УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

201718-OASA-24071-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNIC_m

heneghan peng architects – Airbnb The Warehouse Office, Даблин | Фото © Donal Murphy

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за ОАСА-24072 Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/

број шифра_______ Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина: Студио 02А*
II година – 4. семестар
41 ОАСА-24072

Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/

УРБАНТРАНС ИМТ – Пројекат одрживе урбане заједнице кроз урбану трансформацију комплекса ИМТ на Новом Београду

Полигон за истраживања и тражења одрживих урбаних пракси у насељским заједницама у школској 2017/18. години одабрана је зона комплекса Индустрије мотора и трактора на Новом Београду. После вишегодишњег, веома бурног, друштвено-економског процеса трансформације овог некадашњег гиганта социјалистичке индустрије, окончањем процеса приватизације стекли су се и услови за интензивнију урбану трансформацију овог подручја.

Урбана трансформација комплекса Индустрије мотора и трактора на Новом Београду може се посматрати као тачка фокуса у трагању за Београдом новог сутра из два кључна разлога: – са једне стране ово подручје спада у категорију „приоритетних развојних целина и стратешких градских пројеката“ (ГУП БГ – Генерални урбанистички план Београда, 2016. година), а са друге стране важећа планска документација описује ово подручје као будуће стамбено-пословно подручје са јавним службама и функцијама.

Овако дефинисани плански елементи, пред архитекте и урбанисте стављају низ проблемских питања на које је потребно наћи одговоре: Како пројекат новог стамбеног насеља може бити истовремено и развојна полуга Београда? У ком смислу (економском, социјалном, еколошком…)? Ко би били заинтересовани актери за развој овог подручја? Који су то „јавни“, а који приватни интереси које на овом подручју треба усагласити? Како би онда урбана структура овог новог насеља требало да изгледа? Који су то кључни аспекти одрживости који издвајају ово урбано подручје? Како се они могу постићи? Колико би трајала ова трансформација? Шта је то потребно да се она деси на ефикасан, а истовремено и ефективан начин?

У оквиру практичне наставе овог студио пројекта студенти ће заједно са својим наставницима и сарадницима, на критички и креативан начин, истраживати поље развојних могућности овог подручја.

Циљ предмета
Упознавање студената са основним аспектима савремених концепата одрживих урбаних заједница и њихове примене у посматраном друштвеном, економском и културном контексту. Упознавање са основним методолошким приступима пројектовању одрживих урбаних заједница.


___ ___________

Листа изборних пројеката:

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-01-LALOVIC

Effekt – ReGen Village, Алмер, Холандија | Илустрација © Effekt

ОАСА-24072-01
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

“Највећа јединствена трансформација света биће једноставно прихватање глобалне разумности и плуралистичке толеранције – глобално прихватање его-рационалности (на путу ка визионарској логици)… Другим речима, прави проблем није проблем екстеријера. Прави проблем је унутрашњост. Прави проблем је како навести људе да се интерно трансформишу, од егоцентричне до социоцентричне ка глобалној свести, што је једина позиција са које могу схватити глобалне димензије проблема на првом месту, са које се слободно, чак и жељно, прихватају глобална решења… Глобална свест није циљно уверење које се може научити, већ субјективна трансформација у унутрашњим структурама свести, која на првом месту ствара нова уверења, и која је производ дуге линије развоја унутрашње свести.”
Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (1995, 2000)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-02-STUPAR

ОАСА-24072-02
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Тема: ЖИВА ФАБРИКА

Рад на студију ће се заснивати на идејама изнетим у АРУП-овом оквиру за равој Јаткасари насеља у Хелсинкију, чији је циљ постизање одрживог и карбон-неутралног окружења. Жива фабрика стога представља вишезначну концепцију: фабрика знања – где просторне интервенције омогућују размену и преливање знања, јачајући социјалну интеракцију и стварајући осећај заједништва; фабрика еколошке освешћености – где се употребом нових материјала и позитивним односом према природном окружењу стварају услови за очување животне средине; фабрика нових могућности – где технолошке погодности и иновативни приступи креирају радна места, подижући квалитет; чинећи ИМТ својеврсним полигоном где простор и корисници перпетуално конституишу урбани простор будућности.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-03-DJUKIC

Schmidt Hammer Lassen Architects – West Shanghai Workers Cultural Palace, Шангај, Кина | Илустрација © Schmidt Hammer Lassen Architects

ОАСА-24072-03
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 03

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Тема: КРЕАТИВНИ-ПАМЕТАН ГРАД (Creative City Vs. Smart City)

Ужа тема студија 03 је сагледавање интеракције концепата креативног и паметног града на нивоу суседства – Creative-Smart Neighbourhoods, у функцији формирања програмско-концептуалног решења. Студенти ће се кроз овај студио сусрести са најновијим токовима развоја у урбанизму. Биће им представљен велики дијапазон могућности развоја, где ће се савремена култура и креативност, као и културне/креативне индустрије повезати са применом ИКТ технологија и дигитализацијом града – умрежавање градског, виртуелног и креативног простора у јединствену целину. На овај начин студенти ће се, поред продубљивања већ усвојених вештина урбанистичког планирања и пројектовања, стећи и способност сагледања и примене иновација и нових технологија и концепата у градском простору.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 03

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_05

Фото © Александар Кујучев

ОАСА-24072-04
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

Наставник:
др Јелена Живковић, ванредни професор

Тема: ЗДРАВ ГРАД = АКТИВАН ГРАД

У циљу очувања и обезбеђења стања доброг телесног, психичког и друштвеног благостања људи, у студију се разматра концепт активног дизајна као основ просторног развоја одрживе стамбене заједнице. Фокус рада је на просторима и садржајима урбане рекреације који се сагледавају као окосница за успостављање веза између човека са другим људима, као и са природом. Тежи се формирању мрежа рекреативних простора које истовремено доприносе задовољавању рекреативних потреба и одрживом урбаном развоју.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_06

Borneo-Sporenburg, Амстердам | Aутор фотографије: Урош Радосављевић

ОАСА-24072-05
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Тема: ПРАВЕДАН ГРАД

Како можемо да креирамо одрживу урбану заједницу у односу на вредности праведног града: различитости, демократије и једнакости? Учићемо да спроведемо вредности праведног града на конкретну урбану ситуацију кроз конципирање мешовитих урбаних садржаја и простора за различите животне стилове и становнике. Креираћемо доступне квалитетне јавне и рекреативне просторе и објекте друштвеног стандарда. Истраживаћемо понуду различитих типова становања, попут приступачних станова или станова/радног простора за младе креативне људе и уметнике. Сагледаћемо да ли има места за мале фирме да се лоцирају и локалну производњу у којој би и будући становници учествовали и радили. Заговараћемо и одрживе начине кретања, пешачење, бицикле и јавни превоз, као и просторе улица у којима се кретање одвија, али и квалитетно живи живот.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Аутор: Предраг Миловановић | Извор: dobromesto.tumblr.com

ОАСА-24072-06
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

Наставник:
др Марија Маруна, ванредни професор

Тема: интерАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Људи су друштвена бића. Односи међу људима се сматрају кључним фактором добробити заједнице и појединца. На жалост, изолација и усамљеност представљају растући проблем на глобалном и локалном нивоу. Основна премиса, на којој ће се заснивати рад у студију, је да начин на који дизајнирамо и градимо наше градове може утицати на развој друштвених веза, те тиме и стварање активних заједница људи способних да организују и реализују акције од заједничког интереса. Идентификација и везаност становника за одређену средину у директној су вези са квалитетом и бројем различитих врста интеракција међу становницима, те ће се у студију трагати за начинима да се градови учине бољим местима за живот повећањем могућности да се човек повеже са другим људима.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-06-MARUNA

Аутор: Предраг Миловановић | Извор: dobromesto.tumblr.com

ОАСА-24072-07
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Тема: интерАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Људи су друштвена бића. Односи међу људима се сматрају кључним фактором добробити заједнице и појединца. На жалост, изолација и усамљеност представљају растући проблем на глобалном и локалном нивоу. Основна премиса, на којој ће се заснивати рад у студију, је да начин на који дизајнирамо и градимо наше градове може утицати на развој друштвених веза, те тиме и стварање активних заједница људи способних да организују и реализују акције од заједничког интереса. Идентификација и везаност становника за одређену средину у директној су вези са квалитетом и бројем различитих врста интеракција међу становницима, те ће се у студију трагати за начинима да се градови учине бољим местима за живот повећањем могућности да се човек повеже са другим људима.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07

ОАСА-24072-08
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Тема: ТРИ У ЈЕДАН

Одрживост као приступ развоја града обухвата више противречних концепата: Све треба да је надохват руке и еколошки прихватљиво – а треба да буде јефтино изведено; треба обезбедити радна места – а неприхватљиво је загађење животне средине; треба све ефикасно извести, у кратком року – а треба уважити све групе корисника…

У овом амалгаму контрадикторних циљева и добрих намера, потребан је баланс и симбиоза елемената, практична мудрост, а помало и срећа.

Баланс састојака као у шољици добре кафе :)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-09-NIKOLIC

Индустрија машина и трактора а.д, лого компаније

ОАСА-24072-09
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

Наставник:
арх. Ивица Николић, доцент

Тема: FABRIKA снова…

FABRIKA снова* *игра са писмом је намерна – од “латиничних” времена (логотип IMT), до савремених “ћириличних” времена. “Снова” на једном другом словенском језику значи “опет, поново, испочетка”, што оставља могућност слободног и симболичног тумачења теме студија “ИМТ-а као фабрике комерцијалних снова” или могућег “Новог почетка”.

1988. фабрика ИМТ је запошљавала 9.800 радника, произвела 40.000 трактора и 35.000 машина… 2000-тих је то “обично” грађевинско земљиште, 35 ha, план за стамбено-пословни комплекс, 10.000 становника. Некада “Фабрика снова” социјалистичког напретка и успеха, a данас? Шта је и како обезбедити јавни интерес у савременим ситуацијама када је основа за планирање једнострана перспектива искључивог финансијског успеха?

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

201718_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT-10-FURUNDZIC

Кадар из филма Naturopolis (Tokyo); Bernard Guerrini, режија

ОАСА-24072-10
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10

Наставник:
др Данило Фурунџић, доцент

Тема: ИНДУСТРИЈСКИ НАТУРОПОЛИС: ЗЕЛЕНА РЕВОЛУЦИЈА

Све модерне метрополе данас морају одговорити на кључно питање: како природа може помоћи еколошком и одрживом развоју града, и омогући становницима живот у хармонији са екосистемом? Како поново успоставити везу појединца са природом? За будућност града је потребно да се побољша квалитет живота, да би град постао атрактивнији и пријатнији простор за живот.

Фокус рада у студију је на де-урбанизацији урбаног окружења и проучавању трансформативне промене индустријских зона града. Тежиште је на формирању одрживе урбане заједнице кроз урбану производњу и пољопривреду, као и реновирање постојеће индустрије.

Метаморфоза града је већ почела: зелена револуција је у току!

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10