УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

03Ahexa360

Добродошли на веб изложбу пројеката урађених на предмету Студио 03А – Развој пројекта, у петом семестру Основних академских студија у школској 2016/17. години, са заједничком темом Салон јахти и пловила. Селекцију радова чине најбољи пројекти из 10 различитих студија у оквиру програма Основне академске студије Архитектура 2016/17 – III година и Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2016/17 – III година.

Основне академске студије Архитектура 2016/17 – III година
Студијска целина СТУДИО 03А
ОАСА-35070 – Студио 03А – Развој пројекта

Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2016/17 – III година
Студијска целина СТУДИО 03А
ИАСА-35070 – Студио 03А – Развој пројекта

201617_OASA-35070_Studio-03A_m

Дезире Тилингер, Милица Лазаревић, Милош Темерински – Салон јахти и пловила
Вођени идејом и потребом да током свог школовања студенти буду у ситуацији да спознају целовитост и комплексност процеса пројектовања зграда, саставни део наставног плана и програма Основних академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду представља Студио 03А – Развој пројекта на трећој години основних студија. Овај програм реализују наставници и сарадници Департмана за архитектонске технологије, а специфичан је по томе што обухвата поље деловања различитих области Департмана – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграде, односно, Архитектонско конструктерство. Сходно томе, и конкретан задатак који студенти имају пред собом је вишеструко сложен.

Програм и садржај предмета су конципирани са идејом да кроз еволуцију и разраду сопственог пројекта (од идејног решења до главног архитектонског пројекта, уз разраду карактеристичних детаља), студенти унапређују претходно стечена знања, превасходно из делокруга рада Департмана за архитектонске технологије, која овом приликом примењују на синтетички начин и уз уважавање комплексности архитектонске струке. У том процесу, студенти савладавају и елементе пројекта конструкције, упознају се са потребним садржајем техничке документације у свим фазама пројектовања, као и са релевантном регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на процес пројектовања.

Задатак који студенти имају пред собом представља симулацију целокупног пројектантског поступка, са идејом да им се на дати начин укаже на нужност усаглашавања различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема у пракси, као и на потребу тимског рада.

У текућој школској години, рад са студентима је био организован у 10 студија/сала, уз учешће наставника и сарадника из одговарајућих области деловања Департмана, као и одређеног броја студената-демонстратора. Студенти су пред собом имали јединствени пројектни задатак – пројектовање продајно-изложбеног САЛОНА ЈАХТИ И ПЛОВИЛА на локацији Марине Дорћол у Београду. Специфичан контекст, као и унапред одређени основни оквир пројекта (габарит, диспозиција и основни садржај изложбеног павиљона) дефинисан пројектним задатком, нису спутали креативност студената који су у процесу пројектовања показали изузетну маштовитост и разноликост својих пројеката. Изложба приказује одабране радове из сваког од десет студија који на достојан начин репрезентују рад у конкретној сали, пружајући увид у укупну продукцију радова дате генерације.

Студио 01 – сала 218

Архитектура: др Ана Радивојевић, ванредни професор
Статика конструкција: др Саша Ђорђевић, асистент
Сарадник: Невена Лукић


Група 01: Мила Јоксимовић, Дуња Јелисавчић, Теодора Криваћевић, Тијана Стаменић


Група 02: Славиша Бераћ, Миља Младеновић, Катарина Одовић, Александар Мајсторовић

Студио 02 – сала 219

Архитектура: др Јелена Ивановић Шекуларац, ванредни професор
Статика конструкција: Неда Џомбић, асистент
Сарадник: Ана Огњановић


Група 01: Саша Младеновић, Марта Адамовић, Катарина Николић, Ема Зороњић


Група 02: Бранко Митић, Ружица Мијатовић, Лука Нелковски, Едис Селмани

Студио 03 – сала 222

Архитектура: др Александар Рајчић, ванредни професор
Статика конструкција: др Миодраг Грбић, асистент
Сарадници: Владимир Бојовић, Дарко Павићевић


Група 01: Исидора Екмешчић, Мина Ђукановић, Кристина Комленић, Татјана Гавриловић


Група 02: Тијана Мачкић, Андреа Алексић, Милена Савић, Богдан Новаковић


Група 03: Кристина Рвовић, Ана Цветић, Ана Стојановић

Студио 04 – сала 224

Архитектура: др Јасна Чикић Товаровић, доцент
Статика конструкција: др Радојко Обрадовић, доцент
Сарадници: Милан Остојић, Немања Шекуларац, Сара Петровић, Милица Петровић


Група 01: Јована Зорица, Ана Урошевић, Катарина Тодоровић, Мирјана Марић


Група 02: Ненад Ђорђевић, Ђорђе Ђурица, Милош Капетановић

Студио 05 – сала 228

Архитектура: др Љиљана Ђукановић, доцент
Статика конструкција: др Миодраг Несторовић, редовни професор; др Јефто Терзовић
Сарадници: Ана Марија Голоб, Дијана Савановић, Дарије Делић


Група 01: Иван Авдић, Срећко Андријанић, Ивона Петров


Група 02: Марина Петру, Јана Петровић, Сашка Микић, Тамара Нешковић

Студио 06 – сала 226

Архитектура: арх Зоран Степановић, доцент
Статика конструкција: др Јелена Милошевић, доцент
Сарадник: Марина Михајловић


Група 01: Дезире Тилингер, Милица Лазаревић, Милош Темерински

Студио 07 – сала 227

Архитектура: арх. Драган Марчетић, доцент
Статика конструкција: др Ненад Шекуларац, ванредни професор; Дејан Васовић
Сарадник: Миња Раденковић


Група 01: Дуња Ђокић, Сара Карас, Јелена Милинковић, Ана Комненић


Група 02: Невена Влајковић, Сашка Вујовић, Никола Тодоровић

Студио 08 – сала 228

Архитектура: Никола Мацут, асистент
Статика конструкција: др Ружа Окрајнов Бајић, доцент
Сарадници: Ангелина Јокић, Исидора Илић


Група 01: Душан Ристић, Мина Јоксимовић, Марко Дедић


Група 02: Андријана Кузмановић, Исидора Солар, Теодора Симић, Михајло Срећковић


Група 03: Катарина Лажетић, Инес Анић-Радосављевић, Душица Лукић, Анамарија Мрђановачки

Студио 09 – сала 221

Архитектура: Бојана Станковић, асистент
Статика конструкција: др Александра Ненадовић, доцент
Сарадници: Невена Алавук, Борјан Бранков, Милица Михаиловић


Група 01: Ана Шабановић, Дијана Попчић, Тијана Филиповић


Група 02: Кристина Ковачевић, Предраг Недовић, Ема Василијевић, Лука Гргић


Група 03: Катарина Раковић, Тамара Радовић, Јован Димитријевић, Богдана Манојловић

Студио 10 – сала 235

Архитектура: Андреј Јосифовски, асистент
Статика конструкција: др Жикица Текић
Сарадник: Бојана Сићовић


Група 01: Богдан Милићевић, Марија Милановић, Милутин Вучковић, Хелена Плањанин


Група 02: Ана Николић, Ивана Ћитић, Сања Радовановић


Група 03: Сандра Драганић, Дуња Крстић, Даница Вићановић, Јована Петровић