УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Hercegovacka-Gracanica_o

Конкурс

Српска православна епархија Захумско-Херцеговачка и приморска расписује једностепени конкурс за идејно архитектонско-урбанистичко решење уређења шире зоне комплекса Херцеговачке Грачанице на Црквини у Требињу – Република Српска.

Потребно је осмислити комплекс разноврсне намене – духовно, културно, туристичко, угоститељског карактера. Циљ конкурса је унапређење предметне локације. Предметна локација у највећој мери је неизграђен простор и представља оазу надомак урбаног језгра града Требиња. Изградња цркве Херцеговачке Грачанице оживела је овај простор. Циљ конкурса је боље физичко, функционално и обликовно повезивање овог простора са урбаним језгром Требиња, уз задовољење просторних капацитета прописаних конкурсним програмом. Такође, циљ је оживљавање локације и увођење нових садржаја, како духовних, тако и културних, туристичко‐угоститељских, чему циљ није само унапређење предметне локације, већ подизање квалитета живота у граду Требињу уопште. Обликовно, пројектоване целине се могу поделити у неколико категорија – грађени објекти, јавни простори тргова, парковске и зелене површине, саобраћајнице.

Предметна локација се налази у зони ширег центра града Требиња, на брду Црквина, на источном делу града. Са платоа брда Црквине отворене су визуре ка свим странама и правцима развоја и простирања града. Доминантан положај Црквине је очигледан како из града Требиња тако и са локације. На локацији је 2000. године изграђен храм Херцеговачке Грачанице – посвећен Пресветој Богородици, у коме је сахрањен песник Јован Дучић. Осим храма, који је стилска и обликовна копија манастира Грачанице са Косова и Метохије, у склопу комплекса се налази звоник, галерија, парохијски дом, амфитеатар, чесма, црквена књижара и сувенирница, музеј и летња башта и уређене зелене површине. Храм, као и цео комплекс се може видети са сваке тачке града Требиња.

Рокови и важни датуми

Рок почиње да тече од 13. октобра 2014. године.

Крајњи рок за предају радова је 16. фебруар 2015. године до 15:00 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом).

Радови се подносе на адресу:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Булевар краља Александра 73/2, соба 200
са назнаком: „Конкурсни рад по отвореном јавном анонимном једностепеном идејном (анкетном) конкурсу за израду идејно архитектонско‐урбанистичког решења уређења шире зоне комплекса Херцеговачке Грачанице на Црквини у Требињу, Херцеговина – Република Српска – НЕ ОТВАРАТИ”

или на адресу:
Епархија Захумско‐херцеговачка и приморска
Манастир Тврдош
89101 Требиње
Република Српска

Трошкове предаје и слања конкурсних радова сноси аутор. Конкурсни радови који стигну по истеку датума и сата одређених у распису неће бити разматрани, док се код радова послатих поштом рок односи на тренутак предаје рада на пошту, што се потврђује печатом поште.

Учесници могу постављати питања Жирију до 20. новембра 2014. године. Постављена питања слати на адресу ezhp.konkurs@gmail.com.

Одговори Жирија и расписивача конкурса на постављена питања биће постaвљени на сајту http://eparhija-zahumskohercegovacka.com/ најкасније до 05. децембра 2014. године.

Рок завршетка рада Жирија и објављивање резултата конкурса је закључно са 17. мартом 2015. године.

Изложба радова са дискусијом ће бити одржана у року од 30 дана од доношења одлуке Жирија.

Награде

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају пропозицијама конкурса доделиће се следеће награде у нето износу:

  • први пласман ‐ 9.000 конвертибилних марака
  • други пласман ‐ 5.000 конвертибилних марака
  • трећи пласман ‐ 3.000 конвертибилних марака
  • два откупа ‐ 1.500 конвертибилних марака

Жири

Комисија за селекцију и одабир конкурсних решења:

Председник жирија:
Епископ Захумско‐Херцеговачки и приморски Григорије, Требиње

Чланови жирија:
редовни професор Владан Ђокић, Архитектонски факултет у Београду
редовни професор Владимир Мако, Архитектонски факултет у Београду
ванредни професор Милан Вујовић, Архитектонски факултет у Београду
архитекта Пеђа Ристић, Београд
режисер Емир Кустурица, Београд
архитекта Вук Рогановић, Требиње
градски архитекта Владимир Гудељ, Требиње
ктитор Херцеговачке Грачанице Бранко Тупањац, Чикаго
игуман Манастира Тврдош јеромонах Сава, Требиње