УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОАСА 2007/08 - I година

1. Увод у архитектуру
1.1. О архитектури
1.2. Архитектура данас
1.3. Уметност данас
1.4. Историја модерне архитектуре и урбанизма
1.5. Историја модерне уметности и дизајна

2. Увод у пројектовање
2.1. Простор и облик
2.2. Ликовни елементи
2.3. Визуелна истраживања
2.4. Елементи пројектовања
2.5. Архитектонска графика
2.6. 3D Визуелне комуникације
2.6.1. Геометрија облика
2.6.2. Ликовне форме
2.6.3. Архитектонска графика
2.6.4. CAAD

3. Увод у урбанизам
3.1. Грађена средина
3.2. Обликовање градских простора

4. Архитектонске конструкције и материјали
4.1. Архитектонске конструкције 1
4.2. Материјали у архитектури

5. Статика конструкција 1
5.1. Механика и отпорност материјала
5.2. Принципи конструисања архитектонских објеката

6. Геометрија архитектонске форме
6.1. Геометрија облика 1
6.2. Геометрија облика 2
6.3. Математика у архитектури 1
6.4. Математика у архитектури 2
6.5. Принципи CAAD-а

ОАСА 2007/08 - II година

7. Историја архитектуре и уметности
7.1. Историја архитектуре и насељавања 1
7.2. Историја архитектуре и насељавања 2
7.3. Историја уметности 1
7.4. Историја уметности 2

8. Студио пројекат 1 – архитектура

9. Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције
9.1. Сервисна станица – Бежанијска коса
9.2. Центар за рекреацију
9.3. Продајно изложбени простор наутичке опреме и пловила
9.4. Ауто салон на Бежанијској коси
9.5. Административна зграда

10. Организација простора
10.1. Типологија објеката 1
10.2. Типологија објеката 2

11. Урбана структура и функције
11.1. Урбана структура
11.2. Урбане функције

12. Архитектонске конструкције, физика и инсталације
12.1. Архитектонске конструкције 2
12.2. Архитектонска физика
12.3. Инсталације

13. Статика конструкција 2
13.1. Конструктивни системи
13.2. Конструктивне карактеристике примењених материјала

14. Ликовне форме
14.1. Ликовно приказивање у архитектури
14.2. Боја и ликовни концепт

ОАСА 2007/08 - III година

15. Проучавање и обнова градитељског наслеђа
15.1. Историја архитектуре и насељавања у Србији
15.2. Интегративна заштита градитељског наслеђа

16. Архитектура, урбанизам и друштво
16.1. Социологија 1
16.2. Економика пројектовања и грађења 1
16.3. Регулатива 1

17. Изборни модул
17.1. Изборни предмет 1
17.1.1. Просторне структуре
17.1.2. Архитектура као текст културе
17.1.3. Мобилност у граду
17.1.4. Архитектура у контексту
17.1.5. Морфологија градских потеза
17.1.6. Континуитети у грађењу града
17.1.7. Уметничко обликовање јавних градских простора

17.2. Изборни предмет 2
17.2.1. Рачунарска графика
17.2.2. Мобилност у граду
17.2.3. Уметност грађења 1
17.2.4. Математика и моделовање архитектонске форме
17.2.5. Административни објекти 2
17.2.6. Санације, адаптације и реконструкције архитектонских објеката
17.2.7. Енглески језик за архитекте 3
17.2.8. Урбани маркетинг

18. Студио пројекат 3 – урбанизам

19. Студио пројекат 4 – синтеза
19.1. Конкурс за реконструкцију сквера са идејним решењем пословног објекта или пијаце
19.2. Реконструкција градских блокова између улица Краља Милана, Светозара Марковића, Мишарске и Ресавске у Београду

20. Теорија пројекта
20.1. Методологија пројекта
20.2. Процес пројектовања

21. Планирање и обнова града
21.1. Увод у урбанистичко планирање
21.2. Урбана обнова и градови Србије

22. Архитектонске конструкције и организација грађења
22.1. Архитектонске конструкције 3
22.2. Организација грађења и основе менаџмента

23. Стручна пракса, екскурзија или летња радионица