УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

03Ahexa360

Добродошли на веб изложбу пројеката урађених на предмету Студио 03А – Развој пројекта, у петом семестру Основних академских студија у школској 2017/18. години, са заједничком темом Изложбени центар – Дунавски павиљон. Селекцију радова чине најбољи пројекти из 12 различитих студија у оквиру програма Основне академске студије Архитектура 2017/18 – III година и Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18 – III година.

Основне академске студије Архитектура 2017/18 – III година
Студијска целина СТУДИО 03А
ОАСА-35070 – Студио 03А – Развој пројекта

Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2017/18 – III година
Студијска целина СТУДИО 03А
ИАСА-35070 – Студио 03А – Развој пројекта

201718_Misic,Vicovac,Terzic_cover

Лука Мишић, Душан Вићовац, Вукашин Терзић – Изложбени центар – Дунавски павиљон, 2018.
Као резултат тежње да током свог школовања студенти треба да се нађу у различитим ситуацијама које ће им омогућити да спознају целовитост и комплексност процеса пројектовања зграда, као и потребе да им се приближи будући рад у пракси, саставни део наставног плана и програма Основних академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду представља Студио 03а – Развој пројекта на трећој години основних студија. Рад на овом програму, који се спроводи у форми студија, реализују наставници и сарадници Департмана за архитектонске технологије, а специфичан је по томе што обухвата поље деловања различитих области Департмана – домен архитектонских конструкција, материјала и физике зграда, односно, домен архитектонског конструктерства и конструктивних система. Сходно томе, и конкретан задатак који студенти имају пред собом је вишеструко сложен.

Програм и садржај предмета су конципирани са намером да кроз еволуцију и разраду сопственог пројекта (од идејног решења до главног архитектонског пројекта, уз разраду карактеристичних детаља), студенти унапређују претходно стечена знања, превасходно из делокруга рада Департмана за архитектонске технологије, која овом приликом примењују на синтетички начин и уз уважавање комплексности архитектонске струке. У том процесу, студенти имају задатак да интегрално приступе процесу пројектовања, и да уз решавање функционалних и обликовних карактеристика објекта, изврше адкеватан одабир материјала и склопова, укључујући и елементе пројекта конструкције.

Поред тога, у свом раду током семестра, студенти се упознају са потребним садржајем техничке документације у свим фазама пројектовања, као и са релевантном регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на процес пројектовања. Задатак који студенти имају пред собом представља симулацију целокупног пројектантског поступка, са идејом да им се на дати начин укаже на нужност усаглашавања различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема у пракси, као и на потребу тимског рада.

У текућој 2017/18 школској години, рад са студентима на предмету је био организован у 12 студија/сала, уз учешће наставника и сарадника из одговарајућих области рада Департмана, као и одређеног броја студената-демонстратора. Студенти су пред собом имали јединствени пројектни задатак – пројектовање ИЗЛОЖБЕНОГ ЦЕНТРА – ДУНАВСКИ ПАВИЉОН на локацији Марине Дорћол у Београду. Упркос унапред одређеном основном оквиру пројекта (габарит, диспозиција и основни садржај изложбеног павиљона) дефинисаним пројектним задатком, специфичност теме и контекста задатка допринели су да студенти у својим пројектима испоље изузетну креативност, маштовитост и разноликост.

У настојању да се широј јавности покажу остварени резултати рада на овом предмету, изложба приказује одабране радове из сваког од дванаест студија који на достојан начин репрезентују рад у конкретној сали, пружајући увид у укупну продукцију радова дате генерације.

Студио 01

Архитектонске конструкције: др Ана Радивојевић, ванредни професор
Статика конструкција: Дарко Павићевић, асистент
Архитектонске конструкције: Невена Лукић, асистент


Група 01: Александра Ђаловић, Марија Бошковић, Миљана Доброта


Група 02: Филип Радаковић, Лазар Обућина, Миодраг Савић

Студио 02

Архитектонске конструкције: др Александар Рајчић, ванредни професор
Статика конструкција: Јефто Терзовић, доцент
Статика конструкција: Милица Петровић, асистент


Група 01: Исидора Цветковић, Јелена Холасек, Драгана Ранђеловић


Група 02: Душица Ерић, Андрија Вујовић, Бранко Гулан

Студио 03

Архитектонске конструкције: арх. Зоран Степановић, доцент
Статика конструкција: др Јелена Милошевић, доцент
Архитектонске конструкције: Дијана Савановић, асистент


Група 01: Лиз Едгар, Јована Милутиновић, Наталија Станојевић


Група 02: Ђорђе Кекић, Константин Јоксимовић, Ива Шибалић

Студио 04

Архитектонске конструкције: др Љиљана Ђукановић, доцент
Статика конструкција: др Саша Ђорђевић, сарадник
Архитектонске конструкције: Никола Милетић, сарадник
Статика конструкција: Драган Вуковић, сарадник


Група 01: Игор Ђуровић, Тамара Камберовић, Александра Ђуровић


Група 02: Марија Мићановић, Јована Миладиновић

Студио 05

Архитектонске конструкције: Андреј Јосифовски, асистент
Статика конструкција: др Александра Ненадовић, доцент
Архитектонске конструкције: Бојана Сићовић, сарадник
Статика конструкција: Огњен Граовац, сарадник


Група 01: Јефимија Поповић, Марија Милијашевић, Катарина Пејић, Јасна Милосављевић


Група 02: Борис Ивановић, Алекса Гајић, Милан Грујичић, Душан Грујовић


Група 03: Ивана Лакић, Катарина Огњеновић, Маријана Марковић

Студио 06

Архитектонске конструкције: др Јасна Чикић Товаровић, ванредни професор
Архитектонске конструкције: Никола Мацут, асистент
Статика конструкција: др Дејан Васовић, доцент
Статика конструкција: др Миодраг Грбић, сарадник


Група 01: Тамара Вићовић, Ђурђа Ђукић, Катарина Јеремић, Марина Марковић


Група 02: Оља Поповић, Кристина Симић, Милица Нанић


Група 03: Сандра Ојданић, Јован Матовић, Стефан Лакић

Студио 07

Архитектонске конструкције: арх. Драган Марчетић, ванредни професор
Статика конструкција: др Дејан Васовић, доцент
Архитектонске конструкције: Ана Николић, сарадник
Статика конструкција: др Миодраг Грбић, сарадник


Група 01: Слађана Аничић, Софија Бјеговић, Наталија Вуловић, Петар Ђорђевић


Група 02: Теодора Спасић, Милан Ивановић, Марко Маџаревић


Група 02: Андреа Станковић, Влада Лазић, Милена Губеринић

Студио 08

Архитектонске конструкције: Никола Мацут, асистент
Статика конструкција: др Ружа Окрајнов Бајић, доцент
Статика конструкција: Исидора Илић, сарадник
Архитектонске конструкције: Душан Ристић, сарадник


Група 01: Анђелија Анђелковић, Милица Милошевић, Анђела Лазаревић


Група 02: Марко Стевановић, Илија Николић, Бојан Стојиљковић


Група 03: Никола Митровић, Тамара Вукотић, Маша Жујовић

Студио 09

Архитектонске конструкције: др Бојана Станковић, асистент
Статика конструкција: др Александра Ненадовић, доцент
Архитектонске конструкције: Невена Алавук, сарадник


Група 01: Жељана Давидовић, Александра Дејановић, Олга Дукић


Група 02: Николина Лалић, Јована Ропчевић, Александра Стијовић

Студио 10

Архитектонске конструкције: др Јелена Ивановић-Шекуларац, редовни професор
Статика конструкција: др Јефто Терзовић, доцент
Статика конструкција: Милица Петровић, асистент


Група 01: Лука Мишић, Душан Вићовац, Вукашин Терзић


Група 02: Софија Ранковић, Кристина Мишковић, Митар Ковач


Група 03: Ана Симић, Јелена Кривокапић

Студио 11

Архитектонске конструкције: др Ана Радивојевић, ванредни професор
Статика конструкција: др Радојко Обрадовић, доцент
Архитектонске конструкције: Невена Лукић, асистент
Статика конструкција: Ана Контић, сарадник


Група 01: Димитрије Милић, Јована Антић, Тијана Трбовић


Група 02: Невена Јеремић, Јована Ћорковић, Јелена Ђурђевић


Група 03: Ана Јовановић, Стефан Ковачевић, Бојан Ђекић

Студио 12

Архитектонске конструкције: арх. Зоран Степановић, доцент
Статика конструкција: др Жикица Текић, ванредни професор
Архитектонске конструкције: Дијана Савановић, асистент


Група 01: Ненад Чавић, Урош Мајсторовић, Александра Чоловић


Група 02: Михаило Коцић, Јована Јанковић, Хана Хурић, Марија Рајић


Група 03: Теодора Пешић, Неда Стојановић, Тијана Балтић, Лејла Токовић