УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте
Коначни спискови студената и распоред сала по изборним предметима: МАСА-А12011: СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А14 МАСА-А12011

СТУДИО М02А – Пројекат

Тематски оквир студијске целине:
Друштво, град и архитектура

Однос града и архитектуре је, у оквирима укупног комплекса наставе, издвојен у други семестар мастер академских студија као посебна област истраживања. Садржај предмета рада постављен је као сложен пројектантски проблем и ниво у коме студенти самостално развијају све шире програмске платформе разматрања архитектуре.

Однос града и архитектуре одређен је урбанистички и типолошки у форму вишенаменских градских центара који представљају најразноврсније склопове садржаја чији је крајњи исход стварање јавних градских простора или, прецизније, простора са јавним коришћењем. Пословање, администрација, трговина, угоститељство и рекреација jесу само неки од садржаја којима се формулише виша структура са одликама градског центра и јавних простора у мери посебних студијских програма…

прочитај више

Листа изборних пројеката:

201415_MASA-A12011-01-M02A_o

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
НОВА СИНТЕЗА, Блок Кичевска – Хаџи Ђерина – Голсвортијева и простор Каленић пијаце

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Јавни простор пост-транзиционог града налази се у кретању између формалног регулативног(симболичког) означавања до оног што представља нужни остатак.
Архитектонски програм и просторност имају улогу да селекцијом утицаја изврше неку врсту поновне синтетизације јавног простора, нове констелације, која је више полазиште за будућу ситуацију него закључак прошлог. Нова синтетика се успоставља кроз поступак истраживања архитектонског програма и простора у пост транзиционом граду као и односа између отвореног јавног и унутрашњег архитектонског простора, корелацију архитектонских програма различитог степена јавности.

КУРИКУЛУМ: НОВА СИНТЕЗА, Блок Кичевска – Хаџи Ђерина – Голсвортијева и простор Каленић пијаце ФОРМУЛАР: НОВА СИНТЕЗА, Блок Кичевска – Хаџи Ђерина – Голсвортијева и простор Каленић пијаце

201415_MASA-A12011-02-M02A_o

New Babylon – Constant Nieuwenhuys: https://newhumanist.org.uk

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Урбани генератори представљају концепт у коме се идеја објекта замењује идејом урбаног појачивача, архитектуром која је способна да сједини и појача урбаност простора. Простор тада није предодређен функцијом већ је пре развијен кроз тензије,разноврсност и слојевитост. Ово је пригодан појам за становиште по којем је могуће осмислити меру заједничког простора који битно утиче на даљу урбанизацију и физиономију града. Прави исход овог истраживања је стварање нових и нужно синкретичких архитектонских типова и модела. Сам садржај ових хибридних стања нашег свакодневног живота локализован је на пијацу са другим, најразноврснијим садржајима.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД ФОРМУЛАР: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД

201415_MASA-A12011-03-M02A_o

Фото © Александра Лековић
Извор фотографије: http://srbijafoto.rs/2015/01/14/izlozba-aleksandre-lekovic-omedjeni-linijama/

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ИНТЕРПОЛАЦИЈА

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тематски оквир – Град и архитектура.
Значај и утицај архитектуре у различитим контекстуалним системима.
Просторни оквир – по избору студента једна од две локације у Београду:
1. сегмент блока у између улица Краљевића Марка, Југ Богданове и Црногорске
2. сегмент блока у између улица Булевара Деспота Стефана, Џ. Вашингтона и Дринчићеве
Садржаји су, по избору, из типолошких области простора намењених јавном коришћењу.
Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала
локације, архитектуром и садржајима.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА ФОРМУЛАР: ИНТЕРПОЛАЦИЈА

201415_MASA-A12011-04-M02A_o

Савамала, интерполација, студентски рад

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока. У окружењу историјских амбијената Савамале у Београду, третира се у урбанистичко – архитектонском смислу један доњоградски блок, уоквирен подужним савским правцима и попречним секундарним везама. Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром – вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана. У оквиру студија, процес пројектовања прати теоретска настава у виду семинара са сличном тематиком.

КУРИКУЛУМ: АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА ФОРМУЛАР: АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА

201415_MASA-A12011-05-M02A_o

Источна капија Београда, изграђено 1976.

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА

Наставник:
др. Ђорђе Стојановић, доцент

Рад у студију почиње анализом постојећег објекта “Источне капије Београда”, а потом ће сваки студент имати могућност да сопствену пројектантску стратегију усмери према једном од два опречна сценарија: изградњи новог објекта на овој локацији или реконструкцији три постојеће куле од којих свака има 28 спратова и садржи 190 стамбених јединица. У оба случаја задатак је да се испројектује вишенаменско изграђено окружење које карактерише могућност избора, разноликост и флексибилност.

Више инфoрмација:
http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА ФОРМУЛАР: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА

201415_MASA-A12011-06-M02A_o

Hans Palmboom, документарна фотографија

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ЧЕТИРИ БЛОКА И НАРОДНА БАНКА. Непринципијелне програмске коалиције

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Динамика савременог живота у граду условљава специфичне архитектонске приступе унутар густе урбане матрице, који резултирају суперпонирањем разнородних садржаја.
Четири блока, уоквирена улицама Његошевом, Београдском, Немањином и Светозара Марковића, препозната су као просторни оквир који има потенцијал за развој вишенаменског градског центра што подразумева програмску хибридност.

КУРИКУЛУМ: ЧЕТИРИ БЛОКА И НАРОДНА БАНКА. Непринципијелне програмске коалиције ФОРМУЛАР: ЧЕТИРИ БЛОКА И НАРОДНА БАНКА. Непринципијелне програмске коалиције

201415_MASA-A12011-07-M02A_o

Монтажа: Игор Рајковић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Рекреација – меморија места – асоцијација – димњак – репер – контекст.
Уочавање и разумевање сложености урбаног окружења предложене локације – Београдски памучни комбинат. Дефинисање рекреације у функцији хибридног градског центра и њено тумачење путем размишљања кроз скицу.

КУРИКУЛУМ: РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања ФОРМУЛАР: РЕ:КРЕИРАЊЕ ДИМЊАКА – уметност оживљавања

201415_MASA-A12011-08-M02A_o

Фото: Зоран Абадић

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
ГРАДСКО КУПАТИЛО

Наставник:
арх. Зоран Абадић, ванредни професор

Градско купатило као фрагмент структуре или део инфраструктуре града. У односу на просторни оквир, тестира се контекст за потенцијал унапређења савременог живота у граду. Купатило се може тумачити са аспекта индивидуализације и ослобађања од градског притиска. На нивоу плана, задатак је испитивање и карактеризација односа приватног и јавног кроз универзалне и специфичне архитектонске елементе, геометрију, волумен, површину…и елементе природе, воде, ваздуха, светла… Стварање стандарда, личног у општем, се истражује и остварује од сасвим малих интервенција до просторних у размери окружења. Ради се о подршци савременом моделу живљења и дневне тотал утилитарности.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКО КУПАТИЛО ФОРМУЛАР: ГРАДСКО КУПАТИЛО