УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М3 - Oпште наставне области - техничко-технолошке науке Date: 13/12/2013 Кључне речи:

Модул М3 – Oпште наставне области – техничко-технолошке науке

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М3 – Oпште наставне области – техничко-технолошке науке: Курс М3.1. – Савремене технологије у пројектовању и грађењу

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Среда, 17:15-19:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану одржавања испита.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
13.11.2013. – 1 колоквијум
25.12.2013. – 2 колоквијум

НАСТАВНИК:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор
мр Будимир Судимац, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Миодраг Несторовић, редовни професор
др Милан Глишић, редовни професор
др Бранислав Жегарац, редовни професор
др Ана Радивојевић, ванредни професор
др Јелена Ивановић-Шекуларац, ванредни професор
др Милан Радојевић, доцент
др Јасна Чикић-Товаровић, доцент
др Милош Гашић, доцент
арх. Татјана Косић, асистент
др Игор Светел

БРОЈ КАБИНЕТА: 250

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218750

ЕМАИЛ:
sudimac@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе на курсу је упознавање са савременим технологијама у архитектури, које се могу применити у пројектовању и реализацији објеката, са аспекта примене различитих материјала и конструктивних система, уз интеграцију система за уштеду и производњу енергије. Настава није заснована само на изучавању различитих техничких аспеката савремених технологија у архитектури, већ и на њиховој анализи као интегралних елемената функције, конструкције, форме и интерпретације идеје.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Проблематика технологија у пројектовању и грађењу се третира кроз више области а то су архитектонске конструкције и детаљ, архитектонско конструктерство, одржавање објеката и управљање савременим технологијама грађења.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз комбинацију предавања и интерактивних облика наставе као анализа случајева и дискусија.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер