UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Interreg_DANUrB_logo

DANUrB – DANube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity

DANUrB – DANube Urban Brand – Izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti

Kulturna mreža ima za cilj da ojača regionalni kulturni identitet Podunavlja i stvori zajednički brend kroz negovanje prekogranične kulturne veze između naselja duž Dunava i kroz istraživanje neiskorišćenih ili skrivenih resursa kulturnog i društvenog kapitala u nameni boljeg privrednog i kulturnog boljitka. Glavni cilj projekta je stvaranje sveobuhvatne prostorno-kulturne mreže, „Dunavske kulturne promenade“, koja bi povezala sve zajednice duž reke, ujedinjujući ih u jednu turističku destinaciju kao brend, nudeći tematske turističke puteve i razvijajući mogućnosti koje mogu povećati broj posetilaca i produžiti njihov boravak u ovom području.

Učesnici na projektu – važni univerziteti, istraživačko-razvojni centri, lokalne samouprave, nevladine organizacije u oblasti kulture, turističke organizacije i privredna društva – će kreirati mrežu i zajedničku platformu za rad na kulturnoj i turističkoj strategiji da bi dokazale da urbano brendiranje Podunavlja može istovremeno doneti i društveni i privredni boljitak. Veoma važno za projekat je i to da će međunarodno znanje i praksa biti primenjeni u lokalnim uslovima.

Veoma bliska saradnja sa zajednicama i regionalnim učesnicima iz 7 podunavskih zemalja i stvaranje zajedničke strategije zasnovane na pojedinačnom pristupu i lokalnim posebnostima je potvrda da će ishodi projekta biti dugoročni i izraženi kroz održivo očuvanje dunavske kulturne promenade od strane lokalnih suseda, sa privrednom nezavisnošću na osnovu razvoja turizma i kulturne privrede.

Početak: 01. januar 2017.
Kraj: 30. jun 2019.
Prioritet: Ekološki i kulturno odgovorna dunavska regija
Poseban cilj: Negovanje održivog korišćenja prirodnog i kulturnog nasleđa i resursa

Rukovodilac tima Arhitektonskog fakulteta u projektu:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Angažovani istraživači:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
dr Milena Vukmirović, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Ivica Nikolić, docent, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Jelena Marićasistent i student doktorskih studija, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Marija Cvetkovićasistent i student doktorskih studija, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
arh. Branislav Antonić, istraživač-pripravnik, student doktorskih studija, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Članovi upravnog odbora:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Saradnik za finansije:
Svetlana Tolić, dipl.ekon., rukovodilac finansijske službe, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Saradnik za komunikaciju:
arh. Branislav Antonić, istraživač-pripravnik, student doktorskih studija, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

INTERREG – Danube Transnational Programme, 2017-2019

Vesti vezane za projekat:

0