УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте ОАС Архитектура 2013/14 (18.02.2014.)

Спискови студената за ОАСА Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза

Модул 19 – Студио пројекат 4 – синтеза 

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из уметности, архитектонског пројектовања, урбанистичког пројектовања, пројектовања конструкција, пројектовања инсталација, предмера и реализације објеката у поступку пројектовања и увежбавање пројектовања сложених архитектонско-урбанистичких целина. Студенти раде у студију на идејним пројектима вишенаменских образовних, културних, пословних и услужних архитектонско – урбанистичких целина на задатој локацији.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Визуелне комуникације (принципи обликовања простора), Архитектонски пројекат (обликовање вишенаменских архитектонских склопова са стамбеним, пословним, услужним, индустријским, рекреативним и саобраћајним садржајима), Конструктивни пројекат (позиционирање и приближно димензионисање конструктивних елемената мањих распона, стандардних елемената материјализације и инсталација објекта од темеља до крова, пројектовање детаља, предмер) и Урбанистички пројекат (регулациони план, парцелација, урбанистички елеменати локације, урбанистичка композиција)

Формално: Модули 2, 3, 8, 9, 10, 18.

Студент стиче максимално 70 поена на основу резултата рада током семестра, а преосталих 30 поена на основу усмене одбране пројекта. Због свог карактера овај предмет може се полагати само у првом испитном року након слушања.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 19 – Студио пројекат 4 – синтеза: Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза , 12 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

Студији Департмана за архитектуру

201314_OASA_k19_departman-za-arhitekturu_ilustracija_o

Илустрација: Зелени станИгор Рајковић

TEMA:
СТУДЕНТСКО СТАНОВАЊЕ
зелени стан

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:
Координатор предмета:
арх. Игор Рајковић, доцент

Руководиоци студија и сарадници:
арх. Бранислав Митровић, ред. проф. / др Марија Милинковић, асс.
арх. Дејан Миљковић, ван. проф. / арх. Јелена Митровић, асс.
арх. Борислав Петровић, ван. проф. / арх. Душан Стојановић, асс.
мр Александар Виденовић, доц. / др Ксенија Стевановић, асс.
др Ана Никезић, доц. / мр Вања Панић, асс.
арх. Игор Рајковић, доц. / арх. Ивана Ракоњац, асс.
арх. Небојша Фотирић, доц. / арх. Павле Стаменовић, асс.
др Милан Максимовић, доц. / арх. Срђан Марловић, асс.
арх. Милош Ненадовић, доц. / арх. Милош Ђурасиновић, асс.
арх. Михаило Тимотијевић, ред. проф. / арх. Давор Ереш, асс. (према програму доц. Зорана Абадића)
арх. Весна Цагић Милошевић, доц. / мр Милена Кордић, асс.
арх. Милош Комленић, доц. / арх. Драгана Ћирић, асс.

201314_OASA_k19_Borislav-Petrovic_33-ZA-3_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
33 ЗА 3

Наставник и сарадници:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор
арх. Душан Стојановић, асистент
Далиа Дуканац, маст.инж.арх, сардник
Христина Тошић, сарадник

201314_OASA_k19_Milan-Maksimovic_AMBIJENT_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
АМБИЈЕНТ

Наставник и сарадници:
др Милан Максимовић, доцент
арх. Срђан Марловић, асистент
Ивана Нешић, сарадник

201314_OASA_k19_Milos-Nenadovic_ENERGETSKA-EFIKASNOST_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Наставник и сарадници:
арх. Милош Ненадовић, доцент
арх. Милош Ђурасиновић, асистент
Данира Совиљ, сарадник

201314_OASA_k19_Vesna-Cagic_ZIVOT-NA-IVICI_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
ЖИВОТ НА ИВИЦИ

Наставник и сарадници:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент
мр Милена Кордић, асистент
Владимир Радуловић, маст.инж.арх, сарадник
Тијана Стевановић, маст.инж.арх, сарадник
Петар Цигић, маст.инж.арх, сарадник
Дејан Тодоровић, сарадник

201314_OASA_k19_Aleksandar-Videnovic_ZELENI-KONDOMINIJUM_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
ЗЕЛЕНИ КОНДОМИНИЈУМ

Наставник и сарадници:
мр Александар Виденовић, доцент
др Ксенија Стевановић, асистент
Милош Аранђеловић, маст.инж.арх, сарадник докторант

201314_OASA_k19_Dejan-Miljkovic_METAVILA_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
МЕТАВИЛА

Наставник и сарадници:
арх. Дејан Миљковић, ванредни професор
арх. Јелена Митровић, асистент
Александар Ристовић, маст.инж.арх, сарадник

201314_OASA_k19_Nebojsa-Fotiric-_PRIVREMENO-POVREMENO_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНО

Наставник и сарадници:
арх. Небојша Фотирић, доцент
арх. Павле Стаменовић, асистент
Милица Андрић, маст.инж.арх, сарадник

201314_OASA_k19_Milos-Komlenic_RANDOM-JE-U-MODI_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
РАНДОМ ЈЕ У МОДИ

Наставник и сарадници:
арх. Милош Комленић, доцент
арх. Драгана Ћирић, асистент
Милица Секулић, сарадник

201314_OASA_k19_Ana-Nikezic_REKREIRANJE-PROSTORA-PRIRODA-IZGRADJENOG_o

Омот албума Slow Train Coming, Боб Дилан

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
РЕ_КРЕИРАЊЕ ПРОСТОРА ПРИРОДА ИЗГРАЂЕНОГ

Наставник и сарадници:
др Ана Никезић, доцент
мр Вања Панић, асистент
Никола Цакић, маст.инж.арх, сарадник

201314_OASA_k19_Branislav-Mitrovic_STUDENTSKA-KULTURA-STANOVANJA_TRI-EKOLOGIJE_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
СТУДЕНТСКА КУЛТУРА СТАНОВАЊА: ТРИ ЕКОЛОГИЈЕ

Наставник и сарадници:
арх. Бранислав Митровић, редовни професор
др Марија Милинковић, асистент
Анастасија Протић, сарадник

201314_OASA_k19_Zoran-Abadic_CEO-DAN_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
ЦЕО ДАН

Наставник и сарадници:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор
арх. Давор Ереш, асистент

201314_OASA_k19_Igor-Rajkovic_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза:
– = +

Наставник и сарадници:
арх. Игор Рајковић, доцент
арх. Ивана Ракоњац, асистент
Ана Зорић, сарадник

Студији Департмана за урбанизам

TEMA:
БЕОГРАД – ИДЕАЛНИ ГРАД

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ:
Руководиоци студија и сарадници:
др Александра Ступар, ван. проф. / арх. Иван Симић, асс.
мр Рајко Корица, ред. проф. / др Владимир Михајлов, асс.

201314_OASA_k19_Aleksandra-Stupar_2_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
BROWN, GREEN & BLUE

Наставник и сарадници:
др Александра Ступар, ванредни професор
арх. Иван Симић, асистент

КУРИКУЛУМ: Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза – BROWN, GREEN & BLUE

201314_OASA_k19_Rajko-Korica_o

Курс 19. – Студио пројекат 4 – синтеза :
АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА!!!

Наставник и сарадници:
мр Рајко Корица, редовни професор
др Владимир Михајлов, асистент

КУРИКУЛУМ: Курс 19. – Студио пројекат 4 – АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА!!!