат је оличење њиховог односа према природи. Неки пројекти величају промене времена и годишњих доба, неки дочаравају моћ природе као симбола, док други опонашају форму и перформансе, употребљавајући лекције из природе као инспирацију за пионирске технике грађења. Њихова преокупација природом утиче на процес пројектовања, било кроз биомимикрију или употребом елемената које нам природа великодушно пружа.

Tonkin Liu имају намеру да ураде нешто што нису урадили никада пре, сваки пут, и њихов циљ је увек исти, да задовољи ум и дотакне срце.

BIO

MIKE TONKIN

Mike is an Architect and Landscape Architect with over 20 years of experience developing innovative and creative projects in architecture, art, and landscape. He graduated in Architecture at the Royal Collage of Art, London. Mike has taught and lectured at numerous schools of architecture in England and the Far East, and he currently teaches at the University of Bath. He lectures on a number of subjects including world vernacular architecture, using the experience and photographs taken from his extensive travels.

ANNA LIU

Anna is an Architect with over 15 years of experience in architecture, art, and landscape. She graduated in Architecture at Columbia University. Anna has worked for practices in China, Japan, the USA and the UK. Having previously worked for Arup Associates in Hong Kong and in London, she set up Tonkin Liu with Mike Tonkin in 2002. Together they taught at the Architectural Association School of Architecture for four years, exploring studies of patterns in nature and in human nature.

Tonkin Liu is an award-winning architectural practice, whose work encompasses architecture, art and landscape. They offer forward-thinking clients a design that is finely tuned to the place it is sited, the people who will occupy it, and the culture that surrounds it at the time.

This emphatic search for new beginnings is set out in their book asking looking playing making, published in 1999. The unique story telling methodology searches for archetypes that will inform the process of design from inception to completion, giving the project a lasting resonance.

Each project embodies their relationship to nature. Some projects celebrate changing weather and seasons, some evoke the power of nature as symbols, whilst others emulate form and performance, using lessons in nature to inspire pioneering construction techniques. Their preoccupation with nature informs the design process, whether through biomimicry or by using the elements nature generously gives us for free.

Tonkin Liu is interested in doing what they have not done before and their aim is always the same, to satisfy the mind and touch the heart.

TonkinLiu_studio_o
Студио © Tonkin Liu

RIBA Research Trust nagrada
У 2013. години Anna Liu и Mike Tonkin, студио Tonkin Liu, постали су добитници the RIBA Research Trust награде за пројекат Shell Lace Structure.

RIBA Research Trust Award
In 2013 Anna Liu and Mike Tonkin of Tonkin Liu were recipients of the RIBA Research Trust Award for the Shell Lace Structure project.

TonkinLiu_Sugar_Vane_o
Sugar Vane – скулптура, позивни конкурс, Гуадалупа, 2015. © Tonkin Liu
TonkinLiu_Falcon_o
The Falcon – бензинска пумпа, позивни конкурс, Залив, 2014. © Tonkin Liu