УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Interreg_DANUrB_logo

DANUrB – DANube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity

DANUrB – DANube Urban Brand – Изградња регионалне мреже кроз туризам и образовање ради јачања „дунавског“ културног идентитета и солидарности

Културна мрежа има за циљ да ојача регионални културни идентитет Подунавља и створи заједнички бренд кроз неговање прекограничне културне везе између насеља дуж Дунава и кроз истраживање неискоришћених или скривених ресурса културног и друштвеног капитала у намени бољег привредног и културног бољитка. Главни циљ пројекта је стварање свеобухватне просторно-културне мреже, „Дунавске културне променаде“, која би повезала све заједнице дуж реке, уједињујући их у једну туристичку дестинацију као бренд, нудећи тематске туристичке путеве и развијајући могућности које могу повећати број посетилаца и продужити њихов боравак у овом подручју.

Учесници на пројекту – важни универзитети, истраживачко-развојни центри, локалне самоуправе, невладине организације у области културе, туристичке организације и привредна друштва – ће креирати мрежу и заједничку платформу за рад на културној и туристичкој стратегији да би доказале да урбано брендирање Подунавља може истовремено донети и друштвени и привредни бољитак. Веома важно за пројекат је и то да ће међународно знање и пракса бити примењени у локалним условима.

Веома блиска сарадња са заједницама и регионалним учесницима из 7 подунавских земаља и стварање заједничке стратегије засноване на појединачном приступу и локалним посебностима је потврда да ће исходи пројекта бити дугорочни и изражени кроз одрживо очување дунавске културне променаде од стране локалних суседа, са привредном независношћу на основу развоја туризма и културне привреде.

Почетак: 01. јануар 2017.
Крај: 30. јун 2019.
Приоритет: Еколошки и културно одговорна дунавска регија
Посебан циљ: Неговање одрживог коришћења природног и културног наслеђа и ресурса

Руководилац тима Архитектонског факултета у пројекту:
др Александра Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Ангажовани истраживачи:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Милена Вукмировић, научни сарадник, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Ивица Николић, доцент, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Јелена Марићасистент и студент докторских студија, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Марија Цветковићасистент и студент докторских студија, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
арх. Бранислав Антонић, истраживач-приправник, студент докторских студија, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Чланови управног одбора:
др Александра Ђукић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
др Александра Ступар, ванредни професор, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Сарадник за финансије:
Светлана Толић, дипл.екон., руководилац финансијске службе, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Сарадник за комуникацију:
арх. Бранислав Антонић, истраживач-приправник, студент докторских студија, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

INTERREG – Danube Transnational Programme, 2017-2019

Вести везане за пројекат: