УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

На основу члана 38. став 1. и члана 72.  Статута Архитектонског факултета у Београду  (”СЛ. Билтен АФ” бр. 80/08, 84/10 и 89/12-пречишћен текст и 98/14) и Одлуком бр. 01-872/2-4 од 23.06.2014. године, расписујем

КОНКУРС ЗА ПРЕЛАЗ СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ АКДЕМСКИХ СТУДИЈА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

На Архитектонски факултет у Београду у школској 2014/2015. години могу се уписати студенти основних академских студија других високошколских установа, и то до 10 % од укупног броја студената виших година основних академских студија Факултета уписаних у школску 2013/2014. годину.

Пријаве на конкурс се подносе Студентској служби (соба 205) у периоду од 26.08.2014. године до 03.09.2014. године, радним данима од 10-12 сати.

Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију:
– Потврду о положеним испитима са Факултета на коме је кандидат тренутно уписан;
– Потврду да је стекао услов за упис у наредну годину студија, односно да је оставрио 60 ЕСПб на студијском програму са кога прелази;
– Оверну фотокопију индекса;
– Студиски програм по коме је студент студирао на другој високошколској установи и
– Потврду о упалти надокнаде за пријаву на Конкурс, у висини од 15.000,00  динара на жиро рачун Факултета бр. 840-1436666-34, позив на број 501.

За додатне информације обратити се Студентској служби на е-маил адресу studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

ДЕКАН

Проф. др  Владан Ђокић