УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте II године МАСА 2013/14.

Обaвештавају се студенти да су објављени Финални распоред одбрана и Протокол о полагању испита за мастер пројекта на курсу: МОДУЛ М9 – Мастер пројекат: Курс М9.2. – Пројекат. Документе можете преузети овде:

Курс М9.2. – Пројекат: ФИНАЛНИ РАСПОРЕД ОДБРАНА Курс М9.2. – Пројекат: ПРОТОКОЛ О ПОЛАГАЊУ МАСТЕР ПРОЈЕКТА

Обавештење за студенте МАС Архитектура 2013/14

Прелиминарни распоред сала за М9 Мастер пројекат (18.02.2014.)

Спискови студената у другом кругу избора за М9 Мастер пројекат (12.02.2014.)

Спискови студената и слободна места за избор у другом кругу за М9 Мастер пројекат (05.02.2014.)

Модул М9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза
Курс М9.2. – Пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Израдом мастер пројекта студент дипломира. Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује сва стечена знања и вештине, показује да влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених урбанистичких, архитектонско-урбанистичких целина, као и другим темама (општим и у оквиру усмерења). Циљ мастер пројекта је увођење студента у висок степен самосталности у свим фазама пројекта. По правилу, теме мастер пројекта су синтезне, и захтевају примену широког спектра предходно стечених знања, вештина и компетенција.

Рад подразумева истраживање и дефинисање пројектног задатка (писану тезу), графички приказ, просторни приказ, и усмену јавну одбрану пред комисијом. Студенти мастер пројекат раде у менторском студију кога бирају према оквирно проблемски понуђеном програму. Менторски студио води један наставник, са сарадником. Студио има најмање 5 и највише 10 студената. Предвиђене су и обавезне консултације са наставницима из блиских области.

Предвиђена је јавна усмена одбрана пројекта после 21 недеље пред комисијом коју чине наставник и консултанти са других катедри и наставници из других студија. Оцена се дефинише на основу интегралне евалуације свих појединих аспеката пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положени сви пројектни модули на дипломским студијама (Модул М4, Модул М5 и Модул М6). У случају довољног броја пријављених кандидата, могуће је организовати наставу на Мастер пројекту и током јесењег семестра, за студенте који су стекли услов. Услов за излазак на јавну одбрану мастер пројекта су положени сви испити предвиђени студијским програмом за прва 3 семестра.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М9 – Мастер пројекат: Курс М9.1. – Теза, 10 ЕСПБ
МОДУЛ М9 – Мастер пројекат: Курс М9.2. – Пројекат, 20 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

201314_M9_Zoran-Lazovic_ilustracija_o

Колаж: Зоран Лазовић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПРОСТОРИ ИЗМЕЂУ НАС: ХИБРИД КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НА ВОДИ
Читав космос стаје у трептај у простор између нас / промичу слике као кроз сан између нас

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Архитектура у функцији редефиниције градских простора: хибридност + трансформација = нови градски пејсаж. Новим архитектонским целинама културе и уметности дуж приобаља редефинисати међупросторе скривених потенцијала и будућих Места града. Истражити и предложити нове урбане садржаје Културе и Уметности који недостају Београду, као и њихову ужу локацију. Генерисати архитектуру урбаних хибрида којом би се трансформисали простори града у нови културни пејсаж – у контекстуалне просторе културе и уметности.

Савремени хибриди – музеји и аудиторијуми са комплементарним паровима угоститељства, трговине, забаве, пословања и образовања налазе свој историјско-културолошки ослонац у две студије САНУ – Средиште културе 3. миленијум и Савски амфитеатар 3. миленијума. Аналогије са примерима екстензија музеја Лувр у Лансу, музеја Гугенхајм у Хелсинкију (конкурс пред расписивањем), нове централне библиотеке АЛА архитеката у Хелсинкију, Варшавске симфоније, Театра и концертне дворане у Кристиансанду, Норвешкој истих аутора, музеја историје пољских Јевреја у Варшави Лахделма и Махламаки архитеката, музеја Кијазма у Хелсинкију Стивена Хола, нових опера у Копенхагену, Ослу и Рејкјавику и бројних примера објеката музеја и перформативних уметности у Европи.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ ИЗМЕЂУ НАС: ХИБРИД КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НА ВОДИ
201314_M9_dejanmiletic_ilustracija_o
Микроскопски приказ структуре сунђера

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
АРХИТЕКТУРА ПРЕДЕЛА – ПРИРОДНО И АРТИФИЦИЈЕЛНО

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Циљ задатка је успостављање односа између артифицијелног и природног, са истраживањем могућности формирања нових просторних структура интегрисаних у природно или/и изграђено окружење.

Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати традиционални однос архитектуре и пејзажа, као и релације између артифицијелног и природног у којима је могуће наговестити процес нестајања граница између унутрашњег и спољног простора.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА ПРЕДЕЛА – ПРИРОДНО И АРТИФИЦИЈЕЛНО

201314_M9_Mihailo-Timotijevic_o

OCA pavillion, Sao Paulo, Oscar Niemeyer, 1954.
Илустрација преузета из књиге Landform Building (Allen, Stan; McQuade, Marc ed; Landform Buildings, Lars Muller Publishers, Baden 2011)

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
БОЉЕ ОД ПРИРОДЕ: ТОПЧИДЕРСКА СЦЕНА – ЦЕНТАР СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА

Наставник:
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор

Циљ мастер пројекта садржан је у намери да се архитектонска форма концепцијски истражи у односу на елементе природности њеног контекста. Приступ пројекту заснива се на преиспитивању архитектонског просторног и програмског потенцијала специфичности морфологије терена и њему припадајућих природних феномена. Импликације оваквог приступа превазилазе чисту појавност архитектонске форме, истичући у први план тематски контекст и пројектантски поступак као начин реализације архитектонске идеје о урбаној природности и новим типологијама архитектонског програма. Задатак пројекта је да се истражи програмски потенцијал међупростора као просторне и временске категорије.

Бруно Латур наводи да се данас морамо суочити са стањем које не подразумева сингуларну, свеобухватну природу, већ са идејом о многострукости природе. Ако је природа континуално конструисана и реконструисана људским институцијама (политичким, научним, културним) онда је неопходно да она буде многострука. Размера ових урбаних простора своди ефекат пејзажа на ентеријер и замагљује границу између унутрашњег и спољашњег.

КУРИКУЛУМ: БОЉЕ ОД ПРИРОДЕ: ТОПЧИДЕРСКА СЦЕНА – ЦЕНТАР СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА

201314_M9_vladimir-lojanica_ilustracija_o

Артистичка представа „денсификације“ стамбене структуре града будућности
Vertical cities Asia, WOHA Architect, Singapore, 2011.

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ДЕНСИФИКАЦИЈА

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, ванредни професор

Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала „простора између“ као кључних места у развоју најзначајнијих градских потенцијалних средишта. Овакво тематско усмерење подразумева редефиницију постојећих градских територија које су остале заробљене и неактивиране изгубивши своју основну намену ослоњену на дух претходне епохе и данас представљају ограничење, сметњу развоју града. Тежиште теме је дакле на акцентовању простора који се налази у средишту бројних, разнородних утицаја те сложених односа које треба ускладити да би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење, очувала логика коришћења простора и усагласила мера и димензија са свим условима које задата тачка пружа.

Денсификација, прогушћавање стамбених садржаја као основног градотворног елемента је појава која обележава актуелни архитектонски тренутак. Не ретко комерцијални интерес инвеститора надјачава стручну аргументацију што за последицу има трајну девастацију градских простора. Правилно и стручно спроведена денсификација може бити јака покретачка полуга развоја града и градских простора. Овај задатак, пројектовањем стамбеног комплекса са пратећим и пословним садржајима, школски рад смешта у жижу стручне актуелности и тестира могуће одговоре које сутра нови стручњаци треба да наметну тржишту као пожељне моделе, односно алтернативу постојећем негативном тренду.

КУРИКУЛУМ: ДЕНСИФИКАЦИЈА

1314_M9-Djordje-Stojanovic---Digestive-system_o

Кроз рад на завршном пројекту, студио настоји да разоткрије скривене токове и обрасце који повезују храну са архитектонском формом, њеном просторном организацијом и контекстом.
Извор илустрације: Digestive system. Copyright © 2013 Health, Medicine and Anatomy Reference Pictures.

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Тематски оквир задатка обухвата питање хране, односно процеса који подразумевају производњу, дистрибуцију и конзумацију прехрамбених производа у данашњим градовима. Кроз рад на завршном пројекту, студио настоји да разоткрије скривене токове и обрасце који повезују храну са архитектонском формом, њеном просторном организацијом и контекстом. Ланац који почиње производњом и завршава се конзумирањем хране предложен је као поље истраживања различитих технолошких, културних и социјалних просторних догађаја: од размере пејзажа и територије коју повезујемо са узгајањем и производњом до различитих видова припреме и конзумирања у урбаним срединама.

Просторни оквир задатка чини локација уз Волгину улицу, близу највише топографске тачке на рељефу града Београда. Предвиђена парцела је окружена Звездарском шумом и тренутно припада запуштеном и нефункционалном Спортском центру који је бесправно настао током деведесетих година, на месту познате београдске кафане и јавне зелене површине.

КУРИКУЛУМ: ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ АРХИТЕКТУРЕ

201314_M9_Aleksandru-Vuja_ilustracija_o

Captain Kirk, Spiderman, and Power Rangers As Egyptian Hieroglyphics
Извор илустрације: http://www.fastcodesign.com/3025047/captain-kirk-spiderman-and-power-rangers-as-egyptian-hieroglyphics

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ИЗМЕЂУ РЕЖИЈЕ И АРХИТЕКТУРЕ: ТЕМАТСКЕ МИНИЈАТУРЕ ГРАДСКОГ ХОТЕЛА

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Када хотел постане место од кога се креће у туристичко истраживање одређене појаве, људи или догађаја, смисао хотела и његова статична програмска целина прерастају у динамичну структуру блиску филмској, позоришној, фотографској или режији спектакла. Било да се програмска идеја шири ван граница или се задржава у оквирима хотела, стање између режије и архитектуре гради осетљивију програмску платформу способну да се другачије сагледа састав града. Слобода у приступу интерпретацији могућег града дозвољава и то да град престане да бива град и постане материјална честица, еволутивни артефакт, енергетско поље или исказ о рутини савременог живота.

Скривена намера курса је да се архитектура, њена размера, солидност и корекција текуће урбанистичке праксе, сагледају кроз реалне могућности глобалне економије и одрживости.

КУРИКУЛУМ: ИЗМЕЂУ РЕЖИЈЕ И АРХИТЕКТУРЕ: ТЕМАТСКЕ МИНИЈАТУРЕ ГРАДСКОГ ХОТЕЛА

1314_M9_Master-Projekat_vesna-cagic-milosevic_ilustracija_o

Harry Gugger Studio. MCBA. Nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts. Lausanne

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
АРХИТЕКТУРА / АРГУМЕНТ – Сусрет са стварношћу

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

Тематски оквир задатка „простор између нас“ заснован је на потреби за преиспитивањем архитектуре као дисциплине која производи просторна стања и тако условљава различите друштвене ефекте. Социјални и политички приступ разумевања архитектуре отвора могућност за тумачење простора као друштвене категорије.

Предлог просторног оквира :
1. Комплекс старе фабрике „БЕКО“, Дорћол, Београд
2. Комплекс Хиподрома, Београд

У зависности од избора локације:
Беко
Комплкесност просторне ситуације происитиче из позиције самог простора у градском ткиву – једна од најзначајнијих неактивна локација у урбаном градском чија је првобитна намена депласирана у односу на савремени контекст даје мoгућнoсти трaнсфoрмaције у фoрму комплексне градске целине садржајно дефинисане кроз истраживање и анализу недостајућих садржаја, карактеристика односа места и свакодневних активности.

Хиподром
Комплекснoст прoстoрнe ситуaције, нaстaлe односом постојеће просторног склопа који је делом у трансформацији и увoђeњeм снaжних саобрaћајних тoкoвa даје прoстoру предметне целине нoвa oдрeђeњa и мoгућнoсти трaнсфoрмaције у фoрму комплексне градске целине садржајно дефинисане кроз истраживање и преиспитивање постојеће намене у савременом контексту.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТУРА / АРГУМЕНТ

M9-Master-studio-_-Eva-Vanista-Lazarevic-_-Photo_o

Кадар из холивудског филма „Гавран“ сниманог на локацији Косанчићевог венца. Прилог објављен у дигиталној верзији листа Политика, 26. 03. 2012. године.
Извор фотографије: http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/212944/i/1/Kosancicev-venac.jpg

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
КОД СЕЋАЊА _ Национална библиотека на Косанчићевом венцу

Наставник:
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор

Косанчићев венац је подручје најстаријег компактног насеља у Београду у коме се налази велики број старих кућа и јавних грађевина које су уједно и показатељи историјског развоја овог дела града од прве половине 18. века до данас. Наведени простор се сматра првим развијеним управним, културним, духовним и економским центром Београда и обновљене српске државе, као и специфичним простором старог дела града са наглашеним амбијенталним и ликовним квалитетима. На другој страни, у широј јавности овај простор је познат по остацима Народне библиотеке, порушене током бомбардовања 6. априла 1941. године и по периоду дугом готово 70 година у коме се тражи решење за њену обнову. Како су развојне одреднице Београда усмерене на оживљавање и обнову приобаља и његове шире зоне, ова локација је већ дужи низ годна мање или више предмет бављења професионалне, али и шире јавности, што наглашава актуелност бављења предложеном темом.

Циљ пројекта представља критичку интерпретацију и синтезну примену знања и вештина у домену урбаног и архитектонског дизајна. Инсистираће се на интеграном приступу у дизајну који би резултирао (1) утврђивањем специфичног кода у обликовању и урбаној обнови Косанчићевог венца као просторне култуно-историјске целине од великог значаја и (2) идејним решењем објекта Националне библиотека која одговара савременим потребама корисника.

Полигон Косанчићевог венца и сви његови градивни елементи биће посматрани са медиолошког аспекта – као „време уграђено у простор“, а са циљем утврђивања заједничког именитеља, који ће бити платформа на којој ће се базирати дизајн објекта Националне библиотеке. Као посебан оквир пројекта издваја се настојање на примени Blue Green стратегије у урбаном и архитектонском дизајну, чији је циљ комбинована примена водених и зелених ресурса на штету „сиве“ инфраструктуре, што би за резултат имало унапређење локалних еколошких услова и повећање адаптибилности на будуће климатске промене.

КУРИКУЛУМ: КОД СЕЋАЊА _ Национална библиотека на Косанчићевом венцу

201314_M9_Milan_Glisic_ilustracija_o

Концертна дворана са пословном садржајима – објекат „Руска песма“ у Москви, Русија
Аутор објекта: Осипов Вячеслав Анатольевич, архитекта
Фото: проф. Милан Глишић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
КОНЦЕРТНА ДВОРАНА СА ПРАТЕЋИМ И ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈИМА

Наставник:
др Милан Глишић, редовни професор

Овај рад представља сагледавање урбанистичких и пројектантских параметара објекта концертне дворане, анализа визуелних и акустичких елемената простора, оптимизација конструктивног склопа објекта и материјализације простора.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕРТНА ДВОРАНА СА ПРАТЕЋИМ И ПОСЛОВНИМ САДРЖАЈИМА

1314_M9_AVidenovic_ilustracija_o

Трговачко – угоститељско – услужни – комерцијални центар “Welcome Brake” уз аутопут Манчестер – Лондон (екстеријер – спољна башта ресторана са надстрешницом)
Фото: доц. мр Александар Виденовић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
КОРИСНИ (ВИШЕНАМЕНСКИ) САДРЖАЈИ – СТАНИШТА НА ПУТЕВИМА ТУРИЗМА СРБИЈЕ

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

У данашњем времену неопходно је прихватање и разумевање модерног приступа развоју туризма и пратећих делатности и услуга, било на државном или на регионалном нивоу, који би требало да се заснива на тзв. тематски осмишљеним и садржајно динамичним програмима. Уочљива је застарелост и импровизација код планирања, лоцирања, пројектовања и изградње пратећих, корисних, често вишенаменских комплекса и објеката уз природна и створена добра и атракције различитог културно-историјског и просторно-амбијенталног ранга, али и туристичко-комерцијалног значаја.

Задатак студената представља у првом кораку (теза) уочавање локационих, урбанистичких и архитектонских законитости при промишљању и планирању наведених садржаја, односно креирање рационалних, савремених и пре свега корисних пројектних задатака на конкретним локацијама, односно на потенцијалима туристичких путева.

У другом кораку (пројекат), студенти пројектују комплексе и објекте различитих намена (смештај, боравак и ноћење, исхрана, различите услуге, организација скупова, презентације и излагања, едукација, рекреација, сервиси, трговина…), поштујући локационе условљености (инфраструктура, амбијенталне вредности предела, заштићеност природних и створених добара, близина центара, карактеристике поднебља у коме се интервенише…).

Синтезом досадашњих знања, у изради завршног задатка на студијама од кандидата се очекује иновативност, креативност и осећај за актуелност функције и атрактивност обликовања у контексту у коме креира нове вредности.

КУРИКУЛУМ: КОРИСНИ (ВИШЕНАМЕНСКИ) САДРЖАЈИ – СТАНИШТА НА ПУТЕВИМА ТУРИЗМА СРБИЈЕ

1314_M9_DVasiljevicTomic_ilustracija_o

Hideg House by Beres Architects

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ: ТРАГОВИ У ПРЕДЕЛУ_СИНХРОНИЗАЦИЈА АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ
ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР – ПЕШТАРСКА ВИСОРАВАН

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић , ванредни професор

Пројектовање се посматра у ширем контексту проблематике савремене архитектуре и актуелних теоријских питања: питања шта програм визиторског центра заправо јесте и може бити у задатом просторном/природном и актуелном друштвеном/културалном контексту и локалитетима. Испитују се потенцијали архитектонске форме у односу на контекст-предео, простор-програм, превазилазећи њену чисту појавност специфичним пројектантским поступком и начином реализације идеје о објекту архитектуре.

Концептуализација, пројектна поставка и интерпретација истраживањем дефинисаног програма и непознатог природног, урбаног и културалног контекста, успостављају карактеристичан однос архитектуре и природног предела. Просторне и програмске конфигурације релација човека и природе дефинишу нове архитектонске и културалне обрасце – нове обрасце живљења и програмирања слободног времена. Наведени циљеви теоријског и пројектантског поступка повезују се са темом пројекта Lifestyle Serbia, у сарадњи са Туристичким савезом Србије и општином Сјеница, што има за циљ истраживање, развој и промоцију овогодишње теме кроз архитектонске идеје и пројекте.

КУРИКУЛУМ: KУЛТУРНИ ТУРИЗАМ: ТРАГОВИ У ПРЕДЕЛУ_СИНХРОНИЗАЦИЈА АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ
201314_M9_Milan-Vujovic_ilustracija_o
Лења пита

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
…НА РАЗМЕЂУ…

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Тематски оквир задатка „Простори између нас“ у предложеној интерпретацији тумачен је кроз анализу метафизике места. Полази се од претпоставке да је простор између нас несамерљив и неспознајан у материјалном смислу, већ да је испуњен пољима гравитационих сила које нас повезују и дају нам заједничка духовна обележја и карактер. То поље невидљивих сила у конкретном задатку се препознаје и дефинише као: „дух Београда“.

Задатак је посвећен потрази архитекте за духом Београда.
Та потрага може се одвијати на више нивоа и дотицати шири контекст социјалних, историјских и политичких, али и културних, друштвених или свакодневних, животних, тема и области. Место на коме дух Београда живи није само географски одређено, већ се може дефинисати и као скуп или жариште различитих социјалних активности, од меморијалних до културно-забавних.

Архитектура Београда се, у посматраном контексту истраживања, доводи у жижу интересовања и посматра се као суспензија свих уметности: од уметности живљења (преживљавања) до уметности стварања. Архитектура, у постављеном оквиру (систему), представља експоненцијалну функцију која зависи подједнако од модерности (савременог начина живота) и традиције.

Таква архитектура, која се артикулише у јасној корелацији са контекстом свог настајања, требало би да сведочи о епохи у којој сазрева, двојако: као артефакт (материјално дело), али и као сведочанство духовности, културе и цивилизације једног времена и једног поднебља.

http://studioprojekatmv.wordpress.com/

КУРИКУЛУМ: …НА РАЗМЕЂУ…

201314_M9_Milan-Djuric_ilustracija_o

Kолаж: Market Hall Ghent, Belgium + Ада Циганлија + Стара Шећерана
Аутор колажа: Marc De Blieck, http://www.miesarch.com

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
[НЕ]СПОЈИВО: УРБАНИ АСЕМБЛЕР

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Тематски оквир: [не]спојиво – урбани асемблер*
Просторни оквир: Целина Стара Шећерана – складиште НИС, одређена улицама Кировљевом, Радничком, приступним саобраћајницама Моста на Ади и Хиподромом.

Комплекснoст прoстoрнe ситуaције, нaстaлe односом постојеће просторног склопа који је делом у трансформацији и увoђeњeм снaжних саобрaћajних тoкoвa даје прoстoру предметне целине нoвa oдрeђeњa и мoгућнoсти трaнсфoрмaције у фoрму комплексне градске целине – Урбаног асемблера. Урбани асемблер, пo фoрми, прeдстaвљa спој садржаја и нaчинa њихoвoг кoришћeњa. Зaдaти прoстoрни кoнтeкст oгрaђeн бројним тeмaтским, прoстoрним и прoгрaмским прeкидимa пoсeдује пoтeнцијал рaзвоја из дуалних односа: континуитет/прекид, старо/ново, променљиво/непроменљиво, грaд/рeкa, тлo/вoдa, јавнo/привaтнo, висoкo/нискo, инфрaструктурa/(супрa)структурa итд. Улога урбаног асемблера је да повеже и морфолошки обједини све наведене разлике.

*урбани асемблер је просторни програм који уобличава просторне и садржајне односе и релације и репрезентује их као јединствене.

КУРИКУЛУМ: [НЕ]СПОЈИВО: УРБАНИ АСЕМБЛЕР

201314_M9_Dejan-Miljkovic_ilustracija_o

Кула Небојша и део приобалног бедема Београдске тврђаве, детаљ
Фото: Д.М.

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, ванредни професор

Тематски оквир Мастер пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, па је програм пројекта вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА. Обавезни садржај комплекса је објекат спектакла и главна критичка анализа треба да се заснује на ставу о томе шта представља дефиницију и која је улога објекта спектакла у друштву данас.

Просторни оквир Мастер пројекта је подручје београдског приобаља у зони коју оквирно формира позиција Београдске тврђаве са једне, и река Сава са друге стране. Карактеристични градски маркери на широј локацији, објекти и просторне целине, су окосница просторно-програмске анализе, у циљу дефинисања индивидуалне теме и уже локације интервенције сваког студента. Неки од маркера су: Косанчићев венац, Карађорђева улица, Савско пристаниште, Бетон хала, Кула Небојша, приобални бедем доњег града Београдске тврђаве, Барутана… Основни истраживачки фокус је постављен на анализе и ре-дефиниције контекста локације – просторног, историјског, културолошког и друштвеног.

КУРИКУЛУМ: НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР

201314_M9_BPetrovic_ilustracija_o

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
МЕЂУПРОСТОРИ БЕОГРАДСКОГ ГРЕБЕНА – неостварени потенцијали

Наставник:
арх. Борислав Петровић, ванредни професор

Циљ задатка је уочавање проблема дисконтинуитета у развоју градске структуре, као и дефинисање стратегије његовог превазилажења. С обзиром на често и јако присуство овог феномена у нашој средини, очекује се повећање степена осетљивости на проблем испрекидане, кампањске, краткорочно планиране или непланиране градоградње, која није у стању да формира консолидовану урбану структуру, као ни њен релативно заокружен карактер и физиономију.

Од студената се очекује да проблематизују просторни оквир дела одабране локације, формирају и слободно интерпретирају програм у складу са избором, као и да предложе модалитете реализације постављених циљева.
Форма рада ће бити базирана на прeиспитивању релевантних појмова и њиховој реинтерпретацији, као и заузимању критичког става у истраживачком пројектовању.

Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева присуство и утицај епохе на архитектуру и феномене којима се ова област стваралаштва бави. У овом контексту, јавни простор може да се интерпретира и као полигон на коме будућност архитектуре престаје да буде архитектонска.

КУРИКУЛУМ: МЕЂУПРОСТОРИ БЕОГРАДСКОГ ГРЕБЕНА

201314_M9_Nebojsa-Fotiric_ilustracija_o

Коридор железнице, Београд, обала Дунава
Фото: Павле Стаменовић

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПАРАЛЕЛНИ ТОКОВИ. Обликовање коридора железнице у нови градски пејзаж

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Коридор железничке инфраструктуре којим је одређена невидљива наметнута граница раздвајања територије града у односу на водени ток Дунава постављена је као просторни оквир задатка, и то на релацији између подвожњака у улици Тадеуша Кошћушког до Старе електране, места где се пруга рачва. Антиципирајући разрешење саобраћајних токова железнице у односу на градску матрицу Београда, празнина која остаје отвара простор за промишљање нових програмских и просторних могућности ове линије београдског приобаља.

У програмском смислу, овакав просторни контекст високог урбанитета и густине, подразумева програмску хибридност пројекта, кроз суперпонирање разнородних садржаја.

Циљ задатка подразумева да кандидат самостално сагледа и истражи могућности морфолошке и програмске трансформације овог дела приобаља Београда, формулише тему кроз питања која сматра релевантним у односу на задатак, а затим тај истраживачки процес преведе у савремен и кохерентан архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРИКУЛУМ: ПАРАЛЕЛНИ ТОКОВИ

M9-milenkovic-IMG_o

Илустрација: из личне архиве

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ПЛАВО ГОТОВО ПРОЗИРНО: ХОТЕЛ „БЕОГРАД НА МОРУ“

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Циљ овог Мастер пројекта садржан је у намери да се архитектонска форма концепцијски истражи. Приступ овом пројекту заснива се на преиспитивању потенцијала архитектонске форме у односу на оквир њених просторних и програмских нужности, али и слободе. Импликације оваквог приступа превазилазе чисту појавност архитектуре, истичући у први план пројектовање архитектонске ситуације као начина за реализацију идеје о актуелном и виртуелном, а унутар реалности савремене архитектуре. Просторни оквир чини слика природног/имагинарног предела Београда на мору чија је основна карактеристика одређена бескрајном количином плаветнила и воде или бескрајем као његовим основним (не)формалним садржајем на који се пројектује Београд као кадар или секвенца.

„Тада је букнула једна страна неба. Начас је све постало прозирно од плаво-белог блеска.“
(Плаво, готово прозирно, Рју Мураками)

КУРИКУЛУМ: ПЛАВО ГОТОВО ПРОЗИРНО: ХОТЕЛ „БЕОГРАД НА МОРУ“
201314_M9_Vladan-Djokic_ilustracija_o
Одраз физичке структуре старог језгра Познања у води реке Варте
Фото: Маја Жугић (Познањ, 2010)

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
POZNAŃ – РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРИОБАЉА ВАРТЕ

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Град Познањ има свој историјски континуитет од XV века, мада је већ почетком XI века био престоница Пољске. То је град са карактеристичним односом према реци Варти која је све до 1939. године била веома значајан и атрактиван елемент његове просторне структуре. Велика разарања у II светском рату и одлуке 60-тих година XX века о промени тока реке посебно су девалвирали простор приобаља.

Мастер тезе испитују могућности враћања Познања на терене приобаља, укључујући и поновно отварање ранијег корита Варте и креирању атипичних вредности на местима непосредног контакта града са својом реком. Студенти самостално бирају локацију и програм интервенције на понуђеном ширем подручју приобаља: проширење универзитетског комплекса, реконструкција јавних простора и интерполације у старом језгру града, ново стамбено насеље „град на острву“ и нови рекреативни потези приобаља и сл..

У сарадњи са Одсеком архитектуре Политехнике у Познању омогућена је доступност пројектној документацији, предавања и стручне консултације са ауторима Студије активирања простора града Познања на реци Варти и организовано је студијско путовање (Познањ 3-10. марта). Боравак у граду Познању омогућиће студентима додир са културом за коју ће, кроз пројекат, креирати нове препознатљиве и примерене структуре.

КУРИКУЛУМ: POZNAŃ – РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПРИОБАЉА ВАРТЕ

skyfarming-ilustracija-doc.mr-B.-Sudimac_o

Фото: Будимир Судимац

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
SKYFARMING – вертикална симбиоза

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Истраживање одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонсих модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре и експоненцијални раст становништва, загађењe као и развијање система и стратегијa будућег развоја основни су циљеви предложеног задатка. Хибридна биоструктура – Skyfarming је иновативни и јединствени концепт који покушава да реши проблеме необуздане урбанизације и смањења плодног земљишта као и повећање продуктивности усева хране.

Кроз истраживање односа јавног и приватног простора и улоге појединца и колектива у стварању динамичких и адаптивних вертикалних заједница студенти просторно и програмски редефинишу архитектонску типологију кроз имплементацију нових технолошких решења, програма, естетике и просторне организације, заједно са студијом о глобализацији, флексибилности и прилагодљивости. Студенти истражују вертикалну симбиозу високог објекта и природног света, високог објекта и заједнице као и високог објекта и града стварајући нови архитектонски дискурс економске, еколошке, интелектуалне и перцептивне одговорности пројектујући аграрнокултуралну сингуларну мега структуру – skyfarming. Рад у Студију дефинише потпуно нов приступ у решавању технолошке сингуларности као хипотетичке тачке у будућности у којој технолошки развој цивилизације добија све веће убрзање у све краћем временском интервалу и тежи ка бесконачности у форми експоненцијалне функције.

КУРИКУЛУМ: SKYFARMING – вертикална симбиоза

1314_M9_LDjokic_ilustracija_o

Mountain Peak Spa, Bansko
Извор: mountainpeak-bg.com/Spa-Center.html

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
СПА ЦЕНТАР

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Простор за предах од урбаног животног темпа; простор за физичку и менталну ревитализацију. Анализа релевантних утицаја, разумевање и решење спа центра, на локацији по избору, а у договору са члановима комисије. Очекује се синтеза и примена свих стечених знања. Резултат треба да представља објекат (целину) са јасном улогом у контексту ближег и даљег окружења. Резултати анализе потреба и могућности у домену просторног и функционалног контекста, као и технолошких могућности треба да буду примењени на пројекту. Утицај материјализације објекта на однос спољног и унутрашњег простора, као и допринос осветљења његовој презентацији су значајне теме истраживања. Објекат и његово непосредно окружење треба да представљају квалитативни допринос презентацији ширег урбаног простора, која се односи, како на силуету, тако и на његов ноћни имиџ.

КУРИКУЛУМ: СПА ЦЕНТАР
201314_M9_Miodrag-Mirkovic_ilustracija_o

Задати просторни оквир
Извор: www.geosrbija.rs

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
УПС* комплекс културе – центар и централа
Бастион кутуре

Наставник:
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Тема пројектног задатка „УПС* комплекс културе – центар и централа“ односи се на просторно-програмску интервенцију у оквиру зоне Гардошa. Тежиште задатка је истражити како архитектура транспонује једно место у топос. Кроз истраживање модела интервенисања у оквиру простора са историјским наслеђем (неутрални – амбијентални приступ или контраст са постојећом структуром), студенти врше одабир опсега деловања и могућности формирања нових просторних структура.

Реактивацијом простора стварањем галерије архитектуре и сродних уметности са компатибилним садржајима, успоставља се нови културно-забавни центaр Земуна – интерактивни простор, динамично место окупљања које пружа могућност одвијања нових активности и дуже задржавање корисника.
Испитивањем доступности, сагледивости, хармоничности, односа изграђено-неизграђено, објекат-непосредна околина, студенти успостављају став о односу архитектуре објекта и окружења. Такође, циљ рада на мастер пројекту је успостављање везе града и реке кроз анализу и разумевање друштвеног контекста и просторних захтева задате локације, као и развијање способности аналитичког приступа пројектовању и формирање става студената кроз успостављање модела за примену у оваквим околностима. Студенти, кроз формирање пројектног задатка и детаљну анализу потреба и захтева који се постављају пред савременог пројектанта, долазе до решења која су иновативна и теже новим вредностима у пројектовању.

* UPS (енг. uninterruptible power supply) уређај који омогућава непрекидно напајање

КУРИКУЛУМ: УПС* комплекс културе – центар и централа

201314_M9_prof-Petar-Arsic_ilustracija_o

Oрто-фото снимак града Шћећина – централна зона града, приобаље реке Одре са речним острвима
Извор: https://maps.google.com/

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
ШЋЕЋИН – ГРАД НА ОДРИ
Развој, активирање, интеграција, реконструкција и изградња речних острва

Наставник:
мр Петар Арсић, редовни професор

Разноврсност и богатство градског амбијента и програмске понуде, као и различитост градских простора везаних за приобаље, акваторију и речна острва централне зоне европских градова на рекама, актуелна је и веома значајна тема данашњег урбанизма, архитектуре и уређења јавних градских простора.

Као конкретан истраживачки полигон нудимо град Шћећин у Пољској, приобаље и речна острва у амбијенту реке Одре, а кандидатима предлажемо овај локалитет на свеобухватну анализу, уопштавање, израду тезе и завршни пројекат.

Циљ наставе је сагледавање и оспособљавање кандидата за интегрално и синтезно урбанистичко-архитектонско пројектовања у ширем урбаном контексту, као и комплексним амбијентима савременог урбаног пејзажа. Студенти ће кроз рад бити упознати са специфичним урбаним проблемима – са једне стране ту су могућности и потенцијали са техникама и методама њиховог вредновања, активирања и усмеравања развоја, а са друге стране очекује се оспособљавање кандидата за комплексну анализу и интегралну синтезу, те конкретне пројектантске предлоге у сложеним околностима градских центара.

Овде се подразумева примена сазнања, ставова и нових вештина из припремног теоријског дела (предавања експерата, литература, дебате у студију, стручна екскурзија – Берлин, Хамбург, дискусија са стручним службама града Шћећина, као и финална теза) у конкретном завршном пројекту, а у циљу квалитетних предлога уређења једног од слободно изабраних речних острва на реци Одри, у централној зони града Шћећина.

Очекује се низ квалитетних доприноса и сугестија завршних мастер дипломских пројеката, који ће бити представљени ауторитетима града Шћећина, на планираној изложби завршних пројеката, презентацији и дискусији.
Резултати, сугестије и доприноси наших мастер пројеката, у погледу квалитета њихових солуција и урбанистичко-архитектонских концепција, могли би да допринесу новим идејама о будућем развоју и амбијенталном обогаћењу града Шћећина и специфичној урбаној ренти његових прибалних простора и речних острва, а посебно у зони која је понуђена за анализу и теоретско-пројектантску разраду.

За додатне и детаљније информације о програму и задатку ментора проф. Арсића видети:
http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=262

КУРИКУЛУМ: ШЋЕЋИН – ГРАД НА ОДРИ