УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2017/18
Списак студената за МАСА-А11011 Студио М01А – Пројекат

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2017/18
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А6 МАСА-А11011

СТУДИО М01А – Пројекат

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201718_MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MILENKOVIC_o

Thomas Wright – Celestial Map of the Universe, 1742

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
4 ЕЛЕМЕНТА : 4 ПАВИЉОНА : ЈУРИЈА ГАГАРИНА : НОВИ БЕОГРАД

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Испројектовати Павиљон у зони Булевара Јурија Гагарина. Обим интервенције изабрати тако да одговара реалној просторној, али и стилској мутацији контекста, у складу са задатим програмом. Четири павиљона тематизовати основним елементима: земља, вода, ваздух, ватра, а инфраструктуру посматрати као пети елемент: етар. Програм павиљона дефинисати у пољу науке, образовања, спорта и рекреације, шире посматрано и у пољу услуга које су комплементарне савременом универзитетском животу и раду.

“Замислите комплексност у којој није реч само о томе да се носи земља, вода, ваздух и ватра, већ да се, искрено, заувек, и универзално поседује гравитација, електромагнетизам, јака нуклеарна и слабе нуклеарне силе (а да не помињемо ниједну посебну силу која тек треба да буде откривена). Време је да се вратимо Етру као научно прихваћеној сили, пре него грчкој митологији.”
D. J. O’Donnell, S.E. Bell, Plato and Aristotle’s Ether: Revisited and Redefined, 2013

КУРИКУЛУМ: 4 ЕЛЕМЕНТА : 4 ПАВИЉОНА : ЈУРИЈА ГАГАРИНА : НОВИ БЕОГРАД

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VOJVODIC_o

PIOVENEFABI + Stefano Graziani + YellowOffice – Liqeni i Kasharit, пројекат парка, Тирана, Албанија, 2014.

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
АДА ЦИГАНЛИЈА – ОАЗА ЕДУКАЦИЈЕ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Просторни оквир задатка представља Ада Циганлија – рекреативни центар Београда. Користећи се карактером и бонитетом затечене инфраструктуре, анализом морфологије терена као и препознавањем недостајућих садржаја потребно је креирати едукативни комплекс на/поред воде. Овај центар би представљао, не само „острво едукације“ у урбаном окружењу, већ и релевантан чинилац унапређења саме локације и друштвену добит ширег значаја.

Циљ пројектног задатка је иницирање аналитичког размишљања, развијања способности сагледавања, као и препознавања карактера и особености предложене локације. Посебан акценат је на унапређењу простора и његових квалитета кроз пројектовање препознатих и иновативних садржаја, са циљем проширења едукативне и пратеће делатности. Основни циљ рада је популаризација едукације кроз пројектовање формалних и/или неформалних видова образовања и окупљања у складу са савременим трендом архитектонског обликовања.

КУРИКУЛУМ: АДА ЦИГАНЛИЈА – ОАЗА ЕДУКАЦИЈЕ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-RASKOVIC_o

Фото © Иван Рашковић

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
АРХИТЕКТУРА МИРА: ВОЈНО ВЕЖБАЛИШТЕ КОВИН

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Испројектовати на архитектонско-урбанистичком нивоу просторно-програмско окружење, односно пејзаж којим се остварује веза између затечене војне инфраструктуре и њене могуће цивилне употребе у мирнодопским условима.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА МИРА: ВОЈНО ВЕЖБАЛИШТЕ КОВИН

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VIDENOVIC_o

C3 354: Territory, Beauty And Monument – Stonehenge Visitor Centre, Велика Британија | Фото © C3 Publishing

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ВИЗИТОРСКО – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
ОБЕДСКА БАРА

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

У складу са тематским оквиром, који апострофира ареале и природу као контекст у пројектовању целина, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских, првенствено визиторско – едукативних садржаја на локалитету и у амбијентима које карактеришу доминирајућа натуралност и променљивост пејзажа.

КУРИКУЛУМ: ВИЗИТОРСКО – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-MAKSIMOVIC_o

Фото: Александар Ристић Риста, 2014.

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕКСПЕРИМЕНТАРИЈУМ НА ЗВЕЗДАРИ

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Циљ задатка је пројектовање идејног, програмског и архитектонско-урбанистичког решења новог истраживачко-едукативног центра на Звездари, са развијеном програмском и просторном организацијом.

КУРИКУЛУМ: ЕКСПЕРИМЕНТАРИЈУМ НА ЗВЕЗДАРИ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Ryoji Ikeda – C4I, Musée D’Art Contemporain De Montréal, Канада, 2014. | © Ryoji Ikeda

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
НАСТАВНИ ХАБ У ЗЕМУНУ И ДИГИТАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ ГРАДА: START UP CITY

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Наставни хаб је замишљен као место размене знања студената, факултета, предузетника и локалног становништва. Истражује феномен међусобне сарадње кроз заједничко решавање непредвидивих наставних процеса у окружењу нових технологија. Са друге стране, технологија ствара услове за нове интеракције и ширење друштвених мрежа уз активизам и глобални талас друштвених иновација.

КУРИКУЛУМ: НАСТАВНИ ХАБ У ЗЕМУНУ И ДИГИТАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ ГРАДА: START UP CITY

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

Manuel Casanueva, Escuela de Valparaíso, Giro y realce de triple cortejo sobre volutas, 1975. | Фото © José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
НОВА ШКОЛА АРХИТЕКТУРЕ КАО ПОКРЕТАЧ ОБНОВЕ ГРАДСКОГ ТКИВА

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће имати задатак да осмисле архитектонско решење нове архитектонске школе-факултета. Сложеност задатка се огледа у потреби за преиспитивањем приниципа савремног архитектонског образовања и програма као и њиховој адекватности у односу на тренутне и будуће потребе друштва.

КУРИКУЛУМ: НОВА ШКОЛА АРХИТЕКТУРЕ КАО ПОКРЕТАЧ ОБНОВЕ ГРАДСКОГ ТКИВА

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-CAGIC-MILOSEVIC_o

Pierre Pellegrini – Infinity

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
САВРЕМЕНА “ГИМНАЗИЈА”

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тематски оквир – Архитектура као учесник у образовању_Простори едукације
Програмски оквир – Савремена „Гимназија“ – простори за учење, истраживање, комуникацију, излагање, спорт, перформанс, предах… са свим неопходним пратећим садржајима намењени ученицима срдењошколског узраста.
Просторни оквир – по избору студента једна од две локације у Београду:
1. сегмент блока 44 у Новом Београду, јужни део уз Гандијеву улицу
2. сегмент блока између улица Теодора Драјзера, Булевара Војводе Путника и Раданске
Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.

КУРИКУЛУМ: САВРЕМЕНА “ГИМНАЗИЈА”

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-FOTIRIC_o

Аеропут, Југославија, 1935.

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ТУРИСТИЧКИ ЕДУКАТОРИЈУМ

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Пројектни задатак је постављен кроз питање примене и применљивости савремених облика едукације у туризму и архитектонских импликација које произилазе из истраживања на релацији: од едукације туристичких радника до едукације туриста.

КУРИКУЛУМ: ТУРИСТИЧКИ ЕДУКАТОРИЈУМ

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-DJURIC_o

Фото © Katrin Korfmann

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ФАБРИКА ОБРАЗОВАЊА. АУТОПУТ Е70: БЛОК 29, 32, 33, 34

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Пројектовати ФАБРИКУ ОБРАЗОВАЊА, Ауто пут Е70, као идеју да је савремено програмски контролисано, просторно променљиво и временски безгранично. Пројектовати нови концепт школе кроз парадокс класичног и мета-отвореног система да би се програмирала нова (пост)структура едукације између иделошког и саморегулативног.

КУРИКУЛУМ: ФАБРИКА ОБРАЗОВАЊА. АУТОПУТ Е70: БЛОК 29, 32, 33, 34

201718_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-LAZOVIC_o

SANAA – Louvre-Lens Museum,  Француска | Извор

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЦЕНТАР СИМУЛТАНИХ СТУДИЈА УМЕТНОСТИ – АРХИТЕКТУРЕ – МЕДИЈА: ОБАЛЕ КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Пројектовати уметнички едукативни центар симултаних студија у коме ће се стицати нова теоријска и практична знања и вештине, усавршавати и производити дела у креативној атмосфери (сродних) уметничких области у контексту изузетних урбаних и природних карактеристика. Активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студента у теми.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР СИМУЛТАНИХ СТУДИЈА УМЕТНОСТИ – АРХИТЕКТУРЕ – МЕДИЈА: ОБАЛЕ КУЛТУРЕ