УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Списак студената за МАСА-11020 Историја и теорија 1

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
02 МАСА-11020

Историја и теорија 1

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11020-01: Тумачење визуелне културе
2. МАСА-11020-02: Визуелна култура у архитектонској теорији и пракси
3. МАСА-11020-03: Модел у архитектури
4. МАСА-11020-04: Јавни простори града
5. МАСА-11020-05: Град кроз историју
6. МАСА-11020-06: Пројектовање и грађење у складу са климом
7. МАСА-11020-07: Генерисање просторних структура

Листа изборних предмета:

201617_MASA-11020-01-TUMACENJE-VIZUELNE-KULTURE

Дејвид Робертс, Света Софија, поглед са Босфора, средина XIX века. | © Victoria & Albert Museum, London.

МАСА-11020-01: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ТУМАЧЕЊЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ

Наставник:
др Александар Игњатовић, ванредни професор

Настава на предмету обухвата сложена питања односа визуелне културе и њеног значења у различитим контекстима, као и њених релација са архитектуром.

КУРИКУЛУМ: ТУМАЧЕЊЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ

201617_MASA-11020-02-VIZUELNA-KULTURA-U-ARH-TEORIJI-I-PRAKSI

“Fondazione Prada” у Милану – изложбени простор | Фото: др Марко Николић

МАСА-11020-02: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА У АРХИТЕКТОНСКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

Наставници:
др Владимир Мако, редовни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са проблемима и могућностима везаним за истраживање, валоризацију, очување и презентацију индустријске архитектуре. Савремено пројектовање у историјским комплексима са грађевинама и технолошким постројењима данас је једна од најзаступљенијих тема у оквиру интегралне заштите у свету.

КУРИКУЛУМ: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА У АРХИТЕКТОНСКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

201617_MASA-11020-03-MODEL-U-ARHITEKTURI

11:21, 2015. | аутор: зоран абадић

МАСА-11020-03: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ предмета је упознавање студената са видљивим и не тако видљивим својствима и потенцијалима модела у архитектури као и различитим приступима, методама и техникама од користи за достизање жељеног степена невербалне комуникације, чиме се отвара поље сагледавања, тумачења и вредновања модела као средства архитектонског изражавања.

КУРИКУЛУМ: МОДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ

201617_MASA-11020-04-JAVNI-PROSTORI-GRADA

Фото © Милица Милојевић

МАСА-11020-04: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ЈАВНИ ПРОСТОРИ ГРАДА

Наставник:
др Владан Ђокић, редовни професор

Интерактивна предавања конципирана су тако да подстакну истраживање феномена јавног простора у односу на културни контекст и историјски континуитет.На основу увида у основне одреднице јавних простора града и методологије истраживања студент конципира истраживање и формулише смернице за трансформацију конкретног примера.

КУРИКУЛУМ: ЈАВНИ ПРОСТОРИ ГРАДА

MASA-11020-05-GRAD-KROZ-ISTORIJU_o

Giovanni Battista Piranesi + Antonio Sant’Elia | Колаж: Зоран Ђукановић

МАСА-11020-05: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ГРАД КРОЗ ИСТОРИЈУ

Наставник:
арх. Зоран Ђукановић, доцент

Наставни програм “Град кроз историју” има за циљ да студенте оспособи за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и развоја града и градских насеља; и да им пружи поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту друштва које их гради и насељава.

КУРИКУЛУМ: ГРАД КРОЗ ИСТОРИЈУ

MASA-11020-06-PROJEKTOVANJE-I-GRADJENJE-U-SKLADU-SA-KLIMOM_o

 

Sophia Behling, Stefan Behling: Sol Power: The Evolution of Solar Architecture

МАСА-11020-06: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА КЛИМОМ

Наставник:
др Милица Joвaновић Поповић, редовни професор

Клима је одувек доминирала човековим животом, само у кратком периоду историје човечанства помислили смо да смо јачи од природе и … погрешили.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У СКЛАДУ СА КЛИМОМ

MASA-11020-07-GENERISANJE-PROSTORNIH-STRUKTURA_o

Извор фотографије: Nerdinger, W. – FREI OTTO: COMPLETE WORKS, Birkhäuser Architecture, 2005.

МАСА-11020-07: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 1:
ГЕНЕРИСАЊЕ ПРОСТОРНИХ СТРУКТУРА

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

Приказ поступака генерисања структура за које је карактеристична интеракција геометрије и напрезања, које под утицајем сопственог оптерећења дефинишу свој облик равнотеже. Испитивања и пројектни експерименти структурално рационалних форми.

КУРИКУЛУМ: ГЕНЕРИСАЊЕ ПРОСТОРНИХ СТРУКТУРА